Lohjan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 17.8. mm. Virkkalan alueen päivähoitoa, kaavoitusta Tunnin junan ratalinjauksen alueella sekä sateenkaariliputusta Lohja Pride -tapahtuman yhteydessä.

Virkkalan päiväkodin hankesuunnitelmaan oltiin pääosin tyytyväisiä, mutta siinä nähtiin myös haaste tulevan päiväkodin sijainnin suhteen. Hankesuunnitelmassa on päädytty siihen tulokseen, että päiväkoti olisi hyvä sijoittaa Rauhalan koulun vapautuvaan rakennukseen peruskorjauksen jälkeen. Vihreiden valtuutettu Anna Mustalahti totesi, että on hienoa kun voidaan hyödyntää olemassa olevaa rakennusta, mutta peruskorjaus tulee tehdä huolella, jotta parin vuoden kuluttua ei jouduta painimaan sisäilmaongelmien kanssa. Positiivisena seikkana mainittiin se, että Rauhalan tontti mahdollistaa hyvin luontopäiväkotitoiminnan. Sijainti sen sijaan mietitytti. Vihreiden Jani Méling totesi, että päiväkodin sijainti hieman sivussa Virkkalan keskustasta katsottuna voi tuoda haasteita etenkin autottomille vanhemmille, joiden pitäisi tuoda lapsi hoitoon Virkkalan toiselta puolelta.

Virkkalan alueen suomenkielinen päivähoito on tarkoitus järjestää tulevaisuudessa Rauhalan koululta vapautuvissa tiloissa, kun ne on ensin peruskorjattu.

Kaavoitus etenee Tunnin junan -ratalinjauksen alueella

Kaavoituksen osalta käsittelyssä olivat Lohjansolmun aseman seudun, Lehmijärvi-Pullin, Nummi-Pusulan eteläosan, Sammatin pohjoisosan sekä Muijalan alueet. Moni valtuutettu piti kaavoituksen etenemistä hyvin tärkeinä asiana, mutta osa näki Lehmijärvi-Pullin osayleiskaavassa myös ongelman. Siinä nimittäin edellytetään uudisrakennuksien liittämistä keskitettyyn vesi- ja viemärijärjestelmään. Keskustan valtuutettu Päivi Alanne kummasteli moista vaatimusta, sillä alueella ei ole kunnallista vesi- ja viemärilinjaa, eikä sellaisen rakentamisestakaan ole päätetty. Hän esittikin asian palauttamista uudelleen valmisteluun.

Osa valtuutetuista totesi kuitenkin, että kyseisiä kaavoja tuskin käsitellään nyt viimeistä kertaa. Kaavoitus olisikin tässä vaiheessa tärkeintä saada eteenpäin ja mahdollisiin haasteisiin voitaisiin palata myöhemmin. Valtuusto hyväksyikin kaavat. Lehmijärvi-Pullin osayleiskaavan osalta äänestettiin ja kaava hyväksyttiin äänin 31–18 (1 tyhjä, 1 poissa).

Sateenkaariliputus jakoi mielipiteitä

Illan aiheista valtuutettujen mielipiteitä jakoi eniten sateenkaariliputus. Toiset olivat vahvasti sitä mieltä, että kaupungin tulee järjestää liputus tulevinakin vuosina Lohja Pride -tapahtuman yhteydessä, toiset taas sitä mieltä, että koko liputusta ei tarvita tai ainakin sen tulisi tapahtua Suomen lipulla eikä sateenkaarilipulla.

Liputuksen puolella olevat kokivat sen tärkeäksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden osoitukseksi sekä merkiksi siitä, ettei syrjinnälle ole enää tänä päivänä sijaa. Moni valtuutettu myös päivitteli sitä, täytyykö tätä aihetta todella puida vielä nykyäänkin.

–Pitääkö vieläkin miettiä, onko homoseksuaalisuus ok? ihmetteli Meidän Lohjan valtuutettu Jukka Uhlgren.

–Liian moni näiden vähemmistöjen edustaja kokee edelleen syrjintää ja kiusaamista ja pitää kaappinsa eli sydämensä ovet kiinni, ettei tulisi syrjityksi, totesi vihreiden valtuutettu Laura Skaffari.

Aloitteen liputuksesta tehnyt vihreiden valtuutettu Heli Kurimo puolestaan ihmetteli puheita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajista jonkin ideologian kannattajina.

–Minä, tähän vähemmistöön syntymästäni asti kuuluneena, en tiedä, mistä ideologiasta tässä on kyse paitsi lähimmäisen rakkaudesta, hän totesi.

Liputuksen vastustajista osa koki, että liputtaa voidaan kyllä, mutta Suomen lipulla, kuten liputuspäivinäkin on tapana. Jyrkimmät olivat sitä mieltä, ettei seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiaa ole tarpeen nostaa omalla liputuksella sen merkittävämpään rooliin kuin muitakaan vähemmistöjä tai syrjintää kohtaavia ihmisryhmiä. Kuultiinpa valtuustossa puheenvuoro aiheen Raamatun vastaisuudestakin. Perussuomalaisten valtuutettu Janne Turunen puolestaan korosti sitä, ettei hänellä ole mitään kyseisiä vähemmistöjä ja heidän yhdenvertaisuuttaan vastaan, mutta vastusti liputusta vedoten mm. siihen, ettei sateenkaarilippu edusta kaikkia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkemyksiä, vaan jakaa mielipiteitä myös kyseisen vähemmistön sisällä ja edustaa eri ihmisille eri asioita. Turunen teki vastaesityksen, jonka mukaan liputusta ei järjestettäisi, mutta kaupunki tukisi Lohja Pride -tapahtumaa muutoin. Äänestyksessä asia ratkesi liputuksen kannalle äänin 32–17 (2 tyhjää).