Työsuojeluviranomainen valvoo tänä syksynä Lohjalla työpaikkojen radonia. Valvonta kohdistetaan työpaikkoihin, joissa on toimintaa maan tasalla tai kellarikerroksessa. Tarkastuksilla valvotaan, että työpaikalla on tehty radonmittaukset ja mittaustulosten perusteella tarvittavat toimenpiteet.

Lohja on joulukuusta 2018 alkaen laskettu yhdeksi niin sanotuista radonkunnista, joissa radonmittaukset työpaikoilla ovat pakollisia. Radon on maaperästä sisäilmaan kulkeutuva näkymätön ja hajuton radioaktiivinen kaasu, joka lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään.

Tarkastukset tekee Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Vajaa puolet työpaikoista oli tehnyt vaaditut radonmittaukset

Harva työpaikka on tehnyt vaaditut radonmittaukset. Tämä selvisi vuosina 2019–2021 ja alkuvuodesta 2022 tehdyssä radonvalvonnassa. Valvonnassa tarkastettiin 1 693 sellaista työpaikkaa, jossa radonmittaukset tulee olla tehtyinä. Työpaikoista vain 708 oli tehnyt mittaukset (42 % valvontakohteista). 985 työpaikalla mittaukset olivat tekemättä (58 %). Valvontaa tehtiin tuolloin Forssassa, Jokioisissa, Karkkilassa, Keravalla, Kirkkonummella, Nurmijärvellä, Sipoossa ja Siuntiossa.

Radonmittaus kannattaa aloittaa heti

Jos Lohjalla sijaitsevan työpaikan radonmittaus on tekemättä, se kannattaa aloittaa nyt. Mittaus kestää kaksi kuukautta. Ohjeet mittaukseen löytyvät Säteilyturvakeskuksen sivulta (Radon työpaikoilla).

Työpaikan radonmittaukset koskevat myös monia työpaikkoja, jotka sijaitsevat muualla kuin nyt tarkastettavissa kunnissa. Säteilyturvakeskuksen verkkosivuilta löytyy tietoa siitä, missä tapauksissa työpaikan tulee selvittää radonpitoisuus, ja missä kunnissa työpaikkojen radonmittaus on pakollinen. Radonmittausten tekeminen on työnantajan vastuulla. Radonmittauksen voi tilata esimerkiksi Säteilyturvakeskuksesta, jolloin se lähettää mittauspurkit työpaikalle.

Aluehallintovirasto