Kanneljärven Opisto Lohjalla tarjoaa useita erilaisia kuvataidekoulutuksia alkavana syyskautena. Opiston kuvataidekoulutuksista löytyy vaihtoehtoja kaikenikäisille sekä päivä- että iltaopintoina. Hakuaika opintoihin on juuri nyt meneillään. Opiston taiteilijaopettajat kokoontuivat elokuiseen tapaamiseen pohtimaan kuvataiteen ja kuvataitojen merkitystä.

Kuvan taitoja tarvitaan

Taide on perinteisesti ollut keskeinen elämän, tunteiden ja ajatusten tulkki.

– Taideopinnot soveltuvat erityisesti niille, jotka nauttivat käsillä tekemisestä ja haluavat kehittää omia taitojaan, pohtii kuvataide-opettaja taidemaalari Jonas Gustavsson.

– Taideopinnoissa opitaan todella monenlaisia taitoja. Piirtämisen, värinkäytön tai digikuvataitojen lisäksi opitaan näkemään maailma runsaammin, Gustavsson toteaa.

Kuvataidepainotteinen opistovuosi

Kanneljärven Opistolla on ollut jo useamman vuoden tarjolla oppivelvollisuusikäisille suunnattu maksuton kuvataidepainotteinen Opistovuosi -koulutus. Kuvataidepainotteinen Opistovuosi on hyvä vaihtoehto pe- ruskoulun käyneelle nuorelle, jota kuvallinen ala kiinnostaa.

– Opistovuotena nuori saa aikaa ja turvallisen paikan omien kiinnostuksen kohteiden pohtimiseen, kertoo Opiston opinto-ohjaaja Terhi Glan.

Avoimia yliopisto-opintoja

Kanneljärven Opisto on myös pitkään tehnyt yhteistyötä Lapin yliopiston kanssa. Lapin yliopiston Taitei-den tiedekunnan opintoihin lukeutuva Kuvataiteen perus- ja aineopintojen kokonaisuus opiskellaan Opistolla avoimina yliopisto-opintoina.

– Opinnot toteutetaan yliopiston opintotavoitteiden mukaan, kertoo opinnoista vastaava taideopettaja Iiris Pessa.

– Tämä koulutus on ollut todella suosittu esimerkiksi kasvatusalan ammattilaisten keskuudessa, Pessa toteaa.

– Nämä opinnot sopivat kuitenkin kenelle vain, avoimet yliopisto-opinnot ovat nimensä mukaisesti avoimet, pääsykokeita ei ole ja opetus toteutetaan iltaisin.

Koko vuosi syventymistä

Yksivuotinen Kuvataidelinja 53op on Kelan opintotukeen oikeuttava monimuotokoulutus. Opiskelijoilla on lähiopintoja Kanneljärven Opiston taideluokassa kolmena päivänä viikossa. Vuoden aikana opiskelija saa vankat perustaidot sekä maalauksen, piirtämisen että digikuvataiteen toteuttamiseen. Kuvataidelin- jan voi opiskella samanaikaisesti avoimen yliopiston opintojen kanssa, jolloin opintojen hyöty on moni- kertainen jatkoa ajatellen!

Jatkava ateljee

Jatkava ateljee on noin kerran kuukaudessa kokoontuva intensiivinen opintoryhmä kuvien parissa hie- man pidemmälle ehtineille.

– Se antaa mahdollisuuden saada palautetta tehdyistä töistä sekä tarjoaa teknisiä ja sisällöllisiä näkemyksiä, vertaistukea ja ideoita.

– Kuka vain taiteen tekijä ja harrastaja voi tulla mukaan Jatkavaan ateljeehen. Ateljeessa voi toteuttaa ohjatusti myös omia teosideoita, toteaa taide- opettaja Jonas Gustavsson.

Mukaan vaan!

Opintoihin haku on juuri nyt meneillään. Kuvataideopettajat toivottavat tervetulleiksi kaikki taiteesta ja kuvien tekemisestä eri tekniikoilla kiinnostuneet. Opiston kotisivuilta kannattaa tutkia itselle sopivin vaihtoehto. Opintoihin liittyvät tiedustelut:

Opistovuosi oppivelvollisille

terhi.glan(at)kannelopisto.fi

Muut taidekoulutukset

iiris.pessa(at)kannelopisto.fi

Ilmoittautuminen opintoihin sekä lisätietoja opinnoista Kanneljärven Opiston

https://www.kannelopisto.fi