Jätevesijärjestelmän dokumentaatio

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän toiminta ja jätevesien puhdistus on kiinteistön omistajan vastuulla. Asianmukainen ja ajantasainen dokumentaatio järjestelmästä ja sen käyttö- ja huolto-ohjeet edesauttavat järjestelmän toimivuutta. Lisäksi dokumentaation on tärkeä olla kunnossa omistajavaihdoksen […]

Hajajätevesiseminaarissa tietoa vesihuollosta

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn ajankohtaisista aiheista kokoontui kuulemaan reilu 20 henkeä Puu-Anttilaan 11.10. Paikalla oli myös laitevalmistajien minimessut, joissa pääsi tutustumaan erilaisiin jätevesien käsittelyjärjestelmiin. Seminaarin avasi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n […]