Tänään: 25.06.2024

Toimittaja

Perhehoito kiinnostaa Lohjalla

seniorit

Lohjan kaupungin Ikääntyneiden palveluealue järjesti torstaina 1.11.2018 infotilaisuuden ikääntyneiden perhehoitajuudesta kiinnostuneille. Perhehoito on ikäihmisten hoivan ja huolenpidon palveluissa vaihtoehto, jossa ikäihmisen hoito järjestetään osa- tai ympärivuorokautisesti perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Infotilaisuudessa käytiin läpi  perhehoidon eettisiä periaatteita, perhehoitajilta edellytettäviä valmiuksia ja perhehoidon erilaisia toimintamuotoja sekä perhehoitovalmennuksen sisältöä.

Ennakkovalmennus järjestetään keväällä 2019, mikäli riittävä määrä perhehoitajuudesta kiinnostuneita Lohjalta ja Lohjan lähikunnista ilmoittautuu mukaan valmennukseen.

Perhehoitajalta edellytetään ennakkovalmennuksen käymistä ja soveltuvuutta tehtävään. Valmennuksen käynnistymisvaiheessa ei tarvitse tietää tai olla varma halustaan tai kyvyistään ikäihmisten perhehoitajan tehtävään. Valmennuksessa saadut tiedot auttavat tietoisen päätöksen tekemisessä ryhtymisestä perhehoitajaksi.

Infotilaisuuteen osallistui useita aiheesta kiinnostuneita, ja toivottavaa olisi sada valmennus käynnistymään ja perhehoitajuutta palveluvaihtoehtona lisättyä Lohjalla ja lähialueilla. Lisätietoa perhehoidosta saa osoitteesta: www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/asumisen-palvelut/perhehoito/ ja Ikähelpin facebookista: https://fi-fi.facebook.com/Ikahelppi/ Mikäli olet kiinnostunut perhehoitajuudesta, ole rohkeasti yhteydessä!