Jätevesijärjestelmän dokumentaatio

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän toiminta ja jätevesien puhdistus on kiinteistön omistajan vastuulla. Asianmukainen ja ajantasainen dokumentaatio järjestelmästä ja sen käyttö- ja huolto-ohjeet edesauttavat järjestelmän toimivuutta. Lisäksi dokumentaation on tärkeä olla kunnossa omistajavaihdoksen yhteydessä. Ympäristönsuojelulain 16 luku säätää jätevesien käsittelystä ja johtamisesta viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.…

Hajajätevesiseminaarissa tietoa vesihuollosta

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn ajankohtaisista aiheista kokoontui kuulemaan reilu 20 henkeä Puu-Anttilaan 11.10. Paikalla oli myös laitevalmistajien minimessut, joissa pääsi tutustumaan erilaisiin jätevesien käsittelyjärjestelmiin. Seminaarin avasi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) hankekoordinaattori Virve Ståhl. Hajajätevesineuvontahankkeesta ja siinä tehdystä työstä jatkoi Kirsi Mansilla,…

Jätevesineuvontaa haja-asutusalueen kiinteistönomistajille

Vuonna 2020 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoima Hajajätevesihanke tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 197 kiinteistöä, selviää hankkeen vasta julkaistusta vuoden 2020 loppuraportista (https://www.luvy.fi/julkaisut/julkaisu-4-2021/). Yhteensä hankkeessa saatiin 363 neuvontakontaktia. Neuvonta jatkuu vuonna 2021 yleisneuvontana. Yli 8 300 kiinteistöä on saanut haja-asutuksen…

Lohjalla kokeillaan lääkeainejäämien puhdistamista jätevedestä

Lohjalla Pitkäniemen jätevedenpuhdistamolle toimitetaan helmikuussa järjestelmä, joka puhdistaa jätevedestä lääkeainejäämiä. Kyseessä on pilottikokeilu, jossa jätevedenpuhdistamolle asennetaan Mellifiqin suunnittelema uusi puhdistusjärjestelmä. Tarvetta sille on, sillä Lohjanjärveen laskettavassa vedessä on havaittu lääkeainejäämiä. –Pieniä pitoisuuksia havaittiin. Jäämiä oli 22 mikrogrammaa litrassa jätevettä. Eniten havaittiin diklofenaakkia.…

Siirtymäajan loppumisesta lähes vuosi, mutta jätevesijärjestelmä uusimatta?

Siirtymäaika herkkien alueiden riittämättömien jätevesijärjestelmien uusimiselle päättyi 31.10.2019. Jos järjestelmä on vielä saneeraamatta tai siirtymäajan voimassaolo on epävarma, hajajätevesihankkeen neuvojat auttavat asiassa eteenpäin. Ympäristönsuojelulain mukaan herkkien alueiden jätevesien käsittely tuli saattaa vastaamaan lainsäädännön peruspuhdistustasoa 31.10.2019 mennessä. Herkkiin alueisiin luetaan pohjavesi- ja ranta-alueet.…

Kuntakohtaiset jätevesineuvonnan tulokset on julkaistu

Haja-asutuksen jätevesineuvonnassa on tehty yli 8 100 kartoitus- ja neuvontakäyntiä Länsi-Uudenmaan kuntien alueella. Tulokset on koottu kuntakohtaisiin yhteenvetoihin, joissa on käyty läpi mm. yleisimmät jätevesijärjestelmät ja niiden uudistamistarve, kiinteistöjen vedenhankinta, kohteiden käyttö sekä sijoittuminen herkille alueille.  Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrki vuosina 2009–2019…

Haja-asutuksen jätevesineuvontaa tarjolla myös kesällä

Neuvontaa tarjotaan kuntien kanssa valituille alueille kesäkuusta lokakuulle. Jos jätevesiasiat mietityttävät, tavoittaa jätevesineuvojat myös puhelimitse ja sähköpostilla. Siirtymäaikaherkkien alueiden riittämättömien jätevesijärjestelmien uusimiselle päättyi 31.10.2019. Tarve puolueettomalle haja-asutuksen jätevesineuvonnalle ei kuitenkaan ole päättynyt, koska suuri osa järjestelmistä on vielä vailla kunnostamista tai uusimista.…