Valtakunnallisen Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen vieraili Lohjalla Hiiden Omaishoitajat ry:n tiloissa Omaisohjaamolla torstaina 31.1.2019. Paikalla oli runsas edustus läheisestään huolehtivia. Keskusteluissa nousivat erityisiksi aiheiksi omaishoidon tuen leikkaukset ja
niihin kohdistuvat säästöehdotukset, sekä omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen.

Omaishoito on merkittävä osa palvelujärjestelmää ja peittoaa inhimillisyydessään ja kustannusvaikuttavuudessaan muut palvelumuodot. Liian usein omaishoidon vaihtoehtoiskustannukset jäävät tarkastelematta – ikävä kyllä. Arvioiden mukaan yli 75-vuotiaiden määrä nousee tulevan kymmenen vuoden aikana viidestä sadasta tuhannesta (500 000)
kahdeksaan sataan tuhanteen (800 000), mikä myös tulee näkymään omaishoidon saralla. Lisäksi omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen tarvitsee omaishoitajaystävällisiä työpaikkoja sekä keinoja yhdistää ansiotyö ja omaishoito. Tietoa ja asenteiden muuttamista tarvitaan lisää.

Tervosen mukaan omaishoito on nähtävä yhteiskuntapolitiikan keskeisenä kysymyksenä ja siihen liittyvät asiat on nostettava politiikan ytimeen liiton vaalitavoitteiden mukaisesti. Tervonen esitteli liiton vaalitavoitteet, joita ovat riittävät omaishoidon määrärahat, yhtenäiset tukikriteerit, suurempi omaishoidon tuki sekä työelämän ja omaishoidon yhteensovittamisen tukeminen. Omaishoitajan vapaapäivien järjestäminen on turvattava erilaisilla palvelu- ja asumisratkaisuilla, omaishoitajien jaksamista on tuettava ja omaishoitajayhdistysten resurssit on turvattava.

Liiton tavoitteena on myös järjestötoiminnan vahvistaminen. Tätä edistetään erityisesti 18.5.2019, jolloin on valtakunnallinen Omaishoitajaliiton POP UP -kahvilapäivä. Tuona päivänä haastetaan kaikki liiton paikallisyhdistykset järjestämään oma paikallinen kahvilapäivä, jonka tarkoituksena on tuoda näkyvyyttä omaishoidolle kautta maan ja nostaa esille sanomaa: ”Omaishoito on POP!”

Hiiden Omaishoitajat ry:n on perustettu vuonna 2007. Yhdistys on valtakunnallisen Omaishoitajaliiton paikallisyhdistys. Sen tarkoituksena on toimia omaishoitajien ja läheisten aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää heidän tukitoimiaan Lohjan, Vihdin ja Karkkilan alueilla. Yhdistys on toteuttanut OmaisOiva – toimintaa vuodesta 2016 alkaen. Ray: n
toiminnan lakattua toimintaa tukee Sosiaali- ja Terveysministeriön avustuskeskus Veikkauksen tuella. OmaisOiva tuo tietoa, ohjausta ja vertaistukea lähelle omaishoitajaa.

Lisätietoja: OmaisOiva – koordinaattori Minna Mäenpää 040 1892 121 tai OmaisOiva – ohjaajat Pirjo Mäkinen 040 5800 442 / Katja Sandholm 044 9867 187 ja Hiiden Omaishoitajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Laila Maininki 045 196 5123 tai www.hiidenseudunomaishoitajat.fi

Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen vieraili Lohjalla.