Pusulassa Kärkölän kylätalolla järjestetään tiistaina 7.6. klo 17.00–20.00 kaikille avoin ja maksuton yleisötilaisuus vesiensuojelusta. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ja Suomen metsäkeskus järjestävät kohdealueiden metsänomistajille, ranta-asukkaille, osakaskunnille ja kyläyhdistyksille maksuttoman yleisötilaisuuden Kärkölän Kylätalolla. Tilaisuuden järjestelyissä huomioidaan mahdolliset koronarajoitukset. Tilaisuudessa kerrotaan kohdejärvien vesien tilasta sekä metsätalouden vesiensuojelusta ja sen suunnittelusta käytännön esimerkein. Tilaisuus sisältää maastokäynnin. Ennakkoilmoittautuminen tapahtumaan: https://bit.ly/Pusulanvedet.

Puhtaat vesistöt ja jylhät metsät ovat suomalaista sielunmaisemaa. Missä tilassa Pohjois-Pusulan reitin vesistöt ovat ja miten metsänhoidossa voidaan huomioida vesiensuojelu?

Pohjois-Pusulan järvet ovat hyvässä tai erinomaisessa tilassa, mutta osassa järvistä veden laatu on heikentynyt. Alue on mukana metsätalouden vesiensuojelua edistävässä tiedonvälityshankkeessa. Tarkoitus on lisätä metsänomistajien tietoa vesistöt huomioivista metsänhoidon menetelmistä. Uudellamaalla toimivan Huomio metsien vesienhoitoon -hankkeen toimenpiteet kohdistetaan alueille, jotka ovat herkkiä metsätalouden vaikutuksille. Pohjois-Pusulasta mukana ovat Heinjärvi, Salovesi, Saarijärvi, Kolmperse, Vähävesi, Jäljänjärvi, Saukonpää, Antiainen, Vahermanjärvi, Tarkeelanjärvi ja Heinäistenjärvi.

Pusulan järvialueen maapinta-alasta yli 90 % on metsää. Osassa alueen järvistä näkösyvyys on pienentynyt, happipitoisuus laskenut ja rehevöityminen lisääntynyt. Sallitun fosforikuormituksen kriittinen raja ylittyy Saukonpäässä ja Tarkeelanjärvessä, minkä lisäksi Heinjärven, Jäljänjärven ja Heinäistenjärven kuormitus on nykyisellään lähellä raja-arvoa. Koska metsätalous aiheuttaa järvissä ravinnekuormitusta, metsissä tehtävillä toimenpiteillä on suora vaikutus järvien tilaan.

Alueelle on laadittu vuosina 2021–2022 vesiensuojelun yleissuunnitelma, joka sisältää käytännön suosituksia toimenpiteistä vesiensuojelun edistämiseksi. Metsänomistajat ja muut toimijat voivat käyttää sitä apunaan, kun he suunnittelevat toimenpiteitä metsissään.

Tilaisuus on osa Huomio metsien vesienhoitoon -hanketta, jonka toimeenpanosta Pohjois-Pusulan järvireitin alueella vastaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Muut hankekumppanit ovat Suomen metsäkeskus, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys (VHVSY).

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö


Heinjärvi toukokuussa 2022. (Kuva: LUVY / Erkka Laitinen)