Mitä kuuluu Siuntion Tjusträskin ja Vikträskin kalakannalle?

Tjusträskin ja Vikträskin kalakantojen tilaa selvitettiin kesällä 2021 verkkokoekalastuksin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimassa Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hankkeessa. Kalakanta on Siuntion Tjusträskissä tyydyttävä ja Vikträskissä hyvä. Tulosten mukaan molempien järvien yleisin kalalaji on pasuri. Varsinkin Tjusträskin kalakanta osoittautui hyvin särkikalavaltaiseksi,…

Rehevyys on kasvanut pitkällä aikavälillä Siuntionjoessa

Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden vuoden 2020 yhteistarkkailuraportti on valmistunut. Yhteistarkkailuissa tarkkaillaan jätevesien pistekuormittajien vaikutuksia vesistöihin ympäristölupiin perustuvien velvoitteiden perusteella. Tarkkailussa on mukana myös vapaaehtoisia toimijoita. Vuosi 2020 oli laajan tarkkailun vuosi, jolloin vedenlaadun lisäksi tutkittiin biologisina muuttujina pohjaeläimiä, piileviä ja kalastoa (aineisto…

Risupakanjoen kosteikkoketjun rakentaminen jatkuu

Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hanke ja ympäristöjärjestö WWF rakennuttavat Risupakanjoen varrelle kosteikkoaltaan. Aiemmin joen varteen on rakennettu jo kaksi allasta. Lisäksi kahden viime talvena kaivetun kosteikkoaltaan jokiyhteydet avataan talvella 2022. Tavoitteena on parantaa joen vedenlaatua sekä tulvaherkkien peltojen käyttökelpoisuutta. Siuntionjoki 2020–2022 -hankkeessa on…

Ykkösakselilta rahoitusta kansainväliselle vesistöhankkeelle

Ykkösakseli on myöntänyt Leader-rahoitusta Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:lle kansainväliseen yhteistyöhankkeeseen. Hankkeessa kehitetään neljän suomalaisen järven ja yhden ruotsalaisen järven vesien tilaa ja kalavesien hoitoa. –Ykkösakselin tämän vuoden rahoitus hanketukiin eli lähes 800 000 euroa on nyt myönnetty. Kaikkiaan 24 hanketta on…

VALUME-hanke – vesienhallintatoimenpiteiden suunnittelutyöt alkoivat

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hanke on edennyt suunnitteluvaiheeseen. Nyt kertyvää tietoa ja kokemuksia voidaan hyödyntää myöhemmin myös muualla. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Pilottikohteiksi on valittu valuma-alueita, joilla on maatalousmaiden lisäksi metsäistä aluetta. Valituilla kohteilla testataan…

Miten hoitokalastussaaliin särkikaloja voidaan hyödyntää?

Vuonna 2021 startanneet Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -projekti ja Länsi-Uudenmaan hoitokalastuksen tehostamishanke 2021–2023 järjestivät alkukesästä 9.6. sidosryhmätapaamisen särkikalojen jatkojalostuksen edistämiseksi Uudellamaalla. Webinaari-tilaisuus kokosi yhteen 21 aiheesta kiinnostunutta sekä vesiensuojelun, kalatalouden että ruokapalveluiden parissa työskentelevää toimijaa. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) vesistöasiantuntijat Katja Pellikka…

Hiidenveden latvajärvet ja metsätalous kiinnostivat

Metsätalouden vesiensuojelu houkutteli Lopen Pilpalan liitontalolle vilkkaasti keskustelevan yleisön. Hiidenveden kunnostus -hanke, Huomio metsien vesienhoitoon -hanke sekä Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke järjestivät aiheesta yleisötilaisuuden 24.8. yhteistyössä Pilpalan kylät ry:n kanssa. Käsiteltyjä aiheita olivat Lopen lounaisosan Hiidenveden valuma-alueeseen kuuluvat vesistöt, metsätalouden vesistökuormitus sekä haja-asutuksen jätevedet.…

Kosteikko parantaa viljelymahdollisuuksia ja vesien tilaa

–Vierelän uusi kosteikko puhdistaa Vihtijokeen purkautuvaa vettä Hiidenveden kunnostus -hankkeessa valmistui kesän 2021 aikana uusi kosteikkokohde Vihdin Herrakunnalle Vierelän tilalle. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimassa Hiidenveden kunnostus -hankkeessa uusia kosteikkoja perustetaan pohjautuen kosteikkojen yleissuunnitelmaan, mutta myös maanomistajien ja kuntalaisten ehdotusten…

Kaikille avoin Jokijuhla Karkkilassa

Tule Jokijuhlaan juhlistamaan Karkkilan upeaa jokiluontoa, koskia ja talkootoimintaa! Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) järjestää yhteistyökumppaneineen Suomen Luonnon Päivänä avoimen yleisötilaisuuden Karkkilan koskialueella ensi lauantaina 28.8. klo 12.00–16.00. Suomalaista luontoa juhlitaan lauantaina 28.8. ympäri maata. Karkkilan kosket ovat Uudenmaan upeimpia perhokalastuskohteita.…

190 000 euron avustus hoitokalastuksen tehostamishankkeelle

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n uusi Länsi-Uudenmaan hoitokalastuksen tehostamishanke (2021–2023) käynnistyy, kun Uudenmaan ELY-keskus myönsi hankkeelle 190 000 € avustuksen. Hankkeen omarahoitusosuus tulee Hiidenvesi- ja Siuntionjoki 2030 -vesistövisioista, ja toimenpiteitä toteutetaan Siuntionjoen ja Hiidenveden valuma-alueella. Hankkeen kokonaisbudjetti on 380 000 €. Tehostamiselle…