Ikähelpin käynti- ja toimipiste osoite on muuttunut

Ikähelpin uusi käynti- ja toimipiste osoite on: Vanhusten palvelukeskus Ojamonkatu 34 08100 Lohjan Ikähelppi on tarkoitettu pääasiassa ikäihmisille ja heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä ikäihmisten parissa työskenteleville. Ikähelpin tehtävänä on neuvonnan ja ohjauksen lisäksi laatia  yhdessä uuden asiakkaan kanssa palvelutarpeen arviointi ja tehdä hänelle…

Purokin on vesistö, jonka rannalla jätevesijärjestelmät laitetaan kuntoon!

Usein vanhemmat rakennukset ja jätevesijärjestelmät ovat hyvinkin lähellä vesistöä.   Haja-asutuksen jätevesineuvonnan kenttäkausi starttaa kymmenettä kertaa LINKKI-hankkeen jätevesineuvojat rantautuvat useiden länsi-uusimaalaisten vesistöjen äärelle, selvittämään mökkiläisten ja asukkaiden kanssa jätevesijärjestelmien tilaa ja uudistamistarvetta. Epäselvyyttä viime vuonna uudistetun lainsäädännön osalta on ollut vesistön määritelmässä.…

Monipuolista maaseudun kehittämistä Lieder-tuella

Ykkösakselin uudet hankkeet kehittävät maaseutua monelta kantilta. Kohteina ovat kylien hyvinvointi, retkeilykohteet ja nuoret maataloustuottajat. Ykkösakseli osallistuu maaseutua kuvaavaan valokuvanäyttelyhankkeeseen, joka saapuu ensi vuonna myös Saloon. Ykkösakselin hallituksen 28.5.2018 puoltamat uudet Leader-hankkeet: Salo • Varsinais-Suomen Kylät ry sai rahoitusta kehittämishankkeelle, jonka teemoina ovat hyvinvointi, paikallistalous,…

Monilokerokokeilusta kannustavia tuloksia

Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelujen monilokerokeräyksen tutkimus on loppusuoralla. Kokeilu, jossa kerättiin kymmenen jätelajia pientalojen kotipihoilta, päättyi kesäkuun alussa. Ympäristöministeriön tukemassa tutkimuksessa tutkittiin kotitalouksien kierrätysasteen nostamista monilokerokeräyksellä. Alustavat tulokset ovat rohkaisevia. Tulosten perusteella Rosk’n Roll on suunnitellut uudenlaisen monilokeropalvelun alueensa asukkaille. Erinomaiset materiaalikertymät hyötyjätteistä…

Lohja 2018 – sata vuotta sisällissodasta

Kari Saaristo (vas), Esa Koskinen, Teemu Vestovuo ja Leena Levonperä näyttelyn avajaisissa. (Kuva: Marketta Urpo-Koskinen)   Muistonäyttely 1918 sai alkunsa valokuvaaja/valokuvataiteilija Kari Saariston halusta, itsekin jo isoisänä, tutkia valokuvauksen keinoin omien isovanhempiensa kokemusmaailmaa sata vuotta sitten. -Tarkoitus on kuvata oman aikamme ihmistä…

Leijonien keltaiset ankat uivat jälleen elokuussa

Kokonaista 3 000 keltaista muoviankkaa ui Pumppulahdessa, kun Lions Club Karis-Karjaa järjestää Ankka-rallin elokuussa. Kuten tapahtuman nimi Ankka-ralli jo antaa olettaa, on kysymys kilpailusta, jossa muoviankat päästetään vapaaksi Mustion jokeen. Hiljaa virrassa lipuen voittoisat ankat saapuvat maalilinjalle, johon niitä ohjaa vähitellen kapeneva…

Vanhan ajan tunnelmaa Vihdin Wuosisatamarkkinoilla

Vihdin Wuosisatamarkkinat järjestetään 12. kertaa 25.8. Tänäkin vuonna pääjärjestäjänä toimii SuurVihdin Kilta ry, yhteistyössä Vihdin Kunnan kanssa. Luksian turvaopiskelijat hoitavat aiempien vuosien tapaan tapahtuman järjestyksen valvonnan ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös liikenteen ohjauksen. Myyjiä ja tuote-esittelijöitä markkinoille on tulossa yli 200.…

Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelu teki hyvän tuloksen

Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun tuottavat Rosk’n Roll Oy Ab ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Molemmat yhtiöt saavuttivat hyvän tuloksen vuonna 2017. Tuloksen avulla kuntalaisten jätemaksut pyritään pitämään alhaisina. Rosk’n Roll Oy Ab:n vuoden 2017 tilinpäätös hyväksyttiin yhtiökokouksessa 29.5.2017. Tilikauden liikevaihto oli 14,6 miljoonaa euroa.…

Torilla tavataan

Maailmamme muuttuu ja kehittyy – yksi ilmentymä siitä on torikulttuurin jatkuva muutostila. Ennen torit olivat paikkoja, missä ihmiset tapasivat toisiaan ja keskusteltiin päivän polttavista aiheista. Politiikkaa käytiin toreilla ja tärkeistä asioista keskusteltiin yhdessä. Vähitellen toreista muokkautui kauppapaikkoja, jonne matkustelevat kauppamiehet tulivat myymään…