Koulun entisiä oppilaita edustava Lohjan Yhteislyseon Alumnit ja Seniorit ry on pystyttänyt Lohjan pääkirjaston galleriakäytävälle Pro Pohjolamäki -näyttelyn. Näyttely sai alkunsa Lohjan Yhteislyseon lukion tulevaisuutta koskevasta huolesta.

–Kun Lohjan Yhteislyseon lukion Pohjolanmäellä sijaitseva koulurakennus piti sisäilmaongelmien vuoksi sulkea neljä vuotta sitten, siirtyi koulu sille hankittuun väistötilaan. Samalla päätettiin, että perinteikäs vuonna 1954 valmistunut, aikansa huippuarkkitehtuuria edustava koulurakennus saneerataan. Työt aloitettiin, mutta ne keskeytettiin vuonna 2019. Verovaroja on kulunut, mutta vieläkään ei ole varmaa päätöstä saneerauksen loppuunsaattamisesta niin, että koulu saisi sille ansaitsemansa tilat käyttöönsä. Yhdistyksellämme on syvä huoli, ymmärretäänkö Lohjalla rakennuksen valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin arkkitehtoninen arvo ja ennen kaikkea se, että opiskelijat tarvitsevat kunnolliset puitteet oppimiselle. Vaikka rakennus on pian 70 vuotta vanha, se voidaan asiantuntijoiden mukaan muuntaa sisätiloiltaan nykyvaatimusten mukaiseksi. Yhdistyksemme on siksi perustanut rakennuksen pelastamisen turvaamiseksi Pro Pohjolanmäki -projektin ja valmistellut aiheesta laajan näyttelyaineiston, Lohjan Yhteislyseon Alumnit ja Seniorit ry:stä avataan näyttelyn taustaa.

Näyttely esittelee monipuolisesti lukiorakennuksen historiaa ja toimintaa sen alkuajoista nykypäivään sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Aineiston on kerännyt ja kasannut Kalle Stenbäck. Hän kokee rakennuksen ja lukiotoiminnan säilyttämisen siinä tärkeäksi.

–En kai minä muuten tässä oli, hän tokaisee näyttelyn avajaisissa.

Valmistuessaan vuonna 1954 lukion rakennus oli Pohjoismaiden suurin koulurakennus. Iästään huolimatta sen arkkitehtuuri on kestänyt hyvin aikaa. Rakennuksesta löytyy mm. paljon avaraa tilaa, jota nykypäivänkin oppimisympäristöissä arvostetaan.

Arkkitehtuuriltaan kansainvälisesti arvokas rakennus

Lohjan Yhteislyseon Alumnit ja Seniorit ry:n puheenjohtaja Jaakko Puomila kertoo, että Aarne Ervin suunnittelema lukiorakennus on arkkitehtuuriltaan kansainvälisestikin arvokas. Tunnetun arkkitehdin luomassa lukiorakennuksessa on mm. tuon ajan rakennuksille harvinaista valoisuutta ja avaruutta. Lohjan Yhteislyseon lukion rehtori Panu Ruoste muistuttaa, että valmistuessaan vuonna 1954 rakennus oli Pohjoismaiden suurin koulurakennus.

–Se oli silloiselta kauppalalta melkoinen saavutus, Ruoste toteaa.

Uusi koulurakennus päätettiin rakentaa, kun Puu-Anttilan tilat kävivät pieniksi. Pohjolamäelle nousi siis uusi oppikoulurakennus. Siihen aikaan se oli alueen ainoa suomenkielinen koulu.

–Näyttelyllä haluamme muistuttaa myös tästä, millainen panostus koulu on ollut sen ajan lohjalaisilta. Hankkeen puuhamiehinä ja lainoja takaamassa on ollut paljon yksityishenkilöitäkin, Puomila sanoo.

–Tämä koulu on iso osa lohjalaisten historiaa. Ainakin 20 000 lohjalaista on käynyt sen. Esimerkiksi kaikki Lohjalla 50-luvun jälkeen oppikoulun käyneet opiskelivat Pohjolanmäellä, Puomila jatkaa.

Rakennus siis valmistui oppikouluksi, mutta vuoden 1976 peruskoulu-uudistuksen myötä siitä tuli lukio. Rakennus halutaan pitää jatkossakin nimenomaan opetuskäytössä. Puomila muistuttaa, että se arkkitehtuuriltaan se on kestänyt hyvin aikaa.

–Arkkitehtuuriltaan tämä rakennus on ollut rakennettaessa aikaansa edellä. Siinä on esimerkiksi paljon avointa tilaa, jota tämän päivän oppimisympäristöihin halutaan, Puomila sanoo.

Puomila muistuttaa myös lukion pitovoimasta.

–Mitä isompi koulu ja paremmat opiskeluolosuhteet siellä on, sitä laajempi on opiskeltavien aineiden tarjonta. Silloin Lohjalta lähdetään vähemmän lukioon pääkaupunkiseudulle.

Lohjan Yhteislyseon Alumnit ja Seniorit ry:n puheenjohtaja Jaakko Puomila (vas), Lohjan Yhteislyseon lukion rehtori Panu Ruoste sekä Kalle Stenbäck ja Pekka Luoma Lohjan Yhteislyseon Alumnit ja Seniorit ry:stä esittelivät lukiorakennuksesta ja sen toiminnasta kertovaa näyttelyä.

Nykyaikaiseksi oppimisympäristöksi

Lohjan Yhteislyseon Alumnit ja Seniorit ry:n varapuheenjohtaja Pekka Luoma toteaa, että lukiorakennuksen remontissa on pidetty taukoa, kun rakennuksen kunnosta on tehty erilaisia selvityksiä. Myös kaupungin investointien jaksottaminen on osaltaan siirtänyt lukion remonttia.

Tällä hetkellä lukion ja sen rakennuksen tulevaisuus näyttää kuitenkin hyvältä. Remonttia aiotaan nimittäin jatkaa ja rakennuksen on tarkoitus palvella opiskelijoita tulevaisuudessa modernina, älykkäänä oppimisympäristönä.

Nyt ollaan siinä vaiheessa, että purkutyöt on tehty ja salaojat kunnostettu. Korjaussaneerauskilpailutus on menossa vielä tämän kuun aikana Lohjan kaupunginhallituksen ja ensi kuussa kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Ruoste toteaa, että remontin jälkeen rakennus tulee ulkoisesti näyttämään samalta kuin tähänkin asti, mutta sisätilat menevät uusiksi.

–Jossain kohtaa mietittiin koko rakennuksen purkamistakin, mutta tämä on kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus Lohjalla. Seinälinjat pysyvät paikoillaan ja luokat palaavat alkuperäisille paikoilleen. Valtuuston päätöksessä lukee, että rakennus korjataan uutta vastaavaksi moderniksi oppimisympäristöksi.

Älykäs oppimisympäristö tarkoittaa esimerkiksi sitä, että luokassa voi olla neljä eri näyttöä, joista opetusta voi seurata. Ruoste kertoo sen helpottavan esimerkiksi ryhmätöiden tekemistä. Ryhmät voivat muutenkin hyödyntää omaa näyttöään. Remontin ja uudistusten myötä Pohjolanmäellä opiskelevat siis myös tulevaisuuden lukiolaiset.

Näyttely on esillä Lohjan pääkirjastossa maaliskuun ajan.

SMS