Tänä keväänä käynnistyi Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -projekti, joka kokoaa uudella tavalla yhteen Uudenmaan vesiensuojeluyhdistykset. Samalla se toimii alustana verkostojen sekä hyvien toimintatapojen jakamiselle ja vahvistaa paikallista vesiensuojelutyötä.

–Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus Uudenmaan vesiensuojelulle. Yhdessä pystymme entistä paremmin suojelemaan arvokkaita vesivarojamme ja jakamaan tietoa tekemästämme pitkäjänteisestä työstä puhtaiden vesistöjen puolesta, sanoo LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni.

Kesään 2022 asti jatkuvassa Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -projektissa kehitetään viestintää ja tunnistetaan eri teemojen sidosryhmät sekä järjestetään verkostoitumistapaamisia. Verkostoitumisen tavoitteena on edistää alueen vesiensuojelua uusien hankkeiden ja yhteistyön avulla. Lisäksi voidaan neuvoa ja auttaa pieniä toimijoita, kuten suojeluyhdistyksiä toteuttamaan vesiensuojelun toimenpiteitä.

Projektin rahoittaa ympäristöministeriö ja projektia koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Sen muut toteuttajat ovat Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, Kymijoen vesi ja ympäristö ry, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry, Uudenmaan ELY-keskus ja Hämeen ELY-keskus. Yhteisten toimien lisäksi paikallisyhdistykset rakentavat ja vahvistavat omia alueellisia verkostojaan sekä saavat mahdollisuuden kehittää toimintaansa.

Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -projekti kokoaa uudella tavalla yhteen Uudenmaan vesiensuojeluyhdistykset.

LUVY:n uusi Vesientila-sovellus tekee vesitiedon jakamisesta entistä helpompaa

LUVY ylläpitää Vesientila.fi-portaalia, jota kehitetään edelleen osana verkostoprojektia. LUVY on vastikään julkaissut uuden Vesientila-sovelluksen älypuhelimille. Sen avulla vesiin liittyvän tiedon jakaminen on entistä helpompaa.

Vesientila-portaalista löytyy tietoa Länsi-Uudenmaan vesistöistä ja niiden vedenlaadusta sekä vesistökunnostuksista. Tieto on kaikkien aiheesta kiinnostuneiden käytettävissä.

Vesientila-portaaliin päivitetään säännöllisesti tuoreinta tutkimustietoa Länsi-Uudenmaan vesistöistä. Sivustolla on monipuolisten kartta-aineistojen lisäksi LUVY:n asiantuntijoiden kirjoittamia tarinoita tehdyistä vesistökunnostuksista ja -tutkimuksista sekä runsaasti vesiensuojeluun liittyvää tietoa. Sivuilla pääsee tutustumaan mm. alueen vesivaroihin, hoitokalastukseen, virtavesikunnostuksiin sekä maa- ja metsätalouden vesiensuojeluun. Sivustolta löytyy myös vedenlaatutuloksia, kuten ravinteista, levämääristä ja happipitoisuuksista, suoraan havaintopaikoilta. Vesientila-sovelluksen voi ladata ilmaiseksi puhelimeen Google Play -kaupasta sekä suoraan nettisivuportaalin kautta.

–Sovelluksella halusimme tuoda vesientilasta kertovan tiedon entistä helpommin saataville. Kuka tahansa voi tutustua portaalissa oman lähivesistön tilaan ja siellä tehtyihin toimenpiteisiin Länsi-Uudellamaalla, sanoo verkostoprojektin koordinaattori Katja Pellikka LUVY:sta.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry