Vihti ja Thaimaa ovat aloittaneet koulutusyhteistyön, jossa vihtiläiset peruskoulun opettajat sekä lastentarhanopettajat kouluttavat thaimaalaisia kollegojaan suomalaisten opetusmetodien saloihin. Opettajat ovat juuri palanneet Thaimaasta Suomeen ensimmäiseltä viikon pituiselta koulutusjaksolta, ja molempien osapuolten positiivisten kokemusten johdosta seuraava koulutusjakso on jo sovittu toteutettavaksi tulevana syksynä. Tarkoituksena on kouluttaa opettajia vaiheittain kaikissa provinsseissa.

Laura Sinnemäki kouluttaa opettajia.

 

Yhteistyötä rakennettu pitkäjänteisesti

Koulutusyhteistyötä on rakennettu Vihdin ja Thaimaan välillä pitkäjänteisesti, sillä Thaimaasta on käyty jo muutaman vuoden ajan tutustumassa Vihtiin ja vierailtu muun muassa Kuoppanummen yhtenäiskoulussa. Viime syksynä Thaimaan nykyinen Suomen suurlähettiläs Nopporn Adchariyavanich vieraili Vihdissä edeltäjänsä tavoin ja tapasi kunnan johdon lisäksi opettajia, joilla on kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja kiinnostusta sen kehittämiseen. Suurlähettiläs on kertonut, että koulutusyhteistyön kehittäminen on yksi tärkeimmistä asioista, joita hän haluaa edistää omalla lähettiläskaudellaan Suomessa.  Yhteistyössä hänestä olennaisinta on, että sitä tehdään ruohonjuuritasolla ihmisiltä ihmisille. Tutustuminen suomalaiseen opetukseen Vihdissä antoi pontta asian viemiseksi eteenpäin.

Suurlähettiläs haluaa edistää etenkin perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa tehtävää yhteistyötä, sillä hän pitää tasokasta peruskoulutusta jokaisen perusoikeutena. Korkeakoulutasolla yhteistyötä Suomen kanssa jo tehdään, mutta tärkeässä roolissa opintiellä nähdään pienten lasten koulutuksen kehittäminen etenkin Thaimaan maaseudulla, jossa pieniä kouluja on noin 15 000.

Viikossa suomalaisoppia parille sadalle thaimaalaisopettajalle

Kaksi vihtiläistä opettajaa sekä yksi lastentarhanopettaja kouluttivat Thaimaassa viikon mittaisen koulutusjakson aikana satoja kollegojaan ja vierailivat kahdessa thaimaalaisessa oppilaitoksessa. 

-Tutustuimme Bangkokin alueella sijaitsevan Roong Aroonin toimintaan ja työskentelytapoihin. Roong Aroon aloittaa yhteistyön Kuoppanummen koulukeskuksen yläkoulun kansainvälisyyskerhon kanssa, kertoo äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Pirjo Leväniemi, joka ohjaa kerhoa Vihdissä.

Toinen vierailukoulu oli Pattayan kaupungin koulu, jossa oli yli tuhat oppilasta.

-Näiden oppilaiden kanssa työskentelimme pitäen erilaisia oppitunteja viikon aikana. Heitä hieman jännitti työskennellä kanssamme, kun luokan takana istui kymmeniä opettajia observoimassa opetusta, Leväniemi toteaa.

Thaimaalaisille opettajille järjestettiin koulutusta muun muassa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, opetusmetodeista, arvioinnista, motivaatiosta sekä oppilaantuntemuksesta . Thaimaalaiset opettajat lähtivät innokkaasti mukaan erilaisiin ryhmätöihin ja toiminnallisiin harjoituksiin, sillä tehtävät oli suunniteltu sovellettavaksi päiväkodin ja koulun arkipäivään ja opetukseen.

-Vaikka edustamme tavallaan eri asteita esiopetuksesta yläkouluun, halusimme nostaa yhteisen opettajuuden agendalle. Me vaihdoimme koulutusryhmiä eli me kaikki opetimme ylä- ja alakoululaisia sekä eskarilaisia. Tämä rajojen rikkominen hieman hämmästytti opettajia, ja keskustelimme thaimaalaisopettajien kanssa paljon kasvatuksesta ja koulutuksesta. Viikko oli upea kokemus, kiteyttää Leväniemi.

Lastentarhanopettaja Saara Marvala ja eskarilaiset työskentelevät toiminnallisesti.

 

Kansainvälisiä vieraita Vihdissä jo vuosia

Vihdissä vierailee vuosittain useita kansainvälisiä ryhmiä, jotka haluavat tutustua suomalaiseen kasvatus- ja koulutusosaamiseen. Thaimaan kanssa aloitettu koulutusyhteistyö on merkittävä askel Vihdin kunnan sivistystoimialalle, sillä kansainvälinen yhteistyö tarjoaa myös opettajille mielenkiintoisia mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen.

-Suurlähettiläs Noppornin rooli yhteistyön rakentajana on ollut merkittävä, ja hänen ansiostaan Vihdillä on mahdollisuus tuoda esiin suomalaista opetustaitoa tavalla, johon emme vain omin voimin olisi kyenneet. Myös vihtiläisen Thaimaassa toimivan yrittäjän Juha Ritvalan apu on ollut yhteistyön luomisessa korvaamatonta, kiittää Vihdin kunnanjohtaja Sami Miettinen. 

-Olen erittäin ylpeä vihtiläisistä opettajista, jotka omalla vakuuttavalla osaamisellaan ovat saaneet kiitosta Thaimaasta korkean tason virkamiehiä myöten ja siten mahdollistaneet koulutusyhteistyön jatkumisen myös tulevaisuudessa, iloitsee Miettinen.

Suurlähettiläs kiittelee tehokasta yhteistyötä ja suomalaisten opettajien taidokkuutta. Hän korostaa erityisesti suomalaisten opetustekniikoiden menestyksekkyyttä turvallisen ja rohkaisevan ilmapiirin luomisessa.

-Suomalaiset opettajat ovat erittäin taitavia kannustamaan luovaan ajatteluun ja auttavat oppilaita ymmärtään opettamansa asiat ulkoa opettelun sijaan, suurlähettiläs toteaa.