Tänään: 18.07.2024

Valtuusto eri linjoilla rahan ja tulevien vuosien suhteen Keskiviikon Lohjan kaupunginvaltuusto koki pitkästä aikaa hieman pidemmän kokouksen, kun kuudelta alkanut kokous kesti parisen tuntia valtuutettujen käydessä kertomassa pääosin omien ryhmiensä mielipiteet käsillä olleista asioista. Puheenjohtaja Räsäsen lievistä sekoiluista käsiteltävien asioiden numeroinnin ja järjestyksen suhteen huolimatta kokous eteni rauhallisesti ilman sen suurempia keskusteluja tai minkäänlaisia äänestyksiä. Keskiviikon kokouksen asiat liittyivät pitkälti vuoden 2023 toimintaan ja tilinpäätökseen, sekä uuteen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmaan. Käytännössä kuitenkin jokainen asiakohta meni eteenpäin kuten kaupunginhallitus oli esittänyt, joten aikaa kului pitkien puheenvuorojen kuuntelemisessa. Asiaa kuitenkin puheenvuorot sisälsivät ja mielenkiintoisia aikoja on odotettavissa tämän ja tulevan valtuustokauden aikana. Henkilöstö voi paremmin? Valtuuston käsittelyssä ollut henkilöstökertomus vuodelta 2023 sai hyväksynnän, mutta useat valtuustoryhmät toivat julki huolensa kaupungin henkilöstön jaksamisesta. Esimerkiksi Vihreiden Laura Skaffari kiitti kaupungin henkilöstöä ja toi esille ennaltaehkäisevän työn merkityksen henkilöstön hyvinvoinnissa. Paljon on tehty oikein ja yhdessä tekemällä saadaan vieläkin paremmat tulokset. Pirjo-Leena Forsström, Katriina Nousiainen, Lotta Paakkunainen sekä Birgitta Aittakumpu kävivät kertomassa oman ryhmänsä mielipiteen henkilöstön kehittämisestä, huolesta poissaolojen ja hyvinvoinnin suhteen. Toisaalta kiiteltiin koulutuksesta, esimiestyön kehittämisestä mutta samalla todettiin, että paljon on myös tehtävää. Esimerkiksi henkilökunnan yli 73 % vastausaktiivisuus työhyvinvointikyselyyn tuotiin esille positiivisena asiana, mutta samalla muistutettiin, että luvut eivät ole menneisiin vuosiin täysin vertailukelpoisia terveydenhuollon siirryttyä hyvinvointialueen vastuulle. 14 miljoonaa ylijäämää – hyvä tulos? Yksi valtuuston kokouksen mielenkiintoisin, usein esille noussut asia, oli vuoden 2023 tilinpäätöksen positiivinen yli 14 miljoonan tulos, mutta useissa puheenvuoroissa nousi niin huoli tulevista vuosista, kuin tietoisuus siitä, että tulos ei välttämättä ole niin hyvä kuin mitä tilinpäätös antaa odottaa. Esimerkiksi Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa valtuutettu Heli Saukkola huomioi, että vuoden 2023 tilinpäätös on ensimmäinen SOTE-siirtymän jälkeen tehty, eikä sille ole kunnollisia vertailulukuja. Käyttötalouden menot ovat liian korkeat, mikä monien muiden investointitarpeiden ohessa tuovat haasteita tuleville vuosille. Monissa muissakin valtuustoryhmien puheenvuoroissa toisaalta kiiteltiin kaupungin työntekijöitä hyvin tehdystä työstä, ja kaupungin talousjohtoa tilinpäätöksestä, mutta tulevien vuosien 100 - 200 miljoonan euron investoinnit tulevat vaatimaan rahaa. Samalla tiedetään, että verotulot pienenevät entisestään lähivuosina, eikä Länsirata tuo ratkaisua ihan lähiaikoina. Esimerkiksi Vasemmistoliiton Matti Pajuoja nosti esille asuntotuotannon tarpeen sekä Muijalan uudet omakotitalotontit, jotka omalta osaltaan tulevat auttamaan uusien lohjalaisten tulemisesta paikkakunnalle. Lohjan asukasmäärän kehitys olikin monessa puheenvuorossa huolenaiheena, sillä lohjalaisten keski-ikä nousee nopeassa tahdissa, eikä Lohjan asukasluku ole kasvanut vuosiin. Sosiaalidemokraattien Forsström toi esille kaikkien tietävän faktan, että vaikka tulos oli miljoonia plussalla, Lohjan velkamäärä kasvoi 184 miljoonaan ja se kasvaa vielä tänä vuonna yli 200 miljoonaa. Kaupungin omavaraisuusaste on madaltunut alle tavoitteiden ja verotulot vähentyneet miljoonilla euroilla. Ikääntyneiden hyvinvointi ja Lohja Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa koko Suomessa, ei vain Lohjalla. Mutta Lohja on ollut kymmenen vuotta vailla väestökasvua, eikä kaupungin toimet välttämättä ole aina lisänneet alueen vetovoimaisuutta kasvualueena. Lohjan kaupunki tuntuukin asettavan isoja odotuksia tulevalle Länsiradalle, ja sen tuomille mahdollisuuksille – mutta talous pitää hoitaa myös ennen radan realisoitumista. SDP:n Leena Saari toikin ryhmänsä puheenvuorossa esille ongelman ikääntyneiden hyvinvointiin liittyvässä kehitystyössä: tiedonpuute. Siinä missä kaupungilla on paljon tietoa nuorista ja työikäisistä, ei ikääntyneistä ole sellaista tietoa, mikä helpottaisi samalla tavalla eri asioiden vaikutusten arviointia alueella. Eikä sitä katsottu ainoastaan positiivisena asiana, että hyvinvointialue on panostamassa entistä enemmän digitaalisisiin palveluihin unohtaen ikääntyneet ihmiset ja perinteiset palvelurakenteet. Myös Vihreiden Satu Nybäck, Meidän Lohjan Ana Maria Gutierrez-Sorainen ja Keskustan Hilkka Hyrkkö toivat esille oman ryhmänsä kannan ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmaan. Kaikki olivat tyytyväisiä, että suunnitelma saatiin tehtyä, ja useimmat toivatkin samoja asioita esille omissa puheenvuoroissaan liittyen niin ikärakenteen kehittymiseen Lohjalla kuin myös uusien palveluiden tarpeeseen ikääntyvien lohjalaisten parissa liittyen niin liikkumiseen, yksinäisyyteen kuin talouteenkin. Kouluvalmentajia ei tule Lohjan kouluihin Keskustan Lotta Paakkunaisen aloite kouluvalmentajien palkkaamisesta Lohjan peruskouluihin ei edennyt Lohjan kaupungin sivistyslautakunnassa positiivisesti vaan lautakunta esitti, ettei mahdollisuuksia selvitetä. Paakkunainen ja samasta aiheesta puheenvuoron käyttänyt vihreiden Skaffari toivoivat, että kaupunki tekisi lähitulevaisuudessa erilaisen päätöksen ja kävisi vaikka tutustumassa naapurikunnan Kirkkonummen kouluvalmentajien tuloksiin. Kouluvalmentajan työnkuva: Kouluvalmentaja työskentelee koulussa lasten ja nuorten kanssa. Työskentelyote on positiivinen, ratkaisukeskeinen sekä muutosjohtoinen. Kouluvalmentaja myös toimii koulun kasvatusammattilaisten sekä huoltajien apuna konsultoiden ja tuoden yhdessä toimien ratkaisumalleja mm. haastavaan käytökseen, koulunkäynnin pulmiin ja motivaatio-ongelmiin. Perusopetuslaki muuttui elokuun alussa niin, että opetuksen järjestäjän – useimmiten siis kunnan – pitää ennaltaehkäistä oppilaan poissaoloja ja puuttua niihin suunnitelmallisesti

Päätoimittaja

Valtuusto eri linjoilla rahan ja tulevien vuosien suhteen

Keskiviikon Lohjan kaupunginvaltuusto koki pitkästä aikaa hieman pidemmän kokouksen, kun kuudelta alkanut kokous kesti parisen tuntia valtuutettujen käydessä kertomassa pääosin omien ryhmiensä mielipiteet käsillä olleista asioista.  Puheenjohtaja Räsäsen lievistä sekoiluista käsiteltävien asioiden numeroinnin ja järjestyksen suhteen huolimatta kokous eteni rauhallisesti ilman sen suurempia keskusteluja tai minkäänlaisia äänestyksiä.

Keskiviikon kokouksen asiat liittyivät pitkälti vuoden 2023 toimintaan ja tilinpäätökseen, sekä uuteen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmaan. Käytännössä kuitenkin jokainen asiakohta meni eteenpäin kuten kaupunginhallitus oli esittänyt, joten aikaa kului pitkien puheenvuorojen kuuntelemisessa. Asiaa kuitenkin puheenvuorot sisälsivät ja mielenkiintoisia aikoja on odotettavissa tämän ja tulevan valtuustokauden aikana.

Henkilöstö voi paremmin?

Valtuuston käsittelyssä ollut henkilöstökertomus vuodelta 2023 sai hyväksynnän, mutta useat valtuustoryhmät toivat julki huolensa kaupungin henkilöstön jaksamisesta. Esimerkiksi Vihreiden Laura Skaffari kiitti kaupungin henkilöstöä ja toi esille ennaltaehkäisevän työn merkityksen henkilöstön hyvinvoinnissa. Paljon on tehty oikein ja yhdessä tekemällä saadaan vieläkin paremmat tulokset. Pirjo-Leena Forsström, Katriina Nousiainen, Lotta Paakkunainen sekä Birgitta Aittakumpu kävivät kertomassa oman ryhmänsä mielipiteen henkilöstön kehittämisestä, huolesta poissaolojen ja hyvinvoinnin suhteen. Toisaalta kiiteltiin koulutuksesta, esimiestyön kehittämisestä mutta samalla todettiin, että paljon on myös tehtävää. Esimerkiksi henkilökunnan yli 73 % vastausaktiivisuus työhyvinvointikyselyyn tuotiin esille positiivisena asiana, mutta samalla muistutettiin, että luvut eivät ole menneisiin vuosiin täysin vertailukelpoisia terveydenhuollon siirryttyä hyvinvointialueen vastuulle.

14 miljoonaa ylijäämää – hyvä tulos?

Yksi valtuuston kokouksen mielenkiintoisin, usein esille noussut asia, oli vuoden 2023 tilinpäätöksen positiivinen yli 14 miljoonan tulos, mutta useissa puheenvuoroissa nousi niin huoli tulevista vuosista, kuin tietoisuus siitä, että tulos ei välttämättä ole niin hyvä kuin mitä tilinpäätös antaa odottaa.

Esimerkiksi Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa valtuutettu Heli Saukkola huomioi, että vuoden 2023 tilinpäätös on ensimmäinen SOTE-siirtymän jälkeen tehty, eikä sille ole kunnollisia vertailulukuja. Käyttötalouden menot ovat liian korkeat, mikä monien muiden investointitarpeiden ohessa tuovat haasteita tuleville vuosille.

Monissa muissakin valtuustoryhmien puheenvuoroissa toisaalta kiiteltiin kaupungin työntekijöitä hyvin tehdystä työstä, ja kaupungin talousjohtoa tilinpäätöksestä, mutta tulevien vuosien 100 – 200 miljoonan euron investoinnit tulevat vaatimaan rahaa. Samalla tiedetään, että verotulot pienenevät entisestään lähivuosina, eikä Länsirata tuo ratkaisua ihan lähiaikoina. Esimerkiksi Vasemmistoliiton Matti Pajuoja nosti esille asuntotuotannon tarpeen sekä Muijalan uudet omakotitalotontit, jotka omalta osaltaan tulevat auttamaan uusien lohjalaisten tulemisesta paikkakunnalle. Lohjan asukasmäärän kehitys olikin monessa puheenvuorossa huolenaiheena, sillä lohjalaisten keski-ikä nousee nopeassa tahdissa, eikä Lohjan asukasluku ole kasvanut vuosiin.

Sosiaalidemokraattien Forsström toi esille kaikkien tietävän faktan, että vaikka tulos oli miljoonia plussalla, Lohjan velkamäärä kasvoi 184 miljoonaan ja se kasvaa vielä tänä vuonna yli 200 miljoonaa.

Kaupungin omavaraisuusaste on madaltunut alle tavoitteiden ja verotulot vähentyneet miljoonilla euroilla.

Ikääntyneiden hyvinvointi ja Lohja

Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa koko Suomessa, ei vain Lohjalla. Mutta Lohja on ollut kymmenen vuotta vailla väestökasvua, eikä kaupungin toimet välttämättä ole aina lisänneet alueen vetovoimaisuutta kasvualueena. Lohjan kaupunki tuntuukin asettavan isoja odotuksia tulevalle Länsiradalle, ja sen tuomille mahdollisuuksille – mutta talous pitää hoitaa myös ennen radan realisoitumista.

SDP:n Leena Saari toikin ryhmänsä puheenvuorossa esille ongelman ikääntyneiden hyvinvointiin liittyvässä kehitystyössä: tiedonpuute. Siinä missä kaupungilla on paljon tietoa nuorista ja työikäisistä, ei ikääntyneistä ole sellaista tietoa, mikä helpottaisi samalla tavalla eri asioiden vaikutusten arviointia alueella. Eikä sitä katsottu ainoastaan positiivisena asiana, että hyvinvointialue on panostamassa entistä enemmän digitaalisisiin palveluihin unohtaen ikääntyneet ihmiset ja perinteiset palvelurakenteet.

Myös Vihreiden Satu Nybäck, Meidän Lohjan Ana Maria Gutierrez-Sorainen ja Keskustan Hilkka Hyrkkö toivat esille oman ryhmänsä kannan ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmaan. Kaikki olivat tyytyväisiä, että suunnitelma saatiin tehtyä, ja useimmat toivatkin samoja asioita esille omissa puheenvuoroissaan liittyen niin ikärakenteen kehittymiseen Lohjalla kuin myös uusien palveluiden tarpeeseen ikääntyvien lohjalaisten parissa liittyen niin liikkumiseen, yksinäisyyteen kuin talouteenkin.

Kouluvalmentajia ei tule Lohjan kouluihin

Keskustan Lotta Paakkunaisen aloite kouluvalmentajien palkkaamisesta Lohjan peruskouluihin ei edennyt Lohjan kaupungin sivistyslautakunnassa positiivisesti vaan lautakunta esitti, ettei mahdollisuuksia selvitetä. Paakkunainen ja samasta aiheesta puheenvuoron käyttänyt vihreiden Skaffari toivoivat, että kaupunki tekisi lähitulevaisuudessa erilaisen päätöksen ja kävisi vaikka tutustumassa naapurikunnan Kirkkonummen kouluvalmentajien tuloksiin.

Kouluvalmentajan työnkuva: Kouluvalmentaja työskentelee koulussa lasten ja nuorten kanssa. Työskentelyote on positiivinen, ratkaisukeskeinen sekä muutosjohtoinen. Kouluvalmentaja myös toimii koulun kasvatusammattilaisten sekä huoltajien apuna konsultoiden ja tuoden yhdessä toimien ratkaisumalleja mm. haastavaan käytökseen, koulunkäynnin pulmiin ja motivaatio-ongelmiin.  Perusopetuslaki muuttui elokuun alussa niin, että opetuksen järjestäjän – useimmiten siis kunnan – pitää ennaltaehkäistä oppilaan poissaoloja ja puuttua niihin suunnitelmallisesti

Yksi kommentti artikkeliin ”Valtuusto eri linjoilla rahan ja tulevien vuosien suhteen”

  1. Lisää nuoria perheitä saa Lohjalle panostamalla lasten turvallisuuteen koulumatkalla ja vapaa-aikana, kaupunkiympäristön puhtauteen, kodikkuuteen, kauneuteen ja rehevään luontoon. Veronmaksukykyisiä ihmisiä ei innosta muuttaa esim. Lohjan keskustaan, koska alue on täynnä ränsistyneitä kerrostaloja.

    Suurlohjakadun ja Kauppakadun talojen kuntoon kunnan pitäisi puuttua, sillä nämä näkyvät ensimmäisinä kun ihminen ajaa Lohjan keskustaan. Millaisen kuvan nämä kadut antavat Lohjasta? Jotkin rakennukset ovat niin kamalia että ne pitäisi jopa purkaa, esim eräs metallilevyistä tehty pankki ja Lohjantähden rakennus.

    Kaupungin päättäjät, suosikaa esim. punatiilisiä taloja, tiilipinta on kauniimpi kuin betoni. Betoniin kasvaa ns. ruostetta ajan kanssa, mikä näyttää ikävältä. Ehkäpä kunnon räystäät ehkäisisi jonkin verran tätä ilmiötä?

Kommentointi on suljettu.