Uudenmaan liiton maakuntahallitus antoi lausunnon Tunnin junasta

Maakuntahallitus on antanut lausunnon, jossa se toteaa seuraavasti. Ratalinjaus on maakuntakaavan mukainen ja hanke on etenkin liikenteellisesti kaavan tavoitteita toteuttava. Hankkeella on merkittäviä, sekä vahvistavia että heikentäviä, vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. Positiivisia vaikutuksia ovat erityisesti seutujen kytkeytyminen ja siten työssäkäyntialueiden laajentuminen sekä kuntien vetovoimatekijöiden…

Hiilijunaliikenteestä aiheutuva haitta vaivaa Vihdissä

Vihdin kunnanhallitus käsitteli 14.12 pidetyssä kokouksessaan Hanko–Hyvinkää-radan aiheuttamia tärinä- ja meluhäiriöitä ja kehotti Väylävirastoa ryhtymään lisätoimenpiteisiin hiilijunaliikenteestä Vihdin alueelle aiheutuvien haittojen poistamiseksi. Rautateitse tapahtuva tavaraliikenne Koverharin satamaan on aiheuttanut Vihdin alueella syksystä 2019 lähtien tavanomaista rautatieliikennettä suurempaa tärinää rautatien läheisillä kiinteistöillä. Etenkin…

Junaliikenteen tärinää hillitsevien nopeusrajoitusten vaikutuksista kysely asukkaille

Väylä asetti raskaille tavarajunille nopeusrajoitukset 29.3.–30.3.2020 alkaen Lohjan, Vihdin, Porin, Ulvilan, Nakkilan, Muhoksen ja Kouvolan seuduilla rautatieliikenteen aiheuttaman tärinän vähentämiseksi. Nopeusrajoitusten vaikutuksia seurataan tärinämittauksilla ja asukkaille suunnatuilla kyselyillä. Väylän 22.5.2020 saakka auki olevan kyselyn avulla selvitetään alueiden asukkaiden kokemusta nopeusrajoitusten vaikutuksesta tärinään. Kyselyllä ei…

Historian siipien havinaa Länsi-Uudenmaan junaradoilla

Helsinki-Turku välille yritetään saada suora ratayhteys jo neljännen kerran. Mihin kaatuivat aiemmat yritykset? Entä, millaista junalla matkustaminen oli 100 vuotta sitten? Sopiiko ihmisen esimerkiksi liikkua yli 20 km/h vauhdilla? Sodan jälkeen junamatkailuun liittyi myös erityistä jännitystä, kun Porkkala oli vuokrattu Neuvostoliitolle. Historioitsija…

Lohjan tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen

Hyvinkää–Hanko-sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen -ratasuunnitelma on jaettu pienempiin osuuksiin, jotka jakautuvat koko rataosan sähköistykseen sekä tasoristeysten tarkasteluun Hyvinkään, Nurmijärven, Vihdin, Lohjan, Raaseporin ja Hangon osuuksilla. Lohjan kaupungintalolla järjestettiin hankkeeseen liittyvä yleisötilaisuus 22.11.2018. Yleisötilaisuudessa oli mahdollisuus kommentoida suunnitelmaluonnoksia, jotka koskivat Nummenkylän, Lieviön,…

Yleisötilaisuus Lohjan tasoristeyksien turvallisuuden parantamisesta

Liikennevirasto suunnittelee Hyvinkää–Hanko-radan sähköistämistä ja tasoristeyksien turvallisuuden parantamista. Lohjan kaupungin alueella sijaitsevien tasoristeyksien suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 22.11.2018 klo 18–20 kaupungintalon valtuustosalissa (Karstuntie 4, Lohja). Parantamistoimiksi esitetään muun muassa tiejärjestelyjä, odotustasanteiden korottamista, suoristamista tai leventämistä, tasoristeyksien poistoa tai eritasoristeyksen suunnittelua. Yleisötilaisuus on avoin kaikille alueen…