Nummentaustan asukasyhdistys toteuttaa asukaskyselyn, jonka avulla kerätään asukkaiden näkemyksiä ja toiveita ja käydään keskustelua alueen tulevaisuudesta. Tulosten pohjalta päätetään, mitä asioita lähdetään lähivuosina yhdessä kehittämään.

Nummentaustan alueella asuu noin 4 600 asukasta, ja alue käsittää kuusi eri aluetta Gruotilasta ja Pappilankorvesta Keskilohjan kautta Gunnarlan uuden alueen perukoille saakka (Gruotila, Gunnarla, Keskilohja, Metsola, Pappilankorpi ja Vienola). Kyselyn tarkoituksena on kuulla kaikkien eri alueiden tarpeita tasapuolisesti ja koostaa tämän pohjalta kyläsuunnitelma – tai miksi asukkaat sitä haluavatkaan sitten kutsua!

Kysely on tehty Toimivat Kylät -hankkeen luonnostelemalle pohjalle, jotta Lohjan eri alueiden tulokset olisivat helpommin vertailtavissa. Myöhemmin kehitysprojektien toteutusvaiheessa on tarkoitus osallistaa paitsi alueen asukkaita, myös ainakin Nummentaustan ja Lohjan yrityksiä ja yhdistyksiä sekä Lohjan kaupunkia.

Kysely on avoinna 14.3. saakka. Vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Yksittäisten vastausten tiedot näkee vain kyselyn tekijä, eikä julkaistavia tuloksia voida yksilöidä tiettyyn henkilöön. Kaikkien vastanneiden yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan pieniä tuotepalkintoja.

Kyselyyn vastataan ensisijaisesti Internetin kautta osoitteessa: https://forms.gle/Lh96JvFHe6GgCnmQ8. Paperisen kyselylomakkeen voi pyytää puhelimitse tai sähköpostitse (040 874 9094, nummentausta@gmail.com)

Hanna Sarajärvi, puheenjohtaja