Ikähelpin käynti- ja toimipiste osoite on muuttunut

Ikähelpin uusi käynti- ja toimipiste osoite on: Vanhusten palvelukeskus Ojamonkatu 34 08100 Lohjan Ikähelppi on tarkoitettu pääasiassa ikäihmisille ja heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä ikäihmisten parissa työskenteleville. Ikähelpin tehtävänä on neuvonnan ja ohjauksen lisäksi laatia  yhdessä uuden asiakkaan kanssa palvelutarpeen arviointi ja tehdä hänelle…

Pohjoismainen tanssiva kongressi avaa ovensa ensimmäistä kertaa kaikille Lohjalla

Kesäkuun 14. päivänä on ainutlaatuinen mahdollisuus kurkistaa senioritanssin maailmaan ja kokeilla senioritanssia kokeneiden ohjaajien johdolla Lohjalla, Kisakallion Urheiluopistolla. Pohjoismainen senioritanssitapahtuma Nordisk Träff 2018 avaa ovensa ensimmäistä kertaa kaikille senioritanssista kiinnostuneille 14.6.2018 klo 12–16. Tapahtumassa voi kokeilla helppoja senioritansseja sekä roundtansseja kokeneiden ohjaajien johdolla. Tanssituokiot ohjataan…

Kuntosaliharjoittelun avulla tuetaan ikäihmisten kotona asumista

Liikuntaryhmissä voidaan käyttää monipuolisia välineitä, kuten vaikka ilmapalloa. Vertaisohjaajat Päivi Rantamäki (vas), Oiva Lindqvist ja Irma Kivimäki-Mikkola (oik) haluavat omalta osaltaan tukea ikäihmisten kotona pärjäämistä. Kuvassa on mukana myös vertaisohjaajia kouluttanut ryhmäliikuntavastaava Minna Nuppola (toinen oikealta) Lohjan Liikuntakeskuksesta.   Lohjan kaupunki on…

Ulkoiluystäväksi ikäihmiselle

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus järjestetään 11.4. ja 19.4. Koulutus muodostuu näistä kahdesta koulutuspäivästä, joihin molempiin tulee osallistua. Nykyään Lohjan ikääntyneiden palveluiden eri yksiköissä käy ulkoiluystäviä mm. SPR:n ja Lohjan Seudun Ladun kautta. Tavoitteena on kuitenkin laajentaa toimintaa niin, että myös kodeissa asuvat ikääntyneet…

Ikäihmisten kuntosaliryhmiin haetaan vertaisohjaajia

Minna Nuppola (vas) ja Minna Varjonen ohjaavat vertaisohjaajia, kun koulutus pyörähtää käyntiin maaliskuun alussa.   Lohjan kaupunki on valittu mukaan valtakunnalliseen Voimaa Vanhuuteen -kärkihankkeeseen, jota koordinoi Ikäinstituutti. Hankkeen tavoitteena on tukea lohjalaisten ikäihmisten (75 +) itsenäistä kotona asumista ja arjessa toimimista. -Lohja…

Lohjalla alkaa kotikuntoutuksen pilotti

Lohjan kaupunki on mukana hallituksen kärkihankkeessa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Kotona asumista tukevaan kokonaisuuteen sisältyy keskeisesti muun muassa kotikuntoutuksen kehittäminen. Kotikuntoutuksen kehittämisen tavoitteena Uudellamaalla on ollut luoda alueellinen kotikuntoutusmalli, joka yhtenäistää alueen kuntien ikääntyneiden palveluiden toimintatapoja. Uudenmaan kotikuntoutusmallin valmistelussa…

Kuntosalilaitteiden opastusta Niilonpirtissä, Sammatissa ja Pusulassa

Sammatin kuntosalilla järjestetään opastusta kuntosalilaitteiden käyttöön keskiviikkona 28.2. klo 16.00 – 17.00 ja Pusulassa 7.3. klo 18.00 – 19.00. Niilonpirtin kuntosalilla järjestetään opastusta torstaina 15.2. klo 14.15 – 15.15. Niilonpirtin kuntosali on tarkoitettu eläkepäätöksen saaneille kävijöille. Opastus sopii hyvin aloitteleville kuntoilijoille sekä jo vähän…

Ikääntyneiden sosiaalipalvelujen odotusajat Lohjalla

Vanhuspalvelulaki 980/2012 § 26 velvoittaa kunnan julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Lohjan kaupunki julkaisee puolivuosittain odotusajat, jotka koskevat kotihoitoa ja kotihoidon tukipalveluista ateriapalvelua, sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua, omaishoitoa sekä ympärivuorokautista asumispalvelua ja vanhainkotihoitoa. Odotusajoista tiedotetaan…