Lohjalla Puu-Anttilan kortteliin on esitetty täydennysrakentamista asuinkäyttöön. Kaavahankekortteli rajautuu Laurinkatuun, Suurlohjankatuun, Anttilankatuun ja Sibeliuksenkatuun. Kaava-alueella sijaitsee alun perin kouluksi vuosina 1916–1917 rakennettu Puu-Anttilan rakennus sekä 1800-luvun puolivälissä rakennettu kotiseututalo Anttilan renkitupa. Nykysuunnitelman mukaan kolmanneksi kortteliin kohoaisi kerrostalo.

–Lähtökohtana on ollut löytää ratkaisu, jolla kortteliin saataisiin rakennettua keskustaan ja ympäristöön luontevasti sopiva, uusi pienkerrostalo. Näkymä keskustasta kirkkoon halutaan säilyttää, sanoo Johan Pfeifer Arkkitehtiateljee Johan Pfeifer Oy:stä.

Hän kertoo, että mahdollisuuksia on tarkasteltu monelta kantilta niin rakennettavan talon kuin katujärjestelyjenkin kannalta ja päädytty kahteen vaihtoehtoiseen ratkaisuun. Toisessa vaihtoehdossa kerrostalossa olisi kolme- ja nelikerroksiset osiot ja toisessa koko rakennus olisi kolmekerroksinen. Toiseen päähän tulisi kummassakin ratkaisussa pieni kaksikerroksinen osa, jotta näkyvyys kirkolle säilyy.

–Puu-Anttila on varsin korkea, joten kolmekerroksinen talo jäisi jopa vähän sitä matalammaksi, Pfeifer sanoo.

Kerrosmäärästä riippumatta uuden rakennuksen on tarkoitus istua korttelin ilmeeseen.

–Uuteen kerrostaloon on suunniteltu puista julkisivua. Lisäksi on ajateltu kattokulmia ja rakennuksen korkeutta, jotta se sopeutuisi Puu-Anttilan ympäristöön mahdollisimman hyvin.

Puu-Anttilassa ja kotiseututalossa asioiville tulisi parkkitilaa kerrostalon viereen Anttilankadun puolelle. Tilaa jäisi myös pienelle terassialueelle.

–Puu-Anttilassa on teatteritoimintaa, joten talossa toimiva kahvila sopisi hyvin sen yhteyteen. Sillä voisi olla myös ulkokahvilatilaa, Pfeifer sanoo.

Puu-Anttilan ja kotiseututalon kaveriksi samaan kortteliin kaavaillaan korttelin ilmeeseen sopivaa kerrostaloa.

Parkkipaikat aiheuttavat huolta

Kaavahanketta esiteltiin Kaupunkikeskustan aluetoimikunnan kaikille avoimessa etätilaisuudessa 1.3. Yleisö pääsi myös esittämään kysymyksiä hankkeesta. Eniten huolta herättivät parkkipaikat. Tulevan kerrostalon asukkaille niitä ei ole juuri varattu, joten asukkaat joutuisivat hankkimaan parkkipaikkansa itse muilta parkkialueilta. Puu-Anttilassa ja kotiseututalossa kävijöille parkkitilaa olisi edelleen, vaikka se siirtyykin kerrostalon viereen, pois piha-alueelta. Pfeifer kertoo, että piha on tarkoitus rauhoittaa vehreäksi piha-aukioksi.

–Jos kerrostalon asukkaat haluavat pysyvän parkkipaikan autoilleen, heidän pitäisi sopia siitä jonkun keskustan pysäköintilaitoksen kanssa. Monissa kaupungeissa ihmiset hankkivat itse parkkipaikan pysäköintitalosta, Pfeifer sanoo.

Lohjan kaupunginarkkitehti Juha Anttila toteaa, että Lohjalla ei ole yleisiä pysäköintilaitoksia. Asukkaat eivät voisi myöskään hyödyntää kadunvarsipysäköintiä pysyväksi parkkiratkaisukseen. Korttelin vierestä löytyy parkkitilaa, kuten kirkkokenttä, mutta sen parkkipaikkoja tarvitsevat mm. kirkossa järjestettävissä tilaisuuksissa käyvät. Pfeifer ehdottaa, että parkkipaikkojen käyttöä voisi ohjata liikennemerkein. Tilaisuuden kuulijat eivät kuitenkaan pitäneet sitä toimivana ratkaisuna. Tilanne on pulmallinen, sillä kerrostalon oma parkkihallikaan ei soveltuisi Puu-Anttilan kortteliin.

–Maanalaisen luiskan mahdollisuutta kortteliin on tutkittu, mutta se veisi valtavasti tilaa, Pfeifer toteaa.

Sitäkin pohdittiin, mahtaako talon tulevilla asukkailla olla ylipäätään tarvetta omalle parkkiruudulle, sillä talo on aivan keskustassa ja sitä on juuri sijaintinsa vuoksi ajateltu iäkkäämmälle väestölle sopivaksi. Tilaisuuden kuulijat kuitenkin muistuttivat, että myös senioreilla on autoja esimerkiksi mökkimatkoja varten. Keskustelussa esille nousivat myös sähköautojen latauspisteen saaminen parkkialueelle ja asukkaiden mahdollisuus hyödyntää yhteiskäyttöautoja.

Nelikerroksinen vaihtoehto. (Kuva: Johan Pfeifer)

Puu-Anttilaa on tarkoitus kunnostaa

Puu-Anttilan ja kotiseututalon on tarkoitus jatkaa tiloina, jossa voi toimia esimerkiksi yrityksiä ja pieniä kauppoja. Tällä hetkellä Puu-Anttilassa toimii mm. kaksi tanssikoulua. Pfeifer muistuttaa, että korttelihankkeen perusajatuksena on ollut, että uudisrakennuksen toteuttamisesta syntyisi hyötyä myös Puu-Anttilasta huolehtimisen kannalta. Myös Puu-Anttilan omistaja Eero Lehti totesi tilaisuudessa, että rakennuksesta aiotaan pitää huolta tulevaisuudessakin.

–Rakennusta on tarkoitus korjata pitkäaikaista käyttöä varten. Ulkomaalaus ja katot tulevat ensimmäisinä. Myös lämpöratkaisua pitää miettiä, talon energiankulutus on suuri, Lehti toteaa.

Kolmekerroksinen vaihtoehto. (Kuva: Johan Pfeifer)

Hankeaikataulu

Hankkeesta järjestetään uusi, yleisölle avoin etätilaisuus 15.3. kello 17.00–19.00. Kaavamuutoksen valmisteluvaiheen aineisto on nähtävillä 6.4.2021 asti kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina sekä kaupungin verkkosivulla. Asemakaavan muutosta koskevat mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävilläoloaikana. Mielipiteet tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja. Myös viranomaisilla on lausunnonantoaikaa 6.4. asti (mm. valtion viranomaiset, pelastusviranomaiset, museoviranomaiset, yhdistykset).

–Kun lausunnot ja mielipiteet ovat tulleet, tehdään kaavaehdotus, joka menee vetovoimalautakunnan kautta kaupunginhallitukseen asetettavaksi nähtäville. Silloin lähetetään samoin lausuntopyynnöt, ja yksityiset henkilöt voivat jättää muistutuksen. Kun nämä vaiheet on tehty, kaavaehdotus valmistellaan vetovoimalautakunnan, hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuuston päätöksestä on mahdollista valittaa, Anttila avaa prosessia.

–Kaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi, voidaan tehdä kiinteistönmuodostus, jonka jälkeen on mahdollista myöntää rakennuslupa. Rakentamiseen ryhtyminen on sitten kiinni maanomistajasta. Kaavamuutoksen tavoiteaikatauluksi on merkitty kaavoitusohjelmaan ehdotusvaihe touko–elokuussa 2021 ja hyväksyminen syys–joulukuussa 2021.

SMS