Lohjalla otetaan askel kohti hiilineutraalia kuntaa, kun kaupunki alkaa vuodenvaihteessa ostaa vain uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Sähköntoimittajaksi on valittu Vaasan Sähkö Oy. Lohjan kaupunki vaihtaa sähköntoimittajaa vuoden 2021 alussa nykyisen sopimuskauden päättyessä. Samalla myös Lohjan Energiahuolto Loherin, Lohjan Liikuntakeskuksen ja Lohjan Vuokra-asuntojen sähköntoimittaja vaihtuu.

Kaupungin sähkösalkun hoitaja VENI Energia Oy kilpailutti keväällä kaupungin sähköntoimittajan seuraavaksi puitekaudeksi 2021–2023. Sähköntoimittajat saivat jättää vaihtoehtoiset ja rinnakkaiset tarjoukset vapaan tuotantotavan sähkölle ja uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle sähkölle. Tarjouspyynnössä pidätettiin oikeus valita toimittajaksi kumman tahansa kategorian edullisimman tarjouksen tehnyt toimittaja.

Kilpailutuksen voitti Vaasan Sähkö Oy, joka antoi edullisimman tarjouksen sekä vapaalla tuotantotavalla että uusiutuvilla energialähteillä tuotettuna. Vaasan Sähkön sähkönhinta vertailumarginaalilla vapaalla tuotantotavalla tuotetulle sähkölle oli 2,57 €/MWh ja uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle sähkölle 2,81 €/MWh.

Lohjan kaupungin vuosikulutus on keskimäärin 27 000 MWh vuodessa. VENI Energian tekemän arvion mukaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö tulee vertailumarginaalilla laskettuna vuositasolla noin 6 500 euroa kalliimmaksi kuin vapaan tuotantotavan sähkö.

Uusiutuvalla sähköllä päästöjä pienemmiksi

Lohjan kaupunki on hyväksynyt (kaupunginhallituksen kokouksessa 8.6.2020 § 181) VENI Energian kilpailuttaman sähköntoimittajan Vaasan Sähkö Oy:n tarjouksen sopimuskaudeksi 1.1.2021–31.12.2023, ja sopimus tehdään uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä.

Kalliimman tuotantotavan valintaa pidetään perusteltuna, koska Lohjan kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä osana Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hanketta.

–Tammikuussa kaupunginvaltuusto hyväksyi Hinku 2.0 -toimenpideohjelman, jonka yhtenä konkreettisena tavoitteena on juuri päästöttömän sähkön hankinta kaupungin toimintoihin, kertoo palvelutuotantojohtaja Pasi Perämäki.

Lohjan jatkossa ostamalla sähköllä on alkuperätakuu, joka on vahvistus siitä, että sähköyhtiö myy uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.

–Tämä tarkoittaa sitä, ettei sähköä ole tuotettu fossiilisilla polttoaineilla, turpeella tai ydinvoimalla. Käytännössä myymämme uusiutuva sähkö on tuotettu suurimmaksi osaksi vesivoimalla. Joukossa voi olla lisäksi tuulivoimalla tuotettua sähköä sekä biovoimalla, esimerkiksi hakkeella sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannossa tuotettua sähköä, kertoo asiakkuuspäällikkö Pekka Niemelä Vaasan Sähköstä.