Vasemmalta oikealle OTE-ohjaaja Sanna, opinto-ohjaaja Ari, OTE-ohjaaja Johanna ja ammatillinen ohjaaja Pinja.

Oppilasta tuetaan koko koulutuksen ajan

Luksiassa panostetaan oppilaiden tukemiseen opetuksen lisäksi. Tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitsisi keskeyttää opiskeluitaan siksi, ettei saanut tukea niiden läpiviemiseksi. Luksiassa on saatavilla runsaasti tukea opintojen aikana.

Jo siinä vaiheessa, kun miettii koulutukseen lähtemistä ja kynnys tuntuu isolta, voi ottaa yhteyttä Luksian OTE-ohjaajiin. Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa Luksian kaksivuotisen projektin toimintaa, joka mahdollistaa vahvan tuen jo ennen koulutuksen aloittamista. Opiskelun aloittamisen kynnys voi olla aikuiselle tai nuorelle iso, erinäisistä syistä. Kun mukana on jo tuttu OTE-ohjaaja, joka auttaa ja kannustaa, tukee ja ohjaa oikeisiin paikkoihin, on opiskelun aloittaminen helpompaa. Luksian OTE-projekti tekee tiivistä yhteistyötä eri verkostojen kanssa, jotta löydämme koulutuksesta kiinnostuneet nuoret ja aikuiset kertoo projektipäällikkö Kati Jokela Luksiasta.

  • Uusilla opiskelijoilla voi olla tuen tarvetta arjen asioiden järjestelyissä. Voimme auttaa tapaamalla, soittamalla ja somen kautta, valamalla uskoa omaan itseensä ja siihen, että opiskelu kyllä etenee. Ohjaamme myös tarvittaessa lisätuen luokse, kertoo OTE-ohjaaja Johanna Paananen.

Luksia on rekrytoinut toistakymmentä uutta ammatillista ohjaajaa tänä syksynä. Aloilla toimivat ohjaajat ovat oman opintoalansa ammattilaisia.  

  • Olemme opintoalalla tsemppaamassa opiskelussa ja tukemassa opiskelijaa silloin, kun opiskelija tarvitsee apua, kertoo liiketalouden alan ammatillinen ohjaaja Pinja Jaako.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa oman henkilökohtainen opintosuunnitelma yhdessä tutkinnonohjaajan kanssa. Toisella asteella opiskelija vastaa itse opintojen etenemisestä, ja tutkinnonohjaaja on tähän ensisijainen tuki.  Opiskelijalle voidaan tehdä tarvittaessa lisäksi henkilökohtainen tukisuunnitelma sekä erityisen tuen suunnitelma.

Uusien ohjauspalveluiden lisäksi kampuksilla on tarjolla lakisääteiset opiskeluhuollon palvelut, joihin lukeutuvat kuraattorit, terveydenhoitajat ja psykologit. Opiskeluhuollon lisäksi tarjolla on myös muita opiskelijapalveluita, kuten opinto-ohjaajat, asuntolanohjaajat ja opintotoimistot. Yhteistyötä tehdään opiskelijan omien verkostojen sekä opetuksen välissä, jotta polku Luksiassa kohti omia tavoitteita olisi mahdollisimman sujuva.  Opiskelija voi hakeutua kaikkiin palveluihin itse tai tulla muun tahon saattamana.

Kerro, ilmaise, että tarvitset tukea

Luksiassa opiskelu saattaa monelle opiskelijalle olla aikaa, kun on ensimmäistä kertaa muuttanut pois kotoa ja kaikki on vähän jännää ja erilaista. Arjen monet tehtävät ja haasteet saattavat tuoda vaikutuksensa myös opiskeluun, ja siksi lisäpalveluita on tuotu nyt monelle eri tasolle opiskelun yhteyteen. On tärkeätä, että opiskelija kokee onnistumisia ja lopulta valmistuu valitsemalleen alalle. Kannattaa ilmaista kenelle tahansa tuen tarve, me autamme ja etsimme sopivia tukimuotoja -toteavat ohjaajat.

Luksiassa on jatkuva haku koulutukseen

Luksiaan voi tulla opiskelemaan ympäri vuoden. Luksian koulutuskalenterista löytyy haussa olevat koulutukset. Haku- ja ohjauspalveluihin soittamalla saa lisätietoa. Jos kynnys opiskeluun lähtemiseen on korkea, voi tueksi ottaa OTE-ohjaajan jo miettimisvaiheessa. OTE-ohjaajia on nyt Lohjalla kaksi ja Vihdissä  yksi. Ohjaajien tehtävä on tukea, kannustaa ja auttaa opiskeluun siirtymisessä, sekä opiskeluun kiinnittymisessä.  OTE-ohjaajiin voi ottaa yhteyttä viestillä, soittamalla, sähköpostilla tai Discordin kautta  https://discord.gg/u8rbvwX.

OTE-tulevaisuus

OTE-hankkeella on kahden vuoden rahoitus, mutta sen tavoitteena on saada aikaiseksi kestäviä kehityspolkuja. Yhtenä tavoitteena on rakentaa uraohjausmalli, jolla varmistetaan näiden opiskelijoiden työllistyminen tai yrittäjiksi ryhtyminen luomalla työllistymistä ja yrittäjyyttä tukeva polku koko opintojen ajaksi ja varmistamalla, että uravalinta on oikea. Hankkeessa myös rakennetaan vaihtoehtoisia tapoja suorittaa yhteiset teoreettiset opinnot.  YTO-opintoihin luodaan vaihtoehtoiset suoritustavat. Vaihtoehdoissa on huomioitu opiskelijan kielelliset yms. valmiudet ja tulevaisuuden tavoitteet.

Lisätietoja: https://www.luksia.fi/tietoa-luksiasta/kehittamisprojektit/esr-projektit/ote/

Tilastotietoa

Tutkintoon johtavan koulutuksen keskeyttäminen kasvoi hivenen lukuvuonna 2017/2018 edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Opiskelijoista 5,4 prosenttia keskeytti opintonsa eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Nuorille suunnatussa lukiokoulutuksessa keskeyttämisprosentti oli 3,2, nuorille suunnatussa ammatillisessa koulutuksessa 8,7, ammattikorkeakoulukoulutuksessa (ammattikorkeakoulututkinnot) 7,1 ja yliopistokoulutuksessa (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 5,9 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen koulutustilastoista.