VALUME-hanke – vesienhallintatoimenpiteiden suunnittelutyöt alkoivat

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hanke on edennyt suunnitteluvaiheeseen. Nyt kertyvää tietoa ja kokemuksia voidaan hyödyntää myöhemmin myös muualla. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Pilottikohteiksi on valittu valuma-alueita, joilla on maatalousmaiden lisäksi metsäistä aluetta. Valituilla kohteilla testataan…

Miten hoitokalastussaaliin särkikaloja voidaan hyödyntää?

Vuonna 2021 startanneet Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -projekti ja Länsi-Uudenmaan hoitokalastuksen tehostamishanke 2021–2023 järjestivät alkukesästä 9.6. sidosryhmätapaamisen särkikalojen jatkojalostuksen edistämiseksi Uudellamaalla. Webinaari-tilaisuus kokosi yhteen 21 aiheesta kiinnostunutta sekä vesiensuojelun, kalatalouden että ruokapalveluiden parissa työskentelevää toimijaa. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) vesistöasiantuntijat Katja Pellikka…

Hiidenveden latvajärvet ja metsätalous kiinnostivat

Metsätalouden vesiensuojelu houkutteli Lopen Pilpalan liitontalolle vilkkaasti keskustelevan yleisön. Hiidenveden kunnostus -hanke, Huomio metsien vesienhoitoon -hanke sekä Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke järjestivät aiheesta yleisötilaisuuden 24.8. yhteistyössä Pilpalan kylät ry:n kanssa. Käsiteltyjä aiheita olivat Lopen lounaisosan Hiidenveden valuma-alueeseen kuuluvat vesistöt, metsätalouden vesistökuormitus sekä haja-asutuksen jätevedet.…

Kosteikko parantaa viljelymahdollisuuksia ja vesien tilaa

–Vierelän uusi kosteikko puhdistaa Vihtijokeen purkautuvaa vettä Hiidenveden kunnostus -hankkeessa valmistui kesän 2021 aikana uusi kosteikkokohde Vihdin Herrakunnalle Vierelän tilalle. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimassa Hiidenveden kunnostus -hankkeessa uusia kosteikkoja perustetaan pohjautuen kosteikkojen yleissuunnitelmaan, mutta myös maanomistajien ja kuntalaisten ehdotusten…

Kaikille avoin Jokijuhla Karkkilassa

Tule Jokijuhlaan juhlistamaan Karkkilan upeaa jokiluontoa, koskia ja talkootoimintaa! Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) järjestää yhteistyökumppaneineen Suomen Luonnon Päivänä avoimen yleisötilaisuuden Karkkilan koskialueella ensi lauantaina 28.8. klo 12.00–16.00. Suomalaista luontoa juhlitaan lauantaina 28.8. ympäri maata. Karkkilan kosket ovat Uudenmaan upeimpia perhokalastuskohteita.…

190 000 euron avustus hoitokalastuksen tehostamishankkeelle

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n uusi Länsi-Uudenmaan hoitokalastuksen tehostamishanke (2021–2023) käynnistyy, kun Uudenmaan ELY-keskus myönsi hankkeelle 190 000 € avustuksen. Hankkeen omarahoitusosuus tulee Hiidenvesi- ja Siuntionjoki 2030 -vesistövisioista, ja toimenpiteitä toteutetaan Siuntionjoen ja Hiidenveden valuma-alueella. Hankkeen kokonaisbudjetti on 380 000 €. Tehostamiselle…

WWF rakentaa kosteikon Siuntion Karhujärven rantaan

Ympäristöjärjestö WWF rakentaa Karhujärven rantaan kosteikon, jonka avulla halutaan kohentaa järven tilaa. Yksityiselle ja vesiosakaskunnan maille rakennettava kosteikko on osa WWF:n VALUTA-hanketta ja Itämeren suojelutyötä. Siuntion Karhujärvi on kärsinyt vuosia sinileväkukinnoista, hapettomuudesta ja umpeenkasvusta. Järvi on särkikalavaltainen ja sen arvo vesilintualueena on…

Uudellamaalla käynnistyi ainutlaatuinen vesistökunnostusyhteistyö

Tänä keväänä käynnistyi Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -projekti, joka kokoaa uudella tavalla yhteen Uudenmaan vesiensuojeluyhdistykset. Samalla se toimii alustana verkostojen sekä hyvien toimintatapojen jakamiselle ja vahvistaa paikallista vesiensuojelutyötä. –Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus Uudenmaan vesiensuojelulle. Yhdessä pystymme entistä paremmin suojelemaan arvokkaita vesivarojamme ja jakamaan tietoa…

LUVY:n kalahankkeet saivat yhteensä 80 000 euroa

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) sai yhteensä 80 000 € rahoitusta vuonna 2021 toteutettaville hankkeille Varsinais-Suomen ELY-keskukselta kalastonhoitomaksuvaroista ja NOUSU-ohjelmasta. Lisäksi käytössä on saman verran omarahoitusta eli yhteensä kalatalouden edistämishankkeisiin on käytettävissä noin 150 000 €. Rahoituksen avulla yhdistys jatkaa pitkäjänteistä…

Markus Penttinen on Vuoden 2021 Vesiensuojelija

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on nimennyt Vuoden 2021 Vesiensuojelijaksi Markus Penttisen. Nimitys julkistettiin yhdistyksen kevätkokouksessa. Penttinen on yli kaksi vuosikymmentä tehnyt intohimoisesti vapaaehtoistyötä virtavesiemme kunnostamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Hän toimii vapaa-ajallaan Virtavesien hoitoyhdistys ry:n Karjaanjoen vesistön vastaavana. Penttisen ansiosta…