Lohjan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 16.2. lakkauttaa Järnefeltin, Rauhalan ja Maksjoen koulut ja perustaa Järnefeltin yhtenäiskoulun, johon koulujen oppilaat ja henkilöstö siirtyvät 1.8.2022.

Asia herätti valtuutetuissa jonkin verran keskustelua. Vihreiden valtuutettu Anna-Maija Kallio totesi, että nyt eletään suurten yhtenäiskoulujen rakentamisen aikaa, mutta tulevaisuus näyttää, onko asiassa lähdetty kulkemaan oikeaan suuntaan.

–Haluan herättää keskustelua siitä, mitkä tekijät vaikuttavat yhtenäiskoulujen rakentamisen takana. Jälkiviisaan silmän sanotaan olevan somassa paikassa. Toivon arviointia siitä, mikä yhtenäiskoulujen kohdalla on mennyt hyvin ja mitä voitaisiin tehdä paremmin tulevaisuudessa, Kallio sanoi.

–Järnefeltin yhtenäiskouluun on kaavailtu paikkoja 500 oppilaalle. Pitävätkö arviot paikkansa vai ovatko tilat riittämättömät, kuten Ojamonharjun yhtenäiskoulussa? Huoli tilojen riittävyydestä on jo herännyt, Kallio jatkoi.

–Nyt olisi tuhannen taalan paikka pysähtyä pohtimaan, miten tulevaisuudessa voidaan välttää jo huonoiksi havaitut ratkaisut. Onko yhtenäiskoulujen käyttäjiltä kysytty, mikä toimii ja mikä ei? Kuinka hyvin on otettu huomioon se, että ala- ja yläkouluissa vallitsee erilainen koulukulttuuri ja hierarkia?

Kallio näkee riskin siinä, että budjetti edellä tehdyt ratkaisut kaatuvat mahdollisesti syliin myöhemmin.

–Kohta taas purukumilla paikataan milloin lattiaa tai seinää, milloin päätä tai koko sukupolvea, hän totesi.

Keskusteluun nousi myös Mäntynummen alue, missä kouluratkaisu on vasta edessä.

–Mitä aiemmista kokemuksista voidaan oppia? Ollaanko valmiita aidosti kuulemaan mahdollisimman monia ihmisiä? Kallio kysyi.

Myös vihreiden valtuutettu Jani Méling pohti erilaisia kouluratkaisuja ja Mäntynummen tilannetta.

–Meillä on nyt peilauspintaa arvioida isojen yhtenäiskoulujen ja avoimien oppimisympäristöjen onnistumista. Sopiiko kaikille oppilaille tällainen ratkaisu? Olisi hyvä pohtia, pitääkö kaikkien alueiden koulujen olla samanlaisia. Lohjalle mahtuu erikokoisia yksiköitä. Voisiko itäisellä Lohjalla olla mallina monimuotoisuus ja alakoulut satelliittikouluja, joista mentäisiin yläkouluun Mäntynummeen? Miksemme antaisi tähän mahdollisuutta. Kaupungin eri alueiden monimuotoisuus lisää koko Lohjan vetovoimaisuutta, Méling sanoi.

SMS

Järnefeltin, Rauhalan ja Maksjoen koulujen oppilaat siirtyvät Järnefeltin yhtenäiskouluun elokuussa. Viime vuosina Lohjalle on perustettu muitakin yhtenäiskouluja. Isojen yhtenäiskoulujen ja avoimien oppimisympäristöjen toimivuus herättää kuitenkin myös kysymyksiä.