Lions Club Karjalohja-Sammatti juhlii tänä vuonna toimintansa 45-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuotensa kunniaksi yhdistys on tehnyt lahjoitukset paikallisille päiväkodeille ja VPK:n nuoriso-osastoille.

Vuonna 1976 perustettu Lions Club Karjalohja-Sammatti tekee työtä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi sekä apua tarvitsevien tukemiseksi myös yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

Radioviestintää hälytystilanteissa

Lions Club Karjalohja-Sammatti lahjoitti Sammatin ja Karjalohjan VPK:n nuoriso-osastojeille kummallekin 1000 € radiopuhelinten hankintaan. Radiopuhelimia hankittiin yhteensä kymmenen kappaletta, ja niiden lahjoitustilaisuus pidettiin Sammatin VPK:n tiloissa.

–Juhlavuotemme kunniaksi halusimme antaa kyläyhteisöjemme käyttöön sellaista, millä on pitkäaikaista vaikutusta ja joka auttaa molempien kyläyhteisöjen kulmakivinä olevien vapaapalokuntien toimintaa, kertoo Lions Club Karjalohja-Sammatin presidentti Jukka Kurki.

–Näillä radiopuhelimilla nuoret pääsevät testaamaan, kuinka käskyjä jaetaan ja vastaanotetaan erilaisissa hälytystilanteissa. Radiopuhelimet antavat nuorille palokuntalaisille oivan keinon harjoitella radiopuhelinetiketin hallintaan ja mahdollistavat siten sujuvan siirtymisen Virve-viranomaispuhelin käyttöön, kun he jatkavat vapaapalokuntatoimintaa vanhempina.


Sammatin VPK:n pihalla kummankin VPK:n nuoriso-osastolaisia ja muita edustajia. Kuvan laidoilla keltaisissa liiveissä Lions Clubin edustajat Kari Uittamo (vas) ja Jukka Kurki.

Kielellisiä taitoja ja vuorovaikutusta

Lions Club Karjalohja-Sammatti on tukenut kevään aikana myös paikallisia päiväkoteja. Sammatin päiväkodissa ja Päiväkoti Eulaaliassa onkin innostuttu Lionsien lahjoittamasta Roihusten perhe -materiaalista. Oppimateriaali on hankittu Kipinäkeskuksesta.

Materiaalin on tarkoitus tarjota lisätukea kielellisten taitojen, sanaston tai kommunikoinnin kehitykseen. Materiaalit sisältävät valmiiksi suunniteltuja pelejä ja leikkejä, joten niitä on helppo hyödyntää päiväkotipäivän lomassa. Materiaalit sopivat hyvin myös lapsille, jotka oppivat suomea toisena kielenä.

–Käytännössä materiaali on helppo ja monipuolinen työväline kielellisten taitojen harjaannuttamiseen kaikille lapsille. Lapset hyötyvät innostavasta, mielenkiintoisesta ja heidän osallisuuttaan tukevasta materiaalipaketista, kertoo Sammatin päiväkodin johtaja Henna Pohjoisvirta.

–Yhdessä varhaiskasvattajien kanssa lapset oppivat nimeämään kuvista asioita, värejä, käsitteitä (yllä, alla, päällä, sisällä), lapset oppivat, mitä kuvassa on tapahtunut ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Kuvien avulla opitaan monipuolisia matemaattisia taitoja: käsitteitä, luokittelua, lajittelua. Lisäksi materiaalia hyödynnetään lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen. Yhteistyötaitoja opitaan leikin avulla yhdessä toimimalla ja keskustelemalla. Laaja materiaalipaketti mahdollistaa myös monenlaisia innovaatioita. Esimerkiksi toiminnallisuuden lisääminen edistää lasten liikunnallista kehitystä, Pohjoisvirta jatkaa.

–Roihusten materiaalin kuvat ovat lapsista mielenkiintoisia ja ne saavat heidät heti innostumaan. Lasten puheensorina alkaa välittömästi ja he kertovat innostuneesti, mitä siellä tapahtuu. Materiaali tukee puheen kehityksessä ja sitä on helppo käyttää. Materiaali tuo arkeen hyvää mieltä aikuisille ja lapsille. Jatkossa haluan laajentaa käyttöä siten, että otamme liikkeen mukaan, koska materiaali sen hyvin mahdollistaa, kertoo puolestaan Päiväkoti Eulaalian varhaiskasvattajan Heidi Vepsä.


Lapset tutustuvat Roihusten perhe -materiaaliin. (Kuva: Heidi Vepsä)