Luksian koulutuskuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 9.4.2020 päättänyt, että koronatilanteen vuoksi ammatillista perustutkintoa sekä valmentavaa koulutusta (VALMA) etäopetuksessa suorittaville opiskelijoille aloitetaan maksuton ruokatarvikkeiden jakelu. Luksia on päättänyt poiketa OKM:n linjauksesta, jossa koulutuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta tarjota maksutonta ateriaa, kun koulutusta järjestetään etäopetuksena ja itsenäisenä opiskeluna. Päätöksellä pyritään helpottamaan opiskelijoiden arjen sujumista.

Ruokatarvikkeiden jako alkaa viikolla 16.  Viikon 16 ruokatarvikejako kattaa kahden viikon tarpeet. Ruokatarvikepaketti voi sisältää valmiin aterian tai ainekset, joista opiskelija valmistaa ruoan itse. Seuraava ruokatarvikejakelu tapahtuu tiistaina 28.4. ja keskiviikkona 29.4. Tarkemmat kellonajat ja paikat ilmoitetaan myöhemmin. Tilauslomake tuleviin jakeluihin julkaistaan viikolla 17 Wilma-järjestelmässä.

Ruokatarvikkeet saa noutaa vain terveenä. Jakelupisteillä tulee pitää riittävä turvaväli ja Luksian henkilökunnan paikan päällä antamia muita turvallisuusohjeita tulee noudattaa.