Mukaan nuorisotyöttömyyden nollaustalkoisiin haetaan parhaillaan työnantajia.

Logon on suunnitellut siuntiolainen nuori Janne Pakkala.

 

Siuntiossa on kampanjoitu nuorisotyöttömyyden nollaamiseksi vuodesta 2015 alkaen.

Koko juttu lähti liikkeelle nuorten ohjaus- ja palveluverkoston istunnosta, jossa Raimo Hokkanen totesi, että koska teillä on Siuntiossa listoilla näin vähän työttömiä nuoria, kaikki voitaisiin työllistää. Siitä asiaa lähdettiin sitten viemään eteenpäin, kertoo etsivä nuorisotyöntekijä Jonna Farin Siuntiosta.

Kampanjointi on tuottanut tulosta, joka on nähtävissä työttömyystilasoissa nuorten työttömien määrän laskuna. Kampanjan päätapahtuman kuukausina nuorisotyöttömyys on onnistuttu nollaamaan kokonaan kaksi kertaa.

Nollaamista tavoitellaan myös tänä vuonna. Tavoitteen saavuttamiseksi mukaan tarvitaan työnantajia. He voivat tarjota nuorelle mm. osa-aika- tai kokoaikatyötä (tukea palkkakustannuksiin mahdollisesti saatavilla), kesätyötä (mahdollisuus saada kunnan tarjoamaa kesätyöntukea), keikkatyötä, oppisopimuspaikka (työnantajalle korvataan osa kuluista) tai työkokeilupaikka (ei kustannuksia).

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Minna Pakarinen kertoo nuorille tarjolla olevista työpaikoista.

 

Nuorisotyöttömyys nollaksi- tapahtuma

Kampanjan puitteissa Siuntiossa järjestetään joka kevät Nuorisotyöttömyys nollaksi- tapahtuma, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen Siuntion ja lähialueen työnantajat sekä siuntiolaiset alle 25-vuotiaat työttömät ja alle 29-vuotiaat vastavalmistuneet nuoret. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna tiistaina 4.4. kello 12.00-15.00 Walkers-nuorisotilassa Siuntiossa (Asematie 2). Tapahtuman tavoitteena on saada kaikille nuorille tekemistä, työn, työkokeilun, oppisopimuksen, opiskelun tai nuorisotyöpajapaikan myötä.

TE-toimisto kutsuu listoillaan olevat työttömät nuoret tapahtumaan, ja me otamme yhteyttä työnantajiin ja haastamme heitä lähtemään mukaan talkoisiin, Farin kertoo.

Hän toteaa, että nuoren työllistäminen on yhteiskunnallinen teko. Työnantajat ovatkin lähteneet tukemaan nuorten työllistymistä kiitettävästi. Nuorten lisäksi tapahtumasta on hyötyä heillekin, sillä paikan päällä he voivat tutustua työntekijäehdokkaisiin suoraan aikaan vievän rekrytoinnin sijaan. Lisäksi työnantajille on tarjolla apua esimerkiksi paperiasioissa

Me etsivässä nuorisotyössä voimme auttaa, mutta myös tapahtuman yhteistyökumppanit tarjoavat tukea esimerkiksi yrityksille, jotka ovat palkkaamassa ensimmäistä työntekijää ja kerromme erilaisista vaihtoehdoista, Farin sanoo.

Yritysten lisäksi nuorilla on ollut mahdollisuus kokeilla esimerkiksi toimisto- tai lähihoitajan työtä Siuntion kunnan palveluksessa. Farin kertoo, että nuorten työllistämisestä on tullut Siuntiossa myös koko kunnan yhteisöllinen juttu, ja kiittää kaikkia mukana olleita.

Tapahtumassa on aina ”työpaikkaseinä” josta löytyvät kaikki tarjolla olevat paikat.

 

Tukea työhakuun

Tapahtumassa nuoret pääsevät tutustumaan niin työnantajien tarjoamiin työpaikkoihin kuin koulutusmahdollisuuksiinkin, joita paikalla on esittelemässä mm. Luksia. Lisäksi jokainen nuori tapaa etsivän nuorisotyöntekijän ja TE-palvelujen asiantuntijan.

-Mietimme yhdessä suuntaa nuorelle ja sitä löytyikö tapahtumasta jokin mielenkiintoinen työpaikka vai olisiko esimerkiksi työpaja sopiva hänelle, Farin sanoo.

Niille, jotka eivät tapahtuman avulla löydä työpaikkaa tai tarvitsevat muuten enemmän tukea, järjestetään kahden viikon Juuret työelämään -kurssi. Siellä nuoren tilannetta käydään tarkemmin läpi.

-Kurssilta saa mm. neuvoja työnhakuun, apua itselle sopivan koulutuksen löytämiseen ja työhakemuksen kirjoittamiseen, Farin avaa.

Hän kertoo, että nuoret ovat pitäneet sekä tapahtumasta että kurssista.

-Olemme haastatelleet nuoria joka vuosi. He ovat olleet positiivisesti yllättyneitä siitä, että Siuntiossa järjestetään tällaista sekä siitä, että erilaisia vaihtoehtoja on olemassa niin paljon. He ovat sanoneet, että on hyvä, kun saa apua, sillä harva haluaa jäädä vain kotiin.

Farinin mukaan etsivän nuorisotyön voima onkin siinä, että nuoria ei painosteta tiettyyn suuntaan, vaan heitä kuunnellaan ja suunnitelmat tehdään nuoren toiveiden mukaan. Apua kuitenkin tarvitaan, sillä esimerkiksi pitkän kotona olon jälkeen, nuoresta voi tuntua vaikealta hakeutua itse koulutukseen tai hakea töitä.

-Moni nuori ei oikein tiedä, mitä haluaisi tehdä ja vanhempien ajatukset nuoren tulevaisuudesta voivat olla erilaiset kuin hänen omansa. Silloin tarvitaan peilauspintaa asioihin, Farin sanoo.

Osalla nuorista on jokin koulutus, mutta se ei välttämättä tunnu omalta jutulta. Myös esimerkiksi liikkuminen vuorotyöhön voi olla Siuntiosta vaikeaa, jos nuorella ei ole omaa autoa. Toisilla sävelet ovat selvemmät ja töitä haetaan ahkerasti. Helposti niitä ei välttämättä silti löydy.

-Yksikin nuori oli 1,5 vuotta työttömänä ja hän oli lähettänyt noin 40 työhakemusta ennen kuin sai yhteenkään vastausta. Voi tuntua merkityksettömältä, jos ei saa minkäänlaista vastausta, Farin kertoo.

Nykypäivän työelämä luo omat haasteensa.

-Enää ei ole sellaista kisällikulttuuria, että otetaan nuori töihin ja opetetaan hänestä työntekijä, vaan saatetaan toivoa dynaamisia ja kehitysmyönteisiä moniosaajia ja asiantuntijoita, vaikka asiantuntijuus tulee vasta kokemuksen myötä, Farin toteaa.

 

Tarjoa työtä nuorelle

Tapahtuma on suunnattu siuntiolaisille nuorille, mutta työpaikkoja voi tarjota myös muista kunnista. Aiempina vuosina työpaikkoja onkin löytynyt ympäri Länsi-Uuttamaata. Yritysten tulee ilmoittaa tarjoamistaan työmahdollisuuksista Siuntion kunnan nuorisotyöntekijöille 31.3. mennessä: jonna.farin@siuntio.fi, 0443861242 tai pernilla.backlunf.fi, 044-3861241. Mukaan voi ilmoittautua, vaikka yrityksen edustaja ei pääsisi itse esittäytymään paikan päälle tapahtumaan.

Yhteistyössä Siuntion kunnan nuorisotoimen kanssa tapahtumaa järjestävät Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Novagon rekrypalvelut Rekrytoimalla hyvinvointia -hanke, Luksia Länsi-Uudenmaan aikuisopisto sekä oppisopimustoimisto, Axxell Utbildning, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia sekä Siuntion Yrittäjät.

SMS