Suomen nuorisovaltuustojen liitto ry on myöntänyt Siuntion kunnalle sertifikaatin tunnustuksena nuorten demokratiakasvatuksen eteen tehdystä työstä. Sertifikaatin hakeminen on edellyttänyt kunnalta intensiivistä otetta nuorten osallisuus- ja vaikuttamistyössä sekä nuorisovaltuuston hyvien toimintaedellytysten mahdollistamista. Lisäksi edellytyksenä on ollut mm. kunnanhallituksen asettama nuorisovaltuusto, oma toimintasääntö, nuorisovaltuutettujen perehdyttäminen, lautakuntapaikat kunnan luottamuselimissä ja nuorisovaltuustoedustus kunnanvaltuustossa.

Siuntion nuorisovaltuusto on kunnan virallinen toimielin. Aktiivinen nuorisovaltuusto tuo kunnallisessa päätöksenteossa nuorten äänen kuuluviin, antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja ottaa kantaa ajankohtaisiin nuoria kiinnostaviin asioihin. Nuorisovaltuustolla on oma vuosibudjetti, jonka käytöstä nuoret valtuutetut päättävät itsenäisesti.

Kouluilla on mahdollisuus asettaa oppilaskunnistaan edustajat nuorisovaltuustoon. Vuonna 2021 nuorisovaltuustossa on toiminut 14 siuntiolaista nuorta. Nuorisovaltuustotoiminta on yhteisöllistä ja osallistavaa, nuoret valtuutetut oppivat uusia taitoja, verkostoituvat ja löytävät uusia kavereita.

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Jenny Andersson pitää nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaattia nuorisovaltuuston suurimpana saavutuksena. Hän haki nuorisovaltuustoon, koska halusi vaikutta nuorten asioihin.

–Nuorisovaltuustotyö on ollut antoisaa, koska olen saanut enemmän tietoa kuntavaikuttamisesta ja kunnan eri toimielimistä, Andersson sanoo.

Siuntion nuorisovaltuustossa on ehdokasasettelu meneillään 28.11.2021 asti. Määräaikaan mennessä mukaan voivat hakea Siuntiossa asuvat, 12–22-vuotiaat vaikuttamisesta kiinnostuneet nuoret. Ilmoittautuminen: bit.ly/nuva2022.

Siuntio on pääkaupunkiseudun kupeessa Länsi-Uusimaalla sijaitseva 6 200 asukkaan luonnonläheinen ja vireä maalaiskunta, jossa on panostettu nuorisopalveluiden laatuun. Ensi kesänä nuorisopalvelut saavat uudet tilat silloin valmistuvasta sivistys- ja hyvinvointikampuksesta.