Lohjan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 9.10. mm. kuluvan vuoden toista kolmannesvuosiraporttia ja päätti lisätä vuoden 2019 lainanottovaltuuksia 6,5 miljoonaa euroa. Kaupungin taloustilanne ei lakkaa aiheuttamasta harmaita hiuksia, mikä havaittiin tässäkin kokouksessa. Sosiaalidemokraattien Jarmo Aho kutsui kolmannesvuosiraporttia masentavaksi asiaksi ja jyrkän velankierteen raportiksi, kun velka kasvaa yli 25 miljoonalla. Hän kysyikin, onko Lohjalla varaa ei lakisääteisiin investointeihin.

Kokoomuksen Kaj Sundqvist puolestaan kutsui kyytiä jäätäväksi ja totesi verotulojen jäävän 12 miljoonaa ennustettua pienemmiksi. Hän myös kritisoi sitä, ettei talouden tasapainotuslistoille pitäisi merkitä oletettuja tulojen lisääntymisiä, kuten nyt on tehty. Hän myös ehdotti, että listoja voitaisiin käydä vielä läpi, sillä esimerkiksi hyvinvointipalvelut ovat Lohjalla valtakunnallisesti katsottuna hintavat. Hän nosti esille myös mahdollisuuden siirtää parissa vuodella joitain Lohjan tulevista suurista investoinneista, kuten kouluhankkeet sekä Neidonkeitaan ja Taimisto–Tennarin hankkeet.

Myös sosiaalidemokraattien Pirjo-Leena Forsström kehotti miettimään mahdollisuutta hankkeiden siirrolle. Hän muistutti kuitenkin myös huonon sisäilman aiheuttamista riskeistä ja totesi, että esimerkiksi Järnefeltin koulun kohdalla pitää olla valmius siirtää oppilaat toisaalle, jos tehnyt korjaukset ja tehopuhdistus eivät riitä, vaan herkistymisiä tapahtuu.

Meidän Lohjan Jan Tallqvist puolestaan totesi, että ennuste putoavista lapsimääristä ei sovi yhteen nykyisen kouluinvestointiohjelman kanssa, joten hankkeita olisi hyvä miettiä uudelleen.

Valtuusto käsitteli kokouksessaan myös määrärahamuutoksia. Keskustelua herätti erityisesti Hyvinvointi-toimialan vuoden 2019 talousarvion muuttaminen lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen osalta. Lastensuojelun asiakaspalveluiden ostoista on tilinpäätösennusteen mukaan syntymässä säästöä 750 000 euroa, jotka aiotaan siirtää työikäisten palvelualueelle. Keskustan Lotta Paakkunainen oli sitä mieltä, että syntyviä säästöjä ei pitäisi siirtää työikäisten palveluihin, vaan kehittää lastensuojelua, panostaa ennalta ehkäisevää työhön ja tukea esimerkiksi avoimia päiväkoteja.

Vihreiden Laura Skaffari oli samaa mieltä siitä, että säästyvät rahat olisi hyvä käyttää samalla sektorilla, mutta hän totesi myös, että tiukassa taloustilanteessa varoja tarvitaan kuitenkin toisaalla saman toimialan sisällä.

Paakkunainen esitti keskustan Päivi Alanteen kannattamana asian palauttamista valmisteluun, mutta esitys hävisi äänestyksessä äänin 43–8.

SMS

Valtuutetut kommentoivat kolmannesvuosiraportin tarjoamia talousnäkymiä mm. jäätäviksi ja masentaviksi.