Venäjän Nornickel on tehnyt ennätyksellisiä tuloksia. Keskeisten tosiseikkojen lisäksi, joiden mukaan konsolidoidut tulot kasvoivat 15 %, käyttökate 37 % ja pääomamenot saavuttivat ennätykselliset 2,8 miljardia dollaria, tilinpäätös osoittaa sosiaalimenojen kaksinkertaista kasvua.

Vuonna 2021 yhtiö kasvatti dramaattisesti sosiaalisia investointejaan yli miljardiin dollariin lähinnä Norilskin asuntojen ja sosiaalisen infrastruktuurin pitkäaikaiseen kunnostamiseen liittyvien säännösten vuoksi vuoteen 2035 saakka.

Nornickelin presidentti Vladimir Potanin

Hän toteaa, että CAPEX kasvoi 60 prosenttia vuodentakaisesta ennätykselliseen 2,8 miljardiin dollariin, mikä oli täysin johdon ohjeistuksen mukaista.

Vuonna 2021 jouduimme vastaamaan useisiin uusiin haasteisiin. Kaksi maanalaista kaivostam ja Norilskin rikastin on onnistuttu palauttamaan täyteen kapasiteettiinsa teollisuusonnettomuuksien jälkeen. Maailmantalouden elpymisen vuoksi 2020-koronavetoisen taantuman jälkeen tuotteidemme kysyntä kasvoi. Lisäksi vihreään talouteen siirtymisessä tarvittavien metallien kulutus oli poikkeuksellisen voimakasta. Yrityksemme on yksi maailman johtavista näistä metalleista paitsi maailman alhaisimmista käteiskäyttökustannuksista myös alan pienimmästä hiilijalanjäljestä

toteaa Potanin

Yhtiö jatkaa merkittäviä investointeja

Lisäsimme merkittävästi investointeja laitteiden ja muun käyttöomaisuuden, kuten energiainfrastruktuurin, modernisointiin keskittyen teollisuuden terveyteen ja turvallisuuteen sekä energiatehokkuuteen. Nornickel jatkoi myös SO2-vähennysohjelmansa toteuttamista Norilskin kaupungissa. Viime vuonna investoinnit tähän hankkeeseen kasvoivat nelinkertaisiksi vuodentakaisesta yli 500 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin.

Ympäristöstrategiamme on alkanut tuottaa konkreettisia tuloksia. Kuolan niemimaan sulatus- ja metallurgisten laitosten sulkemisen jälkeen alueen SO2-päästöt vähenivät 78 % vuodesta 2020 ja yli 90 % vuoteen 2015 verrattuna, jopa enemmän kuin alun perin suunnittelimme. Norilskissa SO2-päästöt laskivat 14 prosenttia vuodentakaisesta. Tämän vuoden loppuun mennessä suunnitellun rikkiohjelman ensimmäisen vaiheen valmistuttua odotamme, että SO2-päästöt Norilskin kaupungissa vähenevät ensi vuonna 45 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna.

Potanin lisäsi

Kaiken kaikkiaan Nornickel edistyi merkittävästi ympäristövaikutustensa voimakkuuden vähentämisessä. Epäpuhtauspäästöjen intensiteetti laski 20,7 % vuodesta 2019, kun taas kasvihuonekaasupäästöjen voimakkuus väheni 23,3 %. Nornickelin epäsuorat hiilidioksidipäästöt ovat myös alan alhaisimpia. Lisäksi yhtiön energiankulutus laski merkittävästi, 22,4 % ja 14 %, vuodesta 2019. Uusiutuvista lähteistä tuotetun sähkön osuus on noussut 46 prosenttiin, mikä on yksi maailman metallurgisen teollisuuden korkeimmista uusiutuvan energian käyttöasteista.

Aiemmin Norilsk Nickel ilmoitti, että Norilskin kehittämisen megahankkeesta voi tulla esimerkki muille Venäjän arktisen alueen kaupungeille. Strategialla on kunnianhimoinen nimi ”Norilsk – 2035”, ja se sisältää useita kohtia infrastruktuurin kaikkien kohtien parantamiseksi.