Lohjan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 9.9. Lohjan kaupungin lausuntoa sote-uudistuksesta (lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi).

Uudistus nähdään Lohjan lausunnossa välttämättömänä, sillä väestön ikärakenteen muutos johtaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksien kasvuun ja edelleen kuntien rahoitushaasteisiin. Hyvänä asiana Lohjalla pidettiin sitä lähtökohtaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu ja pääasiallinen tuottamisvastuu on julkisella sektorilla. Myös Uudenmaan jakamista viiteen kokonaisuuteen pidettiin parempana ratkaisuna kuin koko Uudenmaan laajuista sote-maakuntaa. Sen sijaan uudistuksen tuomat taloudelliset epävarmuustekijät aiheuttivat huolta. Huolta aiheutti myös se, ettei Lohjan eri alueiden kaltaista moninaisuutta kaupunkikeskustasta harvaan asutuille alueille ole huomioitu esityksessä tarpeeksi.

Lohjan lausunnossa katsottiin myös, että lakiehdotuskokonaisuus rajaa tarpeettomasti sote-maakunnan käytössä olevia toimintavaihtoehtoja palvelujärjestelmän osalta, mikä heikentää palvelutasoa ja palvelujen saatavuutta sekä hankaloittaa kustannusten hallintaa. Lohjalla kaupungin omien, yksityisen sektorin ja 3. sektorin tuottamien palvelujen halutaan säilyvän toimivana palvelukokonaisuutena jatkossakin.

Pitäisikö HUS pilkkoa?

Lohjan lausunnossa todetaan, että Uudellemaalle on syntymässä muusta maasta poikkeava perustason ja erikoissairaanhoidon ratkaisu, mutta myös Uudellamaalla on turvattava perustason ja erikoissairaanhoidon palveluiden integraatio. ”Uudellamaalla rakenteelliset muutokset ovat esityksen mukaan vähäiset, järjestäjätahon kokoa ja pienempää toimijoiden määrää lukuun ottamatta. Ratkaisuna esitetään sote-maakunnan ja HUS:n välistä järjestämissopimusta. Tätä ei voi pitää yhteistyörakenteen ratkaisuna yksinään riittävänä. Mikäli HUS:n organisoituminen säilyy ennallaan, Länsi-Uudenmaan alue kuuluisi kolmeen eri HUS:n sairaanhoitoalueeseen”, Lohjan lausunnossa sanotaan.

Kokoomuksen valtuutettu Jussi Patinen teki Merja Eräpolun ja Kaj Sundqvistin kannattamana vastaesityksen HUS:n osuudesta. Hän esitti, että sote-maakuntien jatkovalmistelun yhteydessä selvitettäisiin mahdollisuutta jakaa HUS viiteen osaan Uudenmaan viiden alueen jakoa noudattaen, koska se mahdollistaisi sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon paremman integraation.

Patisen esitys sai jonkin verran kannatusta, mutta enemmistö valtuutetuista oli HUS:n jakamista vastaan, ja kaupunginhallituksen pohjaesitys voitti äänin 38–12 (yksi tyhjä). Lausunnossa todetaan, että HUS:n toiminnallinen vastuunjako noudattaa Uudenmaan viiden alueen jakoa ja tämä on mahdollista toteuttaa ilman HUS:n pilkkomista.

Pieniä omakotitalotontteja Haikariin

Lohjan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan myös Haikarin alueen tonttien hinnoista. Alueella on sekä asuntotontteja että palvelutontti. Tonttien joukossa on monta tonttia, jotka maksavat reilut 20 000 euroa.

–Tätä tonttipäätöstä on odotettu pitkään. Kaavoittaja on poikkeuksellisesti kaavoittanut pieniä omakotitalotontteja, koko noin 336 m2 ja rakennusoikeutta 67 k-m2 ja hintakin vain noin 20 000€. Hyvin markkinoituina tontit voivat herättää kiinnostusta laajasti. Monen suomalaisen unelma, tontti järvenrannalla, melkein keskellä kaupunkia, toteutuu tässä. Oiva tilaisuus myös nuorille ensiasunnonostajille on rakentaa omakotitalo pienemmillä kustannuksilla luksusympäristöön, sosiaalidemokraattien valtuutettu Jarmo Aho.

SMS