Toimittaja

Markus Penttinen on Vuoden 2021 Vesiensuojelija

vesien suojelu

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on nimennyt Vuoden 2021 Vesiensuojelijaksi Markus Penttisen. Nimitys julkistettiin yhdistyksen kevätkokouksessa. Penttinen on yli kaksi vuosikymmentä tehnyt intohimoisesti vapaaehtoistyötä virtavesiemme kunnostamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Hän toimii vapaa-ajallaan Virtavesien hoitoyhdistys ry:n Karjaanjoen vesistön vastaavana.

Penttisen ansiosta 2000-luvulla on edistetty ja toteutettu jopa kymmeniä kilometrejä puro- ja jokiuomien kunnostuksia, rakennettu ohitusuomia ja tehty patomuutoksia vaellusesteenä toimineisiin voimalaitos- ja säännöstelypatoihin.

–Vuosittain minulla on työn alla pari kolme hanketta sen mukaan, miten ehtii. Kun tätä on tehnyt vuosien ajan, on tulostakin syntynyt, Penttinen kertoo.

Yksi merkittävimmistä saavutuksista on Olkkalankosken myllypadon luonnonmukainen ohitusuoma. Valtakunnallista julkisuutta tuli Jasper Pääkkösen rahoittamassa Levoinkosken kunnostuksessa.

Vihtijoen Haimoon koskitilalla Penttinen oli mukana tekemässä aloitetta lietteiden laskeuttamisesta. Aloitteen pohjalta LUVY rakensi tilan alueelle laskeutusaltaan, johon mahtuu 50 000 ämpärillistä lietettä. Ilman sitä nämä lietteet olisivat päätyneet Averiaan ja Hiidenveteen sekä edelleen Lohjanjärveen.

Vuonna 2019 Penttinen toteutti yhden Suomen suurimmista yksittäisistä koskikunnostuksista Karkkilan Maijalankoskella. Ensi kesän isoin kunnostuskohde ovat Karkkilan keskustan kosket yhdessä LUVY:n virtavesiasiantuntijoiden kanssa.

–Lisäksi Virtavesien hoitoyhdistyksessä jatkamme työtä Nummelan Enäjärven sekä Tammisaaren ja Kirkkonummen välisellä alueella, kuten Siuntionjoella, Penttinen kertoo.

LUVY on nimennyt Vuoden Vesien- tai Ympäristönsuojelijan vuodesta 1983 lähtien. Tunnustus myönnetään ansiokkaasta vesiensuojelu- tai muusta ympäristön hyväksi tehdystä työstä.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry toimii riippumattomana yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaationa Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen toiminta-alueellaan.

Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2020 vahvistettiin kevätkokouksessa. Vuosi 2020 oli erittäin vilkas sekä tilaustutkimusten että hankkeiden osalta liikevaihdon ollessa noin 3,1 miljoonaa euroa, ja tulos muodostui reilu 90 000 euroa voitolliseksi. Yhdistyksen vuosikertomus on luettavissa LUVY:n nettisivuilla.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Markus Penttinen opastaa ministeriä tekemään kalojen kutupaikkoja Karkkilan Pitkälänkoskella pidetyssä jokijuhlassa 26.8.2017.