Lohjan kaupunki on ollut mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -ohjelmassa vuodesta 2016 alkaen ja sai vuonna 2018 UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyölle asetettiin Lohjalla kunnianhimoiset, rakenteellisiin ja pitkäkestoisiin muutoksiin tähtäävät tavoitteet. Päätavoitteina oli, että lapsia koskevassa päätöksenteossa ja toiminnoissa harkitaan ensisijaisesti lapsen etua ja että päätöksenteossa hyödynnetään monipuolisesti lapsia ja nuoria koskevaa tietoa. Lisäksi Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön painopisteeksi kirjattiin lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen, lasten osallisuuden kehittäminen sekä haavoittuvassa asemassa olevien lasten tilanteen huomiointi yhä paremmin.

Lohjalla on tehty paljon hyvää työtä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden parantamiseksi mutta kaupunki ei yltänyt kaikkiin tavoitteisiin ennalta sovitun määräajan puitteissa. Lohja kuitenkin haluaa edelleen jatkaa Lapsiystävällinen kunta -mallissa ja tavoitella Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta toistamiseen.

Lohja laatii uuden toimintasuunnitelman lapsivaikutusten arviointi -tavoitteen osalta ja toteuttaa toimenpiteet syksyn ja kevään 2021 aikana. Lohjan on mahdollisuus saada toinen Lapsiystävällinen kunta -tunnustus UNICEFilta kesällä 2021, mikäli työ etenee sovitusti ja toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet saavutetaan. Toinen tunnustus myönnetään neljäksi vuodeksi, ja se edellyttää Lapsiystävällinen kunta -kehitystyön jatkamista.

Lohja voi edelleen jatkaa UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tittelin ja -logon käyttöä, koska Lohja päättänyt sitoutua malliin ja sen edellytyksiin ja jatkotoimet on sovittu UNICEFin kanssa. Tieto kunkin kunnan tunnustuksista on aina saatavilla UNICEFista ja UNICEFin nettisivuilta.