Koronapassin käyttö osana koronavirusepidemian hoitoa on laajentunut. Ottamalla koronapassin tarkastaminen käyttöön useilla toimijoilla on mahdollisuus vapautua annetuista koronarajoituksista.

Aluehallintovirastot ovat viime aikoina tehneet uusia kokoontumisrajoituksia ja tilojen käyttöä koskevia määräyksiä. Osa toimijoista voi tietyissä tilanteissa vapautua näistä rajoituksista ja määräyksistä edellyttämällä asiakkailta tai osallistujilta koronapassia. Koronapassi on rajoitusten vaihtoehto. Myös ravitsemisliikkeet voivat asiakkaiden koronapassin tarkastamalla vapautua osasta ravintolarajoituksia. Ravintolarajoituksista päättää maan hallitus.

Oli toimijalla koronapassi käytössä tai ei, meillä jokaisella on vastuu välttää yleisötilaisuuksia, harrastustiloja ja ravintoloita, jos meillä on flunssan oireita. Alueellasi voimassa olevat rajoitukset voi tarkistaa aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Mikä koronapassi on?

Koronapassina toimii Euroopan unionin koronatodistus, jonka voi ladata Omakannasta. EU:n koronatodistus sisältää kolme eri todistusta: todistuksen koronarokotuksesta, todistuksen koronatestituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronasta. Kaikki kolme todistusta toimivat myös koronapassina.

EU:n koronatodistusjärjestelmään kuuluu myös monia EU:n ulkopuolisia maita. Jos maa on sopinut EU:n kanssa koronatodistusten yhteensopivuudesta, kyseisen maan koronatodistukset luetaan EU:n koronatodistukseksi.

Miten valmistaudut koronapassin esittämiseen?

Ota koronapassissa oleva QR-koodi esiin hyvissä ajoin ennen tarkastusta. Näin varmistat sujuvan tarkastuksen ennen tiloihin tai tilaisuuteen menemistä. Voit esimerkiksi ladata koronapassin Omakannasta valmiiksi puhelimeesi. Valmistaudu myös näyttämään henkilöllisyystodistuksesi – sitä saatetaan kysyä koronapassin tarkastuksen yhteydessä kaikilta asiakkailta.

Miten koronapassin tarkastus tehdään?

Esimerkiksi toiminnanharjoittaja, järjestyksenvalvoja tai ravintolan työntekijä voi tarkastaa koronapassin asiakkaalta toimitilan ulkopuolella, ovella tai välittömästi toimitilaan sisälle tullessa. Koronapassin tarkastamisen yhteydessä saatetaan myös tarkastaa koronapassin esittäjän henkilöllisyys. Asiakkaiden tulee voida luottaa siihen, että tilassa tai ravintolassa asiointi on terveysturvallista heti saapumishetkestä alkaen.

Koronapassi tarkastetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Koronatodistuksen lukija -sovelluksella. Se on saatavilla Applen ja Googlen sovelluskaupoissa ja se on ladattavissa älypuhelimelle.

Jos teknisestä syystä koronapassin tarkastaminen sovelluksella ei ole mahdollista, EU:n koronatodistuksen voimassaolon voi tarkastaa manuaalisesti.

Milloin koronapassia voi käyttää?

Jos alueella on voimassa ravintolatoiminnan rajoituksia, kokoontumisrajoitus tai tilojen käyttöä koskeva päätös, toiminnanharjoittaja voi rajoitusten vaihtoehtona edellyttää asiakkaita ja osallistujia esittämään koronapassin yleisötilaisuuteen tai tilaan pääsemiseksi.

Jos toiminnanharjoittaja on ottanut koronapassin käyttöön, hän ei kuitenkaan voi vaatia alle 16-vuotiaita lapsia esittämään sitä. Toiminnanharjoittajan on kuitenkin varmistettava, että ilman koronapassia tuleva asiakas on alle 16-vuotias.

Missä koronapassia voi käyttää ja missä sitä ei voi käyttää?

Se, missä yhteydessä koronapassia voi käyttää, on määritelty tartuntatautilaissa. Rajoitusten vaihtoehtona toiminnanharjoittaja voi ottaa koronapassin käyttöön tiloissa ja paikoissa, joita asiakkaat käyttävät vapaa-aikanaan virkistystarkoituksessa.

Koronapassia voi käyttää seuraavissa tiloissa ja paikoissa:

  • Yleisötilaisuuksiin käytettävät sisä- ja ulkotilat
  • Ravitsemisliikkeet
  • Kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisäliikuntatilat
  • Yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä tai läheisyydessä olevat pukuhuonetilat
  • Tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
  • Huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
  • Sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
  • Museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat, kuten taidegalleriat

Koronapassia ei voi käyttää seuraavissa tapauksissa:

  • Koronapassia ei voi ottaa käyttöön sellaisissa tiloissa ja paikoissa, joiden voidaan katsoa olevan tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta välttämättömiä tai olennaisia. Tällaisia välttämättömiä palveluja tarjoavat esimerkiksi apteekki, vähittäiskauppa, posti, huoltoasema tai kirjasto. Myös kaikki viranomaispalvelut ja julkiset hallintotehtävät ovat lakisääteisiä tai välttämättömiä palveluja.
  • Koronapassia ei voi käyttää yleisten kokousten yhteydessä. Yleinen kokous tarkoittaa mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata.

Aluehallintovirasto