Lanupessa alkaa uusi työyhteisöjen hyvinvointiin tähtäävä terapeuttikoulutus. Yritys on myös laajentanut toimintaansa Lohjalla.

Lasten, nuorten ja perheiden osaamiskeskus Lanupessa alkaa niin Suomen kuin maailmankin mittakaavassa uusi arvoterapeuttikoulutus. Siinä koulutetaan arvoterapeutteja ennaltaehkäisemään ja ratkomaan työyhteisöjen arvoristiriitoja. Niitä voi syntyä niin työntekijöiden kesken kuin työtekijöiden ja johdonkin välille. Perinteisesti välienselvittelijät ovat saapuneet organisaation ulkopuolelta, mutta arvoterapeuttikoulutuksen ideana on kouluttaa työyhteisön sisältä tuleva henkilö. Rahoitusta uuden koulutusmenetelmän kehittämiseen on saatu Työsuojelurahastolta.

–Organisaation sisältä koulutukseen tuleva ja työyhteisöönsä palaava henkilö on tuttu ja hän tuntee organisaation asiat jo valmiiksi. Ajatuksena on, että hän voi tarttua asioihin jo ennen konfliktien syntymistä, kertoo Jaana Silander Lanupesta.

Arvoterapeuttikoulutuksen on kehittänyt työnohjaaja ja työelämäasiantuntija Hannu-Pekka Sinervä, joka toimii myös uuden menetelmän pääkouluttajana.

–Organisaatioissa törmätään monenlaisiin ristiriitoihin, joita voivat aiheuttaa esimerkiksi työntekijöiden erilaiset perhetaustat. Monilla työpaikoilla voidaan pahoin, eikä elämänhallinta ole kunnossa. Ihmisillä on jatkuvasti kiire, eikä aika riitä kunnolla mihinkään töissä eikä kotona. Olen miettinyt näitä asioita jo monta vuotta päässäni, mutta tarvitsin yhteistyökumppanin. Sitten keksin ottaa yhteyttä Lanupeen, ja he innostuivat tästä, Sinervä kertoo.

–Ristiriidat voivat johtaa esimerkiksi työuupumukseen tai kiusaamiseen. Arvoterapeutit tukevat jaksamista työpaikoilla. He ovat organisaation hyvän mielen lähettiläitä ja olkapäitä, Sinervä tiivistää.

Ajatuksena on, että arvoterapeutin kanssa keskustellaan joko kahdestaan tai pienryhmässä.

–Empatia ja jämäkkyys ovat erottamaton parivaljakko. Empatia on syvää kuuntelemista ja toisen asemaan asettumista ja jämäkkyys sitä, että asioita viedään eteenpäin, kun havaitaan epäkohtia. Monimuotoisuuden ja erilaisuuden ymmärtäminen on ykkösasia. Myös kykyä mukautua muuttuviin tilanteisiin tarvitaan, sekä tunneälyä, joka auttaa havaitsemaan arvoristiriidat ja puuttumaan oikeisiin asioihin. Itsetuntemus on kaiken jalusta. Mitä enemmän ihminen tuntee omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan, sitä paremmin hän tietää, millainen on ja osaa suhtautua uusiin asioihin sen pohjalta, Sinervä sanoo.

Entä, mitä arvoja tässä ylipäätään tarkoitetaan?

–Ihmisellä on omat perusarvonsa, joiden kanssa hän menee työpaikalle. Monella työpaikalle taas on määritelty ydinarvot, kuten ympäristöystävällisyys. Arvoista nousevia ristiriitoja pyritään lievittämään ja poistamaan.

Arjen keskellä arvoja voi kuitenkin olla vaikea hahmottaa.

–Muistan erään Yrjön 1990-luvulta metsäteollisuuden yrityksestä. Kysyin häneltä, mikä arvo on. Yrjö mietti ja vastasi sitten, että miehen nimi. Se on oikein, mutta kysyin, mitä muuta arvo on. Titteli, vastasi Yrjö, Sinervä havainnollistaa.

Hän muistuttaa, että arvoristiriidat eivät toki ole vain huono asia, sillä pienissä määrin ne luovat jännitettä, joka auttaa kehittämään asioita.

Sari Bollström (vas), Jaana Silander ja Hannu-Pekka Sinervä kertoivat uudesta arvoterapeuttikoulutuksesta, jonka kautta pyritään lisäämään hyvinvointia työpaikoilla.

Sinustako arvoterapeutti?

Elokuussa Helsingissä alkaa ensimmäinen arvoterapeuttikoulutus. Kuka voisi ryhtyä arvoterapeutiksi?

–On hyvä, että arvoterapeutilla on takanaan työkokemusta niin, että hän on nähnyt työelämää tai ehkä työttömyyttäkin, Sinervä sanoo.

–Toimialasta riippumatta arvoterapiamenetelmä sopii niin pieniin kuin isoihinkin organisaatioihin.

Ensimmäiset koulutuskerrat ovat 25.8. ja 26.8. Sekä syys- että lokakuussa on myös kahden päivän koulutukset. Sen jälkeen pidetään taukoa ja harjoitellaan arvoterapeutin taitoja omassa työyhteisössä, kunnes on osaamisen syventämisen aika. Yhteensä koulutus jakautuu kahdeksan kuukauden ajalle. Koulutukseen tulee ilmoittautua Lanupen kautta 14.8. mennessä.

Lanupe laajensi Lohjalla

Lanupe on muuttanut Lohjalla uusiin, isompiin tiloihin ja siirtynyt Nahkurinkadulta keskusaukiolle. Toimipaikkoja on Lohjan lisäksi myös Nummelassa, Karjaalla, Espoossa ja Helsingissä.

–Ajatuksenamme on tarjota mielen hyvinvoinnin palvelut yhden oven takaa, Silander tiivistää.

–Kuten yrityksen nimi kertoo, meillä on palveluja lapsille, nuorille ja perheille, mutta myös esimerkiksi työhyvinvointipalveluja aikuisille, Sari Bollström kertoo.

Uusista palveluista he nostavat esille lasten ja nuorten nepsyvalmennuksen, johon voi saada HUSin palvelusetelin, sekä ADHD- ja autisminkirjon oireita omaaville tarkoitetun Kelan Oma väylä -kuntoutuksen. Molemmat ovat asiakkaalle maksuttomia palveluja.

Silanderin ja Bollströmin lisäksi Lanupen omistajiin kuuluu Jaana Kinnunen.

SMS