Hiidenveden kunnostus -hankkeessa kartoitetaan noin 50 hankkeessa aiemmin toteutettua kosteikkoa kesän 2022 aikana. Kartoituksia tehdään osin uudelleen samoilla kosteikoilla kuin edelliskerroilla vuosina 2014 ja 2011 ja osittain myös uusilla kohteilla. Kohteita on kaikkien hanketta rahoittavien kuntien Vihdin, Lohjan, Karkkilan ja Lopen alueilla. Hiidenvesi-hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

–Kosteikkokartoituksessa kiinnitetään erityisesti huomiota kosteikkojen kiintoaineen määriin ja kunnostustarpeeseen, mutta myös arvioidaan niiden toimivuutta ja kasvillisuuden kehittymistä vuosien kuluessa, toteaa hankkeen koordinaattori, LUVYn vesistöasiantuntija Jussi Vesterinen.

Maastokartoituksen lisäksi hankkeessa otetaan vesinäytteitä viidellä kosteikolla niiden toimivuuden tutkimiseksi.

–Kosteikkoja on rakennettu Hiidenveden valuma-alueelle kunnostuksen alkuajoista lähtien yhteensä toistasataa, joten niiden kunnon ja vaikuttavuuden arviointi on tärkeä osa Hiidenveden kunnostusta nyt ja tulevaisuudessakin, Vesterinen lisää.

Lokaniityn kosteikko, jota on seurattu viime vuosina, on myös seurantaohjelmassa vuonna 2022. Kuva vuodelta 2016. (Kuva: LUVY / Arto Muttilainen)