Hallitus on päättänyt lisätalousarvioneuvotteluissaan Espoon kaupunkiradan rakentamisesta ja osallistumisesta Turun ratapiha -hankkeeseen. Tunnin juna -hankkeen käynnistäminen on merkittävä kasvu- ja ilmastoinvestointi ja kaupungit olivat valmiita osoittamaan ratainvestoinnin käynnistämiseen poikkeuksellisen suuren taloudellisen panoksen. Espoon kaupunkirata ja Turun ratapihahanke ovat ensimmäiset vaiheet uuden nopean raideyhteyden rakentamiseksi Helsingin ja Turun välille.

–Espoon kaupunkiradan käynnistäminen vauhdittaa maamme talouden kasvua ja työllisyyttä tulevina vuosina, mitä koronakriisistä toipuva Suomi nyt kipeästi kaipaa. Tulevaisuudessa Tunnin juna synnyttää eteläiseen Suomeen 1,5 miljoonan ihmisen työmarkkina-alueen. Espoon kaupunkirata sysää liikkeelle 25 000 asunnon rakentamisen, mikä mahdollistaa osaltaan Espoon kestävää kasvua, sanoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

–Tunnin juna -hanke käynnistyy nyt sekä Helsingin että Turun päässä, kun Turun ratapihan suunnitelmat laitetaan toteen. Uuden nopean raideyhteyden rakentaminen on osa ilmastoratkaisua. Yhä useamman on mahdollista matkustaa ilmastoystävällisesti, sillä uusi nopea raideyhteys tuplaa matkustajamäärän Helsingin ja Turun välillä, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Espoon ja Turun kaupunginjohtajat toivovat hallituksen vievän myös muita nopeaan ratayhteyteen liittyviä hankkeita määrätietoisesti eteenpäin.

–Helsingin ja Turun välinen ratayhteys on valtion rataverkkoon sisältyvä kaukoliikenneyhteys, jonka investointikustannukset kuuluvat valtion vastuulle, kaupunginjohtajat muistuttavat.

Lähes 3 miljoonaa matkaa vuodessa ja kymmeniä tuhansia uusia asuntoja

Valmistuessaan nopea ratayhteys Helsingin ja Turun välillä luo yhtenäisen 1,5 miljoonan ihmisen työssäkäyntialueen. Väyläviraston kysyntäennusteen mukaan Tunnin junalla tehtäisiin noin 2,7 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa vuodessa ja esimerkiksi Helsinki–Lohja-lähiliikenteessä jopa 7 miljoonaa matkaa vuodessa.

Turun Tunnin juna kasvattaa talouden tuottavuutta parantamalla työvoiman liikkuvuutta sekä vahvistamalla yritysten ja tiedeyhteisöjen välisiä yhteyksiä. Arvioiden mukaan hanke sysää liikkeelle kymmenien miljardien lisäinvestoinnit, kuten kymmenien tuhansien uusien asuntojen rakentamisen. Myös yksityinen sektori tulee investoimaan mittavasti radan varren uusien asukkaiden palveluihin.

Hankkeen rakentaminen jaksottuu useille vuosille ja aikaan, jolloin Suomi on siirtymässä väestön ikääntymisen myötä hitaamman kasvun aikaan. Julkiset investoinnit rohkaisevat yrityksiä investoimaan koronakriisin jälkeen.

Tunnin juna -hankeyhtiössä mukana olevat kaupungit Turku, Espoo, Helsinki, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi sekä Varsinais-Suomen ja Uudenmaan liitot edellyttävät, että hallitus jatkaa määrätietoisesti Espoo–Salo–Turku välien ratasuunnittelua, jotta nopean ratahankkeen jatkopäätökset voidaan tehdä lähivuosina.

1 Comment

  • Tunnin juna hanke etenee - Pappilankorpi teollisuusalue

    8.6.2020 - 09:09

    […] Suomen hallitus on jo lisännyt menoihinsa Turun ja Helsingin uuden ratahankkeen kuluja, mutta tällä hetkellä ne ovat vielä sellaisia tekoja, jotka eivät suoranaisesti auta uutta rataa. […]

Comments are closed.