Näkyvyys voi heikentyä kokonaan, kun kevyt pakkaslumi pöllyää aura-auton työntäessä lumikuormaa tien sivuun. Kuva: Liikenneturva

Pöllyävä lumi, tienpintojen polanteet sekä liukkaus haastavat nyt talviautoilijoita tien päällä. Aura-autot putsaavat väyliä vaikeissakin olosuhteissa päivin ja öin, joten autoilijoilla on oltava malttia mukana. Liikenneturva muistuttaa, että turvaväli ja tilanteeseen sopiva nopeus ovat valttia talviliikenteessä.

Pöllyävä lumi voi nollata näkyvyyden

Aura- ja suola-autot varmistavat tielläliikkujille turvallisempaa matkaa. Kun aura-auto työntää lumikinosta tien laitaan, voi kevyt pakkaslumi pöllytä ja viedä näkyvyyden lähes kokonaan. Mahdolliseen näkyvyyden hetkelliseen katoamiseen kannattaa varautua ennakkoon, niin välttyy tarpeettomalta säikähdykseltä.

”Myös muu raskas kalusto, kuten rekat ja linja-autot, voivat saada pakkaslumen pöllyämään niin, että näkyvyys heikkenee. Keliin sopivan nopeuden lisäksi turvaväli on talviautoilun tärkein asia”, selventää Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara.

Harkitse ohitustarve tarkkaan

Aura-auto puhdistaa lumet myös tien keskilinjalta, joten vastaantulevan autoilijan kannattaa ajaa mahdollisimman lähellä tien oikeaa reunaa. Oma ajonopeus on syytä pitää maltillisena ja tarvittaessa on hiljennettävä vauhtia.

Aura-auton ohittaminen on jätettävä hetkeen, jolloin edessä aukeavan tien voi nähdä kunnolla.

”Harkitse ohitustarve tarkkaan. Jos ohitusta ei ole pakko tehdä, kannattaa se välttää. Kuljettajat seuraavat peileistään liikennettä ja pysähtyvät ja päästävät autojonoja ohitseen, kun siihen on hyvä tilaisuus. Ajaminen aura-auton takana voi olla helpompaa kuin sen edessä auraamattomalla tiellä”, Elovaara painottaa.

Tienpintaan saattaa muodostua korkeita lumi- ja jääpolanteita, jotka vaikeuttavat ajamista entisestään. Silloinkin maltillinen ajonopeus on ratkaisevin tekijä, jotta auto pysyy hallinnassa.    

Käytännön vinkit talviajoon ja ohittamiseen

  • Putsaa auto lumesta aina ennen liikkeellelähtöä, muista myös valot.
  • Pidä vauhti maltillisena.
  • Varmista turvaväli kaikissa tilanteissa.
  • Käytä takasumuvaloa, jos lumi pöllyää.
  • Harkitse ohitustarve tarkkaan. Jos lähdet ohittamaan, varmista riittävä näkyvyys.
  • Kerro ohitusaikeistasi selkeästi suuntamerkillä ja muista loivat ohjausliikkeet polanteidenkin takia.
  • Jos ohitat edellä ajavan, palaa omalle kaistalle vasta, kun näet taustapeilistä ohitettavan ajoneuvon kokonaisuudessaan.
  • Tienkäyttäjän linja päivystää numerossa 0200 2100 (pvm/mpm). Numeroon voi ilmoittaa maanteiden kunnon ongelmista, esimerkiksi suurista polanteista tai liukkaudesta.