Vihdin vesistöpäivät järjestetään kolmen vuoden tauon jälkeen lauantaina 12.11. klo 9.30–14.00 Vihdin Kunnantalolla. Luvassa on hoitokalastusaiheista tietoa, keskustelua ja verkostoitumista.

Hoitokalastusta käytetään laajasti rehevöityneiden järvien kunnostusmenetelmä, jossa tarkoituksena on kunnostaa järvien ravintoketjua. Poistamalla pohjaeläimiä ja eläinplanktonia syöviä särkikaloja pyritään hillitsemään järven sisäistä kuormitusta lisäämällä eläinplanktonin määrää ja keskikokoa, levien laidunnustehoa ja vähentämällä pohjan pöllytystä – ja täten parantamaan veden laatua. Hoitokalastusta voidaan toteuttaa myös pienimuotoisesti esimerkiksi katiskakalastuksena talkootyönä.

Päivän aikana kuullaan esimerkkejä hoitokalastuksesta eri kohdevesissä, vesiensuojeluyhdistyksen näkökulmaa ja kokemuksia talkootyön järjestämisestä sekä tietoa hyötykäytön edistämisestä.

Päivä aloitetaan aamukahveilla klo 9.30. Klo 10.00 Maj Rasilainen (LUVY) avaa tilaisuuden ja Petra Ståhl tuo Vihdin kunnan terveiset. Klo 10.15 Jussi Vesterinen (LUVY) kertoo aiheesta ”Kohti taloudellisesti kannattavaa hoitokalastusmallia Uudellamaalla”. Klo

11.00 Mikko Koho (HELMI-ohjelma) puhuu aiheesta ”Helmi-elinympäristöohjelma ja hoitokalastus”. Kohon esityksen jälkeen nautitaan keittolounas ja jatketaan klo 12.30 teemalla ”Hoitokalastus ja saaliin hyödyntäminen Lahdessa” (Ismo Malin, Lahden kaupunki). Klo 13.15 Juha Uusitalo (Lasy) kertoo aiheesta ”Hoitokalastus vapaaehtoistoimijan näkökulmasta – kokemuksia ja mahdollisuuksia”, jonka jälkeen vuorossa on loppusanat ja tilaisuuden päättäminen klo 14.00.

Tilaisuuden järjestävät Vihdin kunta, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY), ja Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry (Lasy). Tilaisuus on osa Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkoston toimintaa.

Tapahtuma on ilmainen ja sisältää aamukahvit sekä keittolounaan. Ilmoittautuminen etukäteen viimeistään perjantaina 4.11. Osallistujamäärä max. 50 hlö. Ilmoittautuminen tapahtuu

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n verkkosivuilla.

Hiidenvesi ja Vihdin kirkonkylä alkukesällä. (Kuva: LUVY / Jussi Vesterinen)

Sähkönhinta ja tuleva talvi

Jos syksy on ollut kotitalouksille haastavaa aikaa, niin sähkönhinta tulee tulevinakin kuukausina heittämään oman varjonsa niin kotitalouksille kuin yrityksille. Ajankohtaiset kysymykset liittyvät niin yleisesti sähkönkulutukseen, energiaremontteihin, kuin tulevaisuuden arkeemme. Aiommeko löytää tapoja käyttää vähemmän energiaa arjessamme, ja sitä kautta myös sähköä. Onko astetta vähemmän-kampanja sellainen, joka toteutuessaan jo riittäisi vähentämään suomalaisten energiankulutusta, vai tarvitaanko arjessamme suurempia muutoksia, olemmeko eläneet viime vuosikymmenet hieman liian ”hulivili” elämää välittämättä todellisuudessa kulutuksestamme, eikä vain sähkön ja energian, vaan yleensäkin luonnonvarojen suhteen, onko nyt aika ottaa vastuullisempi ote tulevaisuudesta?