PR-artikkeli, eli mainosartikkeli, syntyy yleensä siten, että yritys tai organisaatio tekee toimitukselliselle osastolle ehdotuksen artikkelin kirjoittamisesta, joka käsittelee heidän tuotettaan, palveluaan tai tapahtumaansa. Tämä ehdotus sisältää yleensä tiedot siitä, mitä yritys tai organisaatio haluaa artikkelissa käsitellä, miksi se on tärkeää ja kenelle se on suunnattu. Meidän tapauksessamme tapaamme usein artikkelin tilaajan ja siinä samalla kuulemme, mitä asiakas haluaa tuoda esille – tämän jälkeen alkaa toimituksellinen työ sekä mahdollinen valokuvaus.

Esimerkiksi tämä seurakoirasta kertova artikkeli oli mainosartikkeli: Terapiakoira Severi

Varsinaisen sisällön kirjoittaminen

Toimituksellinen osasto voi päättää, hyväksyykö se ehdotuksen ja kirjoittaako se artikkelin. Jos ehdotus hyväksytään, toimituksellinen osasto voi joko kirjoittaa artikkelin itse, tai antaa sen kirjoitustehtävän yrityksen tai organisaation palkkaamalle kirjoittajalle tai viestintätoimistolle. Artikkelin sisällöstä sovitaan etukäteen, mutta toimituksellinen osasto voi tehdä muutoksia artikkeliin, jotta se vastaisi paremmin lehden tyyliä ja vaatimuksia.

Sisällön lehdessä ilmestyvään PR-artikkeliin kirjoittaa useimmiten toimituksemme, ja artikkeli lähetetään asiakkaalle, joka voi vielä muuttaa sisältöä ennen sen julkaisua. Lehti pidättää kuitenkin itsellään oikeuden vielä tässäkin vaiheessa olla julkaisematta tekstejä, jotka eivät sovi lehteen, tai ovat loukkaavia tai peräti laittomia, tai paikkaansa pitämättömiä.

PR-artikkeli on vähintään 1/4 sivua pitkä

PR-artikkelit ovat yleensä maksullisia ja niiden tarkoituksena on mainostaa yrityksen tai organisaation tuotetta, palvelua tai tapahtumaa. Ne voivat olla hyödyllisiä, kun yritys haluaa tavoittaa suuremman yleisön tai kertoa uutisesta, joka ei ehkä muuten olisi saanut huomiota. Kuitenkin, lukijan on hyvä muistaa, että PR-artikkeli on yleensä yrityksen omaa markkinointiviestintää eikä objektiivista journalismia, joten lukijan on syytä suhtautua siihen kriittisesti.

Jos PR-artikkeli on Ykkös-Lohjan tekemä, saa yritys käyttää aineistoa myös itse omissa kanavissaan – mutta sen paras Google arvo on olla nimenomaan Ykkös-Lohjan sivuilla, mistä artikkelin sisältö on löydettävissä Googlen hakujen kautta – ja useimmiten paremmin kuin yrityksen omilla sivuilla, tai sosiaalisen median kanavissa.

Tässä on toinen esimerkki lehdessä ja digissä ilmestyneestä PR-artikkelista: Vuokravääpeli
Joskus artikkelin sisältö tulee pitkälti valmiina asiakkaalta (asiakas vastannut meiltä saatuihin kysymyksiin täysin omin sanoin ja tekstein), ja se vain taitetaan lehteen ja julkaistaan verkkosivustolla. Näin tehdään jos aikataulut eivät osu sopimaan haastatteluun saakka, kuten Pure Experiencen PR-artikkeli toteutettiin – näitä molempia tapoja on käytetty Ykkös-Lohjassa usein yli kymmenen vuoden aikana kun PR-artikkeleita on tuotettu.

Ja vielä yksi esimerkki PR-artikkelista tältä vuodelta: Säästöjä energialaskuun

PR-artikkeli julkaistaan lehdessä ja digissä

Yritykselle PR-artikkeli on hyvä tapa saada itsensä esille eri tavalla kuin normaalisti. Tavallinen mainos on aina mainos, mutta PR-artikkeli pyritään tekemään yhtä luettavaksi kuin mikä tahansa uutinen – eikä sen tarkoituksena ole ainoastaan myydä, vaan nimenomaan kertoa yrityksestä, tuotteesta tai palvelusta.

Jos olet kiinnostunut varaamaan omalle yrityksellesi PR-artikkelin, ota yhteyttä myyntiin:

Bo Lindqvist p. 044-9835 104bo@ykkoslohja.fi

Kari Oksanen p. 010- 327 4230kari@ykkoslohja.fi

7 Comments

Comments are closed.