Tytyrin Elämyskaivoksen loppuvuoden taideteos on kehollinen ja liikkeellisvuorovaikutteinen multimediainstallaatio Life without f. Teoksen ovat toteuttaneet Jussi Ontero ja Tomi Paijo, jotka muodostavat lohjalainen teknologiataiteilijakollektiivi XtendR:n. Se on vastaperustettu teknologian ja taiteen yhteenliittymä, jonka toiminnan teos avaa. Paijo (Ragingram Oy) on kuvataiteilija ja elokuvataiteen kandidaatti, jolla on takanaan 15-vuoden kokemus media-alalta mm. TV-graafikkona ja animaattorina. Ontero puolestaan (TachyoNet Oy) on tekninen taiteilija, jolla on yli 20 vuoden AV-alan työkokemus. Hän on tehnyt mm. erilaisia valo-, ääni- ja kuvainstallaatioita eri teattereille.

Katsoja osana taideteosta

Life without f -teoksessa digitaalisesti luotu valoilmaisu ja auditiivinen äänitila muodostavat immersiivisen maailman, jossa kokija muokkaa teoksen luomaa illuusiota kehollaan. Teos ei ole koskaan samanlainen, vaan se muokkautuu kävijän muodostaman kuvajaisen mukaan. Teos reagoi liikkeeseen, liikkumattomuuteen, valoon ja äänimaailmaan, jonka tahdissa teos sykkii. Kokija näkee kuvajaisensa irtautuneena kalliopinnasta ja hajoavan miljooniksi palasiksi atmosfäärisen musiikin tukiessa alati muuttuvaa ja häilyvää kuvajaista.

–Kamera reagoi valoon ja henkilöhahmoihin, kun se aistii liikettä, ja piirtää hahmot teokseen. Tämä on tavallaan valomaalaamista, Ontero avaa.

–Katsoja näkee oman kuvajaisensa, joka hajoaa digitaaliseksi pölyksi, kun liike pysähtyy, lisää Paijo.

Kun ryhmä astuu sisälle tilaan, jossa teos sijaitsee, tanssii kaivoksen seinällä pian joukko ihmishahmoja. Teos on omiaan myös rauhallisempaan fiilistelyyn ja hitaan liikkeen tutkiskeluun. Tunnelma on vaikuttava. Lyhtyjen loisteessa mieleen tulevat muinaiset kalliomaalaukset, vaikka illuusio on luotu monimutkaisen nykytekniikan ja algoritmien avulla. Yhteyden vuosituhansien taakse pystyy silti tuntemaan.

Teos kiinnostaa luultavasti hyvin monenikäisiä. Taiteilijat uskovat, että se antaa yleisölle jotain, mitä he eivät osaa odottaa. Eräs Lohjan oppaista puolestaan ihailee teosta, mutta tuskailee samalla, että se muodostuu heille vielä haasteeksi, kun ihmisiä ei saada kaivoskierroksilla lähtemään pois sen luota ja jatkamaan kierrosta.

Jussi Ontero (vas) ja Tomi Paijo toteuttivat Tytyrin Elämyskaivokseen multimediainstallaation, joka muuttuu valon, liikkeen ja äänen vaikutuksesta. Teokseen tutustuvat vierailijatkin pääsevät osaksi teosta ja näkevät hahmonsa kaivoksen seinällä.

Fyysisyydestä digitaalisuuteen

Teos on saanut innoituksensa teknologian kehityksestä ja sen kautta avautuvista uusista ilmaisun mahdollisuuksista. Sisällöllisesti teos kumpuaa nykyajasta, jossa digitaalisuus hajottaa fyysisyyden. Kyseessä onkin analogia nykyihmisen todellisuudelle, jossa kaikki fyysiset kontaktit häviävät yksitellen ja muuttuvat digitaalisiksi. Taiteilijat haluavatkin teoksellaan herätellä ihmisiä ajattelemaan mm. katoavaisuutta.

–Ihmisyys häviää ja digitaalisuus nousee. Onko digitaalinen elämä oikeaa elämää? kysyy Paijo.

Teoksen nimi Life without f sisältää teoksen teemaan liittyvän sanaleikin, jota taiteilijat eivät halua avata sen tarkemmin, vaan jättävät sen yleisön pohdittavaksi.

Kaivos on hyvä testiympäristö

Taideteos on taiteilijoiden pilottikokeilu, joka jatkaa matkaansa eteenpäin muihin kohteisiin. Juuri Tytyrin Elämyskaivoksessa tekijät haluavat ensin testata teoksensa teknologiaa, sillä jos teknologia selviää siellä, se selviää melkein missä tahansa olosuhteissa, kuten ulkona ja pakkasessa. Kaivos on ympäristönä haastava mm. logistiikan ja suuren pölymäärän ja korkean ilmankosteuden vuoksi.

–Lämpötila on ainoa stabiili asia täällä, Ontero toteaa.

Teoksen voi kokea ja muokata yksin tai ryhmässä ja se sopii kaikenikäisille vierailijoille. Life without f -taideteos on nähtävillä Tytyrin Elämyskaivoksen yleisökierroksien yhteydessä joulukuun puoleenväliin saakka.