Rosk’n Rollin toiminnalle on laskettu hiilijalanjälki vuoden 2021 osalta. Jäteyhtiössä tehdään jatkuvasti töitä ympäristön hyväksi. Hiilijalanjälkilaskennan perusteella Rosk’n Rollin toiminnalla torjutaan merkittävästi ilmastopäästöjä.

Hiilijalanjäljellä kuvataan kasvihuonekaasupäästöjä sekä päästöhyvityksiä. Tulokset kertovat Rosk’n Rollin toimialueella, Länsi- ja Itä-Uudellamaalla, asumisessa ja kuntien palvelutuotannossa syntyvien jätteiden keräyksestä ja käsittelystä aiheutuneista ilmastovaikutuksista. Laskennan toteutti LCA Consulting ja siinä on huomioitu mahdollisimman kattavasti vuoden 2021 ajalta kaikki päästöt ja hyvitykset jätteen keräyksestä ja vastaanotosta aina jätteen hyödyntämiseen saakka.

Tulosten mukaan suurimmat päästöt, 43 prosenttia kokonaispäästöistä, aiheutuvat erilliskerätyn sekajätteen käsittelystä eli käytännössä sekajätteen poltosta. Toisaalta tästä saadaan myös merkittävät päästöhyvitykset, kun poltossa saatu energia hyödynnetään sähköenergiana ja lämpönä ja sillä pystytään korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Toiseksi suurimmat päästöt, 25 prosenttia kokonaispäästöistä, aiheutuvat jätetäyttöjen ylläpidosta.

–Päästöjä on vähennetty sulkemalla vanhoja kaatopaikkoja. Käytössä oleville jätetäytöille ei enää juurikaan jätettä mene, mutta aiemmin kerätyistä jätemassoista syntyy metaanipäästöjä vielä pitkään. Pyrimme keräämään ja hyödyntämään syntyvää metaania mahdollisimman tehokkaasti, ja näin hillitsemään ilmastopäästöjä, kertoo Rosk’n Rollin laatu- ja ympäristöpäällikkö Katariina Lossi.

Kolmanneksi suurimmaksi päästölähteeksi, 20 prosenttia kokonaispäästöistä, kohoaa jäteasemille ja jätekeskuksiin tuotujen jätteiden käsittely. Eri jätelajien materiaalihyödyntämisen eli kierrättämisen ansiosta päästöhyvitykset nousevat jopa päästöjä suuremmiksi, eli toiminta on ilmastokuormitusta vähentävää. Jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta aiheutuu vain 3 prosenttia jätehuollon kokonaispäästöistä.

–Olemme jo useamman vuoden ajan pyrkineet painottamaan ympäristöystävällisiä polttoaineita jätteenkuljetusurakoiden kilpailuttamisessa. Vuonna 2021 noin 30 prosenttia jätteenkeräyksistä ajettiin uusiutuvilla polttoaineilla, ja fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee jatkuvasti uusiutuvien polttoaineiden tankkausverkoston laajentuessa ja, kertoo Rosk’n Rollin palvelu- ja kehitysjohtaja Marko Printz.

–Jäteyhtiön hiilijalanjälkilaskennan tuloksia tulkitessa on tärkeää huomioida myös toinen näkökulma: mitä tapahtuisi, jos suurin osa jätteistä päätyisi edelleen kaatopaikoille? Tällöin päästöt olisivat merkittävästi suuremmat ja hyvityksiä ei juuri saataisi, toteaa tutkimuksen toteuttaneen LCA Consultingin projektipäällikkö Esa Nummela.

Osaan päästöistä jäteyhtiö pystyy itse vaikuttamaan, mutta ulkopuolisten toimijoiden osuus kokonaishiilijalanjäljestä on noin 70 prosenttia. ”Kuljetus- ja kaatopaikkapäästöjen vähentämisen lisäksi vähennämme ilmastovaikutusta muun muassa ostamalla päästötöntä sähköä ja tuottamalla aurinkosähköä toimipisteidemme käyttöön, toteaa Lossi.

–Teemme aktiivisesti töitä ympäristön puolesta, myös muuten kuin ilmastopäästöjen osalta. Seuraamme ympäristövaikutuksiamme jatkuvasti esimerkiksi tarkkailemalla alueiden vesiä sekä kaatopaikkakaasuja. Edistämme jätemateriaalien kierrätystä tuomalla yhteen eri toimijoita – jätemateriaalien tuottajia ja hyödyntäjiä, tarjoamalla jäteneuvontaa monin eri tavoin ja kehittämällä palveluitamme, jotta asiakkaamme voisivat toimia mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Ympäristötyö on kuitenkin kestävyyslaji, jossa tarvitaan kaikkien panosta, Lossi summaa.