Ympäristötietoisuus: Ympäristötietoisuus on kasvanut merkittävästi viime vuosina, ja se on vaikuttanut myös maatalouteen. Yhä useammat maanviljelijät ovat siirtyneet kestävämpiin viljelymenetelmiin ja vähentäneet ympäristövaikutuksiaan esimerkiksi vähentämällä lannoitteiden käyttöä tai käyttämällä uusiutuvaa energiaa.

Digitalisaatio on tuonut myös uusia palveluita, kuten maatilapalvelu Vipu.

– Maatilapalvelu Vipu antaa pinta-alat ja metsäselainpalvelu näyttää hyvin rajat. Tämä sovellus on saatavilla metsänhoitoyhdistykseltä salasanan keran, kertoo Lohjan maatalousnaisten varapuheenjohtaja Marja-Liisa Mäkinen.

– Nykyinen maailma ja digitalisaatio näkyy myös siinä, että peltovalvontaa toteutetaan nykyään satelliitin avulla.  Pelkona taasen tämän kaiken kehityksen myötä on se, että osaavien ihmisten löytäminen tarpeen tullessa voi olla vaikeata.

Muuttuva maailma

Maatalouden toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Tässä joitakin tärkeitä muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet maatalouteen viime vuosina:

Teknologian kehittyminen on mahdollistanut tehokkaamman ja tuottavamman maataloustuotannon. Esimerkkeinä voidaan mainita robotit, joita käytetään esimerkiksi lypsyssä, ja GPS-teknologia, joka helpottaa maanviljelyä ja viljelykasvien hoitoa.

Ympäristötietoisuus on kasvanut merkittävästi viime vuosina, ja se on vaikuttanut myös maatalouteen. Yhä useammat maanviljelijät ovat siirtyneet kestävämpiin viljelymenetelmiin ja vähentäneet ympäristövaikutuksiaan esimerkiksi vähentämällä lannoitteiden käyttöä tai käyttämällä uusiutuvaa energiaa.

Globalisaatio on avannut uusia markkinoita maataloustuotteille, mutta samalla se on myös lisännyt kilpailua. Maataloustuotteiden hinnat ovat vaihdelleet viime vuosina, mikä on vaikuttanut maanviljelijöiden tuloihin.

Maatalouspolitiikka on muuttunut viime vuosina, ja esimerkiksi maataloustukia on uudistettu. Uudistukset ovat vaikuttaneet maanviljelijöiden tuloihin ja maataloustuotantoon.

Elintarvikkeiden kysyntä on muuttunut viime vuosina, ja yhä useammat kuluttajat haluavat esimerkiksi luomutuotteita tai lähiruokaa. Tämä on vaikuttanut myös maanviljelijöiden tuotantoon ja markkinointiin.

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös maatalouteen. Esimerkiksi sään ääri-ilmiöt, kuten kuivuus tai rankkasateet, voivat vaikuttaa viljelykasvien kasvuun ja sadon määrään.

Digitalisaatio ja metsänhoito

Digitalisaatio on vaikuttanut merkittävästi metsänhoitoon viime vuosina.

Satelliittikuvat ovat tärkeä työkalu metsänhoitajille, sillä ne mahdollistavat metsien tilan tarkkailun laajalla alueella. Satelliittikuvien avulla voidaan esimerkiksi havaita metsien kasvua ja arvioida puuston määrää ja lajikoostumusta.

Dronet ovat yleistyneet metsänhoitotöissä, sillä ne mahdollistavat tarkkojen kuvien ottamisen vaikeakulkuisista ja vaarallisista paikoista. Dronet voivat esimerkiksi tarkkailla metsän tilaa, arvioida puuston korjuukelpoisuutta ja valvoa metsänhoidon laadunvarmistusta.

Tietojärjestelmät ovat tärkeä osa metsänhoitoa, sillä ne mahdollistavat tietojen tallentamisen, hallinnoinnin ja jakamisen eri osapuolien kesken. Tietojärjestelmät voivat sisältää esimerkiksi tietoa metsänhoidon suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta.

Koneohjausjärjestelmät ovat yleistyneet metsänhoidossa, sillä ne mahdollistavat tarkemman ja tehokkaamman metsätyön. Koneohjausjärjestelmät voivat esimerkiksi ohjata harvesterin liikkeitä automaattisesti ja optimoida puuston korjuun.

Verkkopalvelut ovat yleistyneet metsänomistajien ja metsäalan ammattilaisten välisessä viestinnässä. Verkkopalveluiden avulla voidaan esimerkiksi hallinnoida metsäomaisuutta, seurata metsänhoitotöitä ja arvioida metsän taloudellista arvoa.

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä siitä, miten digitalisaatio on muuttanut metsänhoitoa. Digitalisaation avulla metsänhoito on entistä tehokkaampaa, tarkempaa ja kestävämpää. Digitaalisten työkalujen avulla metsänhoitoa voidaan myös suunnitella ja toteuttaa entistä ympäristöystävällisemmin ja resurssitehokkaammin.

Kommentoi kirjoitusta