Lohjan kaupungin aikomus vuorata Lempolan pallokentän alue CTM Oy Sosiaali ja terveyspalveluille ja sijoittaa sinne 21:n nuoren lastenkoti tuli julki vasta, kun maanmittausmiehet olivat jo töissä. Tiedonkulusta kertoo jotain sekin, että Mäntynummen Yhtenäiskoulun rehtori Hannu Makkonen kuuli hankkeesta ensi kerran minulta, kertoo Timo Karjalainen, Lempolan asukasyhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen järjestämään infotilaisuuteen saapuivat CTM:n, Hoivatilojen, Lohjan kaupungin ja Lempolan asukkaiden edustajat. Jo tällöin kävi selväksi, että asukkaat ovat vahvasti hanketta vastaan.

Yhdistys järjesti adressikeräyksen, jonka tuloksena 20.6. Lohjan vetovoimalautakunnalle luovutettiin 460 nimen lista. Yhdistys haluaa lämpimästi kiittää allekirjoittaneita tästä mahtavasta tuesta! Adressi oli osaltaan vaikuttamassa siihen, että vetovoimalautakunta yksimielisesti palautti asian uudelleen valmisteluun. Lautakunnassa Ilkka Lähteenmäki (kok) esitti palauttamista ja esitystä kannattivat Katri Piiparinen (vihr) ja Eija Hasu (ML) perusteina avoimuuden puute sekä kokonaiskustannusten selvityksen puute.

Lempolan asukasyhdistyksen hallituksen kokouksessa 21.6. luotiin kuntalaisaloite alueen kaavan vahvistamiseksi urheilu/virkistyskäyttöön. Asukasyhdistys ehdottaa kaavamuutosta siten, että tontin vakiintunut käyttötarkoitus vahvistetaan, tontti merkitään virkistysalueeksi (V,VL) ja aluetta kehitetään lähiliikuntapaikaksi. Urheilukentälle on investoitu heittolajien suorituspaikat, ja Mäntynummen Yhtenäiskoulu käyttää sitä koululaisliikuntaan. Kentällä on mm. jalkapallomaalit asukkaiden vapaasti käytettävissä. Pallokenttä on Lempolan ainoa joukkuelajeihin soveltuva alue. Ratsastajien maastoreitti kulkee alueen läpi ja asukkaat, lapsiperheet ja nuoret käyttävät kenttää aktiivisesti.

-On ollut hienoa tuntea yhteishengen voima ja tuki yhdistykselle! toteaa Karjalainen.

Teksti: Lempolan asukasyhdistys ry