Monet yritykset pyrkivät jatkuvasti tehostamaan toimintaansa ja vähentämään kulujaan. Kustannusten hallinta on keskeinen tekijä yrityksen menestyksen kannalta. Tässä artikkelissa tarkastelemme joitakin keinoja, joilla yritykset voivat saavuttaa säästöjä.

Yksi tapa lähestyä kustannusten säästämistä on luoda selkeät säästötavoitteet. Tämä voidaan tehdä luomalla lista konkreettisista tavoitteista, joiden avulla voidaan seurata edistymistä. Olipa kyseessä sitten pienempien päivittäisten kulujen vähentäminen tai suurempien hankintojen optimointi, selkeät tavoitteet auttavat pitämään säästöt mielessä ja motivoivat toimimaan niiden saavuttamiseksi.

Liiketoiminnan kulujen tunteminen on tärkeää. Yrityksen on seurattava ja analysoitava tarkasti kaikkia liiketoimintaan ja myyntiin liittyviä kustannuksia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi materiaalihankintojen, markkinointikampanjoiden ja henkilöstökulujen huolellista seurantaa. Ymmärtämällä kunkin kuluryhmän vaikutus yrityksen liikevaihtoon, voidaan tunnistaa ne alueet, joilla on suurin säästöpotentiaali.

Yksi tehokas tapa säästää kuluissa on kustannusten vähentäminen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi neuvottelujen käymistä toimittajien kanssa saadakseen parempia sopimuksia tai etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka ovat taloudellisesti edullisempia. Yrityksen on myös arvioitava olemassa olevia prosesseja ja toimintatapoja löytääkseen tehokkuuden parantamisen mahdollisuuksia. Saattaa olla, että pienillä muutoksilla työnkulussa voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä.

On tärkeää pitää mielessä, että kustannusten säästäminen voi vaikuttaa myös yrityksen toimintaan. Kaikki muutokset voivat tuoda mukanaan riskejä, joten niiden vaikutuksia on arvioitava huolellisesti. Kustannusten säästämisen tulee olla tasapainossa muiden tavoitteiden, kuten laadun ja asiakastyytyväisyyden, kanssa. Kriittisten toimintojen tai palveluiden leikkaaminen liian radikaalisti voi vaarantaa yrityksen pitkän ajan kehitystä, jos tarkoituksena on saada kasvua liiketoimintaan ja asiakaskuntaan.

Säästä ainakin näistä kulueristä – toimitilat ja sopimukset

Yrityksen menestyksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää tarkastella kustannusrakennetta ja löytää keinoja säästää. Tässä artikkelissa käsittelemme kahden tärkeän osa-alueen, tilojen ja sopimusten, merkitystä ja niiden tehokasta hallintaa.

Yksi suurimmista kulueristä yrityksille ovat toimitilat, olivat ne sitten toimisto-, varasto- tai tuotantotiloja. On tärkeää arvioida näiden tilojen käyttötarvetta ja hyödyllisyyttä. Monesti huomaamme, että pienemmillä tiloilla selvitään vallan mainiosti. Tarpeettomista tiloista kannattaakin luopua, ja ne voidaan joko myydä tai vuokrata eteenpäin. Vuokrasopimuksia on myös syytä tarkastella ja mahdollisuuksien mukaan kilpailuttaa uudelleen.

Sopimusten kilpailuttaminen on yksi tehokas tapa säästää kuluissa. Tarkastelun kohteena voivat olla esimerkiksi sähkösopimukset, puhelinliittymät ja vakuutukset. Kilpailuttamalla näitä sopimuksia voi saavuttaa merkittäviä säästöjä. On hyvä tiedostaa, että uusille asiakkaille tarjotaan usein houkuttelevia etuja, joihin kannattaa tarttua. Tutkimalla eri vaihtoehtoja ja vertailemalla tarjouksia voi löytää edullisempia ja paremmin yrityksen tarpeisiin sopivia vaihtoehtoja.

Työkoneiden ja laitteiden sopimusten irtisanomisajat kannattaa myös tarkistaa ja harkita uudelleen kilpailuttamista sopimuskauden päättyessä. Joskus sopimuksia jatketaan automaattisesti, vaikka markkinoilla saattaisi olla edullisempia vaihtoehtoja tarjolla. Tavoitteena on päästä eroon tarpeettomista sopimuksista ja löytää kustannustehokkaampia ratkaisuja. Yksi konkreettinen esimerkki on yrityksen keittiötilassa oleva kahviautomaatti. Tutkimukset ovat osoittaneet, että perinteinen kahvinkeitin ja suodatinkahvi voivat olla merkittävästi edullisempia vaihtoehtoja verrattuna kalliisiin automaattisiin kahvikoneisiin.

Yrityksen panostuksiin apua voit saada rahoituksesta

Kausivaihteluiden ja kassahallinnan haasteista yritys voi päästä yli myös rahoituksella. Luottojen ja lainojen hallinnassa myös yhden lainan hallinnointi on suositeltavaa.

Rahoitukseen auttaa Siltarahan laina yritykselle, jota voi saada haettua käyttöpääoman lisäykseen. Lainan hakuprosessi on nopeampi kuin pankkilainassa, joten sen saaminen voi olla helpompaa yrittäjälle. Laskurista näet pikaisesti kuukausierän sekä lainan takaajien määrän sekä voit kokeilla erilaisia maksuaikatauluja.


Kokeile yrityslainalaskuria Siltarahan sivuilla ja lyödä yrityksellesi paras vaihtoehto rahoitukseen.