Tänään: 14.07.2024

Toimittaja

Siuntio tukee nuorten kesätöitä

nuoret, työ

Siuntion kunta tukee kesällä 2018 työnantajia, jotka palkkaavat 15-22-vuotiaan siuntiolaisen nuoren vähintään kahden tai neljän viikon yhtäjaksoiseksi ajaksi 1.6.-18.8. Tuen määrä on 150 euroa kahdelle viikolle tai 300 euroa neljän viikon työllistämisestä.

Tukea myönnetään yrityksille, järjestöille tai yksityishenkilöille. Työnantaja vastaa kaikista osiaaliturva-, tapaturma- ja muista maksuista sekä velvoitteista. Tukea ei makseta perheen sisällä tapahtuvasta työstä.

Tuen hakuaika päättyy 16.6.2018, jonka jälkeen kunta tarkistaa hakemukset ja on yhteydessä hakijaan. Tuki maksetaan jälkikäteen, kun työnantaja on esittänyt luotettavan selvityksen työsuhteesta ja palkanmaksusta. Lisäselvitys on toimitettava Siuntion kunnan talousyksikköön 01.09.2018 mennessä. Hakemus katsotaan rauenneeksi ilman määräaikaan mennessä toimitettua lisäselvitystä.

Hakemus ja myöhemmin esitettävä lisäselvitys on toimitettava joko sähköpostitse siuntio@siuntio.fi tai postitse taloussuunnittelupäällikölle osoitteeseen Siuntion kunta, Puistopolku 1, 02580 Siuntio. Viitteeksi ”kesätyötuki”.
Taloussuunnittelija ja henkilöstöpäällikkö käsittelevät hakemukset ja tuki myönnetään taloussuunnittelijan viranhaltijapäätöksellä.

Kunnan myöntämä kesätyötuen määräraha on 4 200 euroa ja kesätyötukea myönnetään niin kauan kuin määrärahaa riittää. Tukea myönnetään ensisijaisesti hakemusten saapumisjärjestyksessä. Jos hakemuksien määrä ylittää jaettavan kesätyötuen määrärahan, pyritään varmistamaan, että myönnetyt tuet jakautuisivat mahdollisimman monen työnantajan kesken. Työnantaja voi saada tukea maksimissaan kolmelle työntekijälle.