Vuoden liikunnanopettajaksi on valittu Joel Nissinen, joka toimii liikunnanopettajana Nummen yhtenäiskoulussa Lohjalla. Nissinen kehittää opetusta ja arviointia (sis. itsearviointi) jatkuvasti ja jakaa tietoa avoimesti myös muiden opettajien käyttöön. Nissinen on perustanut Facebookiin liikunnanopettajia yhdistävän sosiaalisen median ryhmän: Jotain todella uutta liikunnanopetuksessa. Vuonna 2012 perustetussa ryhmässä on yli 11 000 jäsentä. Nissinen luo ryhmässä positiivista yhteisöllisyyttä sekä jakaa omia ideoitaan ja kommentoi ja keskustelee muiden ideoista.

Nissinen on rohkea kokeilija ja vaikuttaja. Hän on vaikuttanut mm. opetukseen tilasuunnittelun kautta koulun remontin yhteydessä. Suunnitteluun liittyvät materiaalit ovat olleet jaossa myös muille asiasta kiinnostuneille. Liikunnanopetuksen ohella Nissinen kehittää koulupäivän toiminnallisuutta ja välituntiaktiviteetteja sekä ottaa vastuuta koulun eri osa-alueiden digitalisoimisesta.

Nissinen on toiminut myös liikunnan täydennyskouluttajana ja tuottanut opetusmateriaalia teknologian hyödyntämisestä liikunnanopetuksessa.

1 Comment

  • Ben

    19.9.2021 - 23:00

    Onnittelut

Comments are closed.