Maa- ja metsätalousministeriö haluaa tehostaa haitallisten vieraslajien torjuntaa ohjaamalla avustusrahoitusta vieraslajien torjuntatoimiin. Tässä rahoitushaussa avustettuja hankkeita käynnistyy ympäri Suomea kaikkiaan 27 kappaletta.

Toisella hakukierroksella loppuvuodesta 2021 hakemuksia saapui hankehausta vastaavaan Kainuun ELY-keskukseen yhteensä 37 kappaletta ja haettu avustussumma oli noin 1,21 miljoonaa euroa. Rahaa oli tällä hakukierroksella jaossa 580 000 euroa, joten monta hyvää hanketta jäi tälläkin kertaa rahoittamatta.

Kainuun ELY-keskuksella on valtakunnallinen ELY-keskusten vieraslajitehtävien koordinaatiovastuu, joten avustuspäätökset on tehty Kainuussa. Avustushakemukset ja hankkeet on valittu ja käsitelty tiiviissä yhteistyössä kaikkien alueellisten ELY-keskusten kanssa. Tällä varmistettiin kunkin hankkeen kohdalla paras mahdollinen paikallistuntemus avustuspäätöksiä tehtäessä.

Avustuksia hakivat kunnat, kaupungit, yhdistykset ja yhteisöt. Avustusta myönnettiin varsinaisiin torjuntatoimenpiteisiin sekä hankkeisiin, joilla seurataan ja varmistetaan torjunnan tuloksia. Avustusta myönnettiin myös vieraslajineuvontaan ja torjuntatoimenpidekokeiluihin. Avustusta voitiin myöntää lähtökohtaisesti enintään puolet hankkeen kustannuksista. Toisen puolen rahoituksesta hakija kattaa omalla rahoituksella, johon voi sisältyä myös talkootyötä.

Rahoitetuissa hankkeissa torjutaan haitalliseksi säädettyjä vieraslajeja eli kasvi- tai eläinlajia, joka sisältyy joko kansalliseen tai EU:n vieraslajiluetteloon. Lisäksi hankkeiden on toteutettava haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallintasuunnitelmaa. Rahoitetuissa hankkeissa painotettiin varsinaisia torjuntatöitä, jotka kohdistuivat luonnonsuojelualueille, virkistysalueille tai niiden lähialueille sekä rantaluontoon ja saaristoon. Valtaosassa rahoitetuissa hankkeissa osallistetaan myös nuoria vieraslajien torjuntaan.

Vieraslajien torjunta hyödyttää koko paikkakuntaa edistäen alkuperäisten lajien palautumista käsitellyille alueille. Alkuperäiskasveja kasvavat elinympäristöt edistävät luonnon monimuotoisuutta, virkistävät asukkaita ja tekevät alueesta houkuttavan.

Rahoitettuja hankkeita löytyy ympäri Suomea, mutta Uudenmaan alueelta mukana on neljä hanketta, joissa torjuttavia lajeja ovat kurtturuusu, jättipalsami, komealupiini, espanjansiruetana, jättiputket ja jättitattaret luonnonsuojelualueilla, virkistysalueilla ja niiden läheisyydessä, rantaluonnossa ja saaristossa. Mukana hankkeissa on myös uusia torjuntatoimenpidekokeiluja sekä neuvontaa, ja hankkeissa osallistetaan nuoria torjuntatöihin. Hankkeet ovat yksivuotisia ja niiden toteuttajina ovat Karkkilan kaupunki, Kirkkonummen kunta, Routioseura ja Talman kyläyhdistys.

ELY-keskukset


Jättiputket voivat kasvaa hyvin kookkaiksi ja ne valtaavat nopeasti kasvualaa ympäristöstään. (Kuva: Reima Leinonen, Kainuun ELY-keskus)