Ykkös-Lohja on ollut jo yli 35 vuotta paikallisesti Lohjan ja Vihdin sekä Siuntion ja Karkkilan alueilla ilmestyvä mainosmedia, joka on tuonut viikoittain maksutta alueen asukkaille uutisia ja tarjouksia koskien nimenomaan omaa aluettamme. Tämä toiminta tulee jatkumaankin niin kauan kuin me kaikki muistamme tukea paikallisuutta ja ostaa paikalisesti – muuten eivät paikalliset yritykset ole elinkelpoisia.
Mitä tapahtuisi, jos emme enää ostaisi paikallisilta pieniltä toimijoilta, vaan tilaisimme kaikki tuotteet verkosta ja ostaisimme palvelut isoilta kansallisilta toimijoilta?

Taloudellinen vaikutus

Jos paikallisia pieniä toimijoita ei enää tuettaisi, taloudelliset vaikutukset olisivat moninaiset. Paikalliset yritykset kun työllistävät usein suuren osan paikkakunnan asukkaista. Heidän epäonnistumisensa johtaisi työttömyyden lisääntymiseen ja sitä kautta kulutuksen vähenemiseen, mikä olisi isku koko yhteisölle.
Paikalliset koulut kuten Luksia ja Laurea käyttävät myös opiskelijoiden työharjoitteluun ja opiskelun tukemiseen paikallisten yritysten tarjoamia mahdollisuuksia, ja mitä parempia ne ovat, sitä todennäköisempää on myös se, että koulusta löytyy tulevaisuuden tekijät myös meille paikallisesti.

Yhteisöllisyys ja paikallinen identiteetti

Paikalliset pienet toimijat eivät ole vain taloudellisia vaikuttajia. Ne ovat myös osa yhteisön identiteettiä ja koheesiota. Ne tarjoavat usein uniikkeja tuotteita ja palveluita, jotka heijastavat paikallista kulttuuria ja arvoja. Jos nämä yritykset katoaisivat, menetettäisiin osa yhteisön omaleimaisuudesta ja yhteenkuuluvuuden tunteesta.

Kun paikallisesti Lohjalle tai lähialueelle avataan uusi liike, suosittelemme liikkeessä käyntiä ja tuotteisiin sekä palveluihin tutustumista – vaikka sitä tarvetta ei välttämättä olekaan juuri nyt aktiivisesti, on kuitenkin hyvä tietää, mitä paikallisesti on tarjolla.

Ykkös-Lohja tarjoaa paikallisille liikkeille ja ammattilaisille lehden sivuilla ja digissä hyvät kontaktipinnat potentiaalisiin asiakkaisiin.

Kulttuurin ja perinteiden säilyminen

Pienet toimijat ylläpitävät ja vaalivat paikallisia perinteitä ja kulttuuria. Olipa kyse sitten paikallisista ruoka-aineista, käsityötaidoista tai kulttuuritapahtumista, näiden yrittäjien toiminta on elintärkeää paikallisen kulttuuriperimän säilymiselle.

Paikallisuus arvoonsa

Jos emme enää ostaisi paikallisilta pieniltä toimijoilta, seuraukset olisivat vakavat sekä taloudellisesti että yhteisöllisesti. Lisäksi ympäristö kärsisi, kun toimitusketjut pitenevät ja kestävät valinnat vähenevät. Paikallisten pienten yritysten tukeminen on siten investointi paitsi omaan lähiympäristöömme, myös laajemmin koko yhteiskuntaan ja sen tulevaisuuteen.

Me Ykkös-Lohjassa tuotamme sisällön paikallisesti. Olemme myös paikallisesti omistettu täysin paikallinen toimija, jonka toiminnankulmakiviä ovat paikalliset tulevat tapahtumat, paikalliset yritykset sekä näiden tarjoukset – ja kaiken tämän esille tuominen mahdollisimman kompaktissa paketissa joka keskiviikko näin lehden välityksellä ja 24/7 saatavissa Facebookissa sekä kotisivullamme www.ykkoslohja.fi, jossa jokainen lehtemme sivuilla ollut artikkeli on luettavissa.

KO