Tänään: 12.07.2024

Toimittaja

Enäjärven tehokalastushanke alkoi

vesistöt, ympäristö, ympäristön suojelu

Vihdin Enäjärven talvinuottaus toteutettiin 14.–23.2. Vihdin kunnan, Siuntionjoen Latvajärvien Suojeluyhdistyksen (Lasy ry), Siuntionjoki 2030 -vesistövision, Prysmian Group Finlandin, Yaran ja Wärtsilän rahoittamassa Enäjärven tehokalastushankkeessa. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoima hanke toteuttaa vuosi sitten valmistunutta Enäjärven kunnostussuunnitelmaa.

Tehokalastushankkeen talvinuottauksen toteuttivat ammattikalastajat Petteri ja Aulis Kiiskilä. Talvinuottaussaalista kertyi yhteensä 4 133 kg, pääasiassa lahnaa (45 %), särkeä (32 %) ja kiiskeä (21 %). Saadussa saaliissa oli varsin paljon kokoluokaltaan elintarvikekäyttöön soveltuvaa särkikalaa, ja saaliista menikin eriä kalanjalostajille asti.

Enäjärvi jäätyi talvella 2021–2022 aikaisin, ja helmikuussa happitilanne syvemmällä oli heikentynyt.

–Nuottaukseen hyvin soveltuvat syvemmät apajat, joihin kala tavallisesti parveutuu, olivat lähes tyhjiä. Tämä viittaa heikentyneeseen happitilanteeseen, joka on todennäköisesti ajanut kaloja matalaan veteen lähelle virtapaikkoja nuotan ulottumattomiin, epäilee Kiiskilä.

Kokonaisrahoituksen varmistuttua hankkeessa on määrä toteuttaa Enäjärven kolmivuotinen tehokalastusvaihe, jossa poistetaan ennätysmäärä särkikalaa ja tätä kautta vähennetään kesäaikaisia leväkukintoja sisäisen kuormituksen vähentyessä ja eläinplanktonin määrän ja koon kasvaessa.

Enäjärvellä on pitkään hoitokalastettu, mutta tässä hankkeessa pyritään pääsemään uudessa kunnostussuunnitelmassa laskettuun tavoitetasoon eli sellaisiin lukemiin poistosaaliissa, että meidän pitäisi alkaa nähdä myönteisiä vaikutuksia eläinplanktonin määrissä ja koossa sekä vedenlaadussa, toteaa LUVYn vesistöasiantuntijaJussi Vesterinen.

Enäjärven tehokalastushanke on osa vuonna 2021 valmisteltua “Pelastetaan Itämeri joki joelta – pilottina Siuntionjoki 2030” -esitystä, jossa Siuntionjoen kuormitusta Itämereen vähennetään merkittävästi aloittamalla mittava kunnostustyö latvavesistä.

–Hanke on poikkeuksellinen siinäkin mielessä, että omarahoittajiksi on jo saatu ja pyritään saamaan lisää alueen yrityksiä ja yksityisiä rahoittajia. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään laajamittaisesti talkootyövoimaa, kertoo LUVYn hankepäällikkö Anu Suonpää-Espinola.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö


Enäjärvestä laskeva Hulttilanjoki helmikuussa 2022. Erinomainen jäätalvi mahdollisti talvinuottauksen Enäjärvellä pitkästä aikaa