Nuorisokeskuksessa on tarjolla paljon erilaista tukea ja apua lohjalaisille nuorille ja heidän lähipiirilleen. Nuorisoperheneuvolassa palvellaan lohjalaisia perheitä, joissa on 13–17-vuotiaita nuoria. Nuorisoperheneuvolasta voi saada tukea lasten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja perhe-elämään liittyvissä asioissa. Nuorisoperheneuvolaan ei tarvita lähetettä. Palvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Nuorisoperheneuvolassa asioidaan ajanvarauksella.

Nuorisokeskuksessa toimiva nuorten neuvonta palvelee Lohjan alueella asuvia tai opiskelevia nuoria ehkäisyyn, ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Nuorten neuvonnan terveydenhoitaja on tavattavissa ajanvarauksella maanantaista perjantaihin ja lääkärin tavoittaa tiistai-iltapäivisin varaamalla ajan terveydenhoitajalta.

Nuorisokeskuksessa työskentelee mielenterveys- ja päihdepalveluiden sairaanhoitaja. Vastaanotto on suunnattu lohjalaisille tai Lohjalla opiskeleville 13−17-vuotiaille nuorille. Vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla mm. mielialaoireet, univaikeudet, ihmissuhdepulmat, tai vaikkapa kuormittava elämäntilanne.

Palveluun kuuluu hoidontarpeen arviointi, hoidollinen keskustelutuki, sovitusti työskentely perheen tai verkoston kanssa ja mahdollinen jatkohoitoon ohjaus. Lähetettä ei vaadita ja vastaanottokäynnit ovat maksuttomia. Sairaanhoitaja palvelee ajanvarauksella.

Nuorisokeskuksessa nuoria tukevat ja auttavat mm. nuorten neuvonta, nuorisoperheneuvola ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden sairaanhoitaja. Ehkäisevä päihdetyö jalkautuu myös talon ulkopuolelle nuorten keskuuteen.

Ehkäisevä päihdetyö nuorten keskuudessa

Nuorisotyön ehkäisevässä päihdetyössä toimitaan laajalla kentällä 12–29-vuotiaiden nuorten parissa ja työ jalkautuu tarvittaessa kaikille Lohjan alueille, nuorten tarpeisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin reagoiden.

Ehkäisevän päihdetyön työntekijä vastaa lohjalaisille nuorille tarjottavan päihdekasvatuksen koordinoinnista, päihdekasvatustuntien ja -vanhempainiltojen toteutuksesta. Lisäksi työntekijä järjestää nuorille ja perheille varhaisen puuttumisen tukikeskusteluja, sekä kouluttaa ja tukee lapsia ja nuoria arjen työssä kohtaavia ja alalle opiskelevia ammattilaisia.

Nuorten ehkäisevään päihdetyöhön kuuluu osallistuminen aktiivisesti nuorten keskuuteen jalkautuvaan työhön sekä kehittäminen, koordinoiminen ja viestiminen ehkäisevän päihdetyön teemoista Lohjalla.

Nuori tai tämän vanhemmat voivat ohjautua ehkäisevän päihdetyön asiakkaaksi olemalla suoraan yhteydessä työntekijään, mutta ohjaus voi myös tulla keneltä tahansa nuorta kohtaavalta ammattilaiselta.

Lohjan kaupungin nuorisotyö