Lohjan tekninen lautakunta käsitteli viime viikon kokouksessaan Paloniemen huvimajan siirto nykyisestä paikastaan Lohjan museolle. Asia on saanut huomiota lohjalaisten sosiaalisessa mediassa jo siitä syystä, että siirrolle on julkisuudessa annettu hintalappu 250 000 euroa.

Kokouksen lähtökohta: Kaupungin vuosien 2024 ja 2025 investointilistalle otetaan mukaan uusi kohde ”Paloniemen huvimajan siirto, Lohja 700 kohde” ja sille myönnetään investointimääräraha 250 000 €, josta 20 000 € kohdistuu vuodelle 2024. Hanke toteutetaan laajana kokonaisuutena, jolloin myös vesikattomateriaali ennallistetaan paanukatoksi ja rakennukseen rakennetaan myös ns. takaterassi alkuperäisen toteutuksen mukaisesti. Huvimajan nykyiselle paikalle teetetään muistolaatta, jossa kerrotaan lyhyesti, millainen rakennus ko. paikalla on ollut ja minne rakennus on siirretty ja milloin.

Mutta mikä tämä huvimaja on?

Lohjan Paloniemessä on aikoinaan sijainnut kartano, jonka hulppean päärakennuksen oli suunnitellut Eliel Saarinen. Rakennus tuhoutui tulipalossa ja nykyisin jäljellä on vain kartanon navetta ja huvimaja. Entisen kartanon mailla kulkeva luontopolku esittelee hienosti kartanonkulttuuria sekä alueen luontoa ja sen monimuotoisuutta – kallioketoja, hakamaita ja niittyjä. Saarisen suunnittelema kartanon päärakennus paloi vuonna 1950. Sen paikalle rakennettiin nykyinen vanhainkoti vuonna 1953. Muita 1950-luvulla rakennettuja julkisia rakennuksia ovat Paloniemen sairaala, Hiiden koulu ja Kanneljärven opisto.

Vuonna 2008 rakennusinventaariossa huvimajasta kerrottiin: Eliel Saarisen suunnittelema Jugend-tyylinen huvimaja on rakennettu 1800- ja 1900- lukujen vaihteessa. Hirsi- ja lautarunkoisessa ”puutarhapaviljongissa” on luonnonkiviharkkoperustus ja jyrkkä satulakatto. Paviljonki on vuorattu osin pystysuoralla ponttilaudoituksella, osin päreillä. Rakennuksessa on säilynyt runsaasti alkuperäisiä yksityiskohtia ja mm. alkuperäiset jugend-tyyliset ikkunat. Rakennuksen eteläpäädyssä on sisäänvedetty avokuisti, jota kannattavat neljä profiloitua pilaria. Molemmilla sivuilla ovat frontonit, joiden kattolieve jatkuu kaarevana räystäslinjan alapuolelle. Oviaukkoja on kolmella sivulla. Pohjoispäädyssä olevaa ovea ympäröi suippokärkinen ikkuna. Sen edestä on purettu terassi puukaiteineen. Myös räystäiden päätykoristeet on poistettu. Paanukatto on korvattu huopakatteella. Paviljonki on osittain huonokuntoinen. Rakennuksen säilyminen on suotavaa.

Rakennuksen siirtämisestä on käyty alustavat keskustelut museoviraston kanssa. Siirtoa tukee rakennuksen parempi säilyvyys, sekä ylläpidon ja huollon parempi toteutusmahdollisuus. Lisäksi rakennuksen esilletuonti kaupungin keskustan läheisyyteen on kannatettavaa, jolloin laajemmalla ihmisjoukolla on mahdollisuus tutustua arkkitehtoonisesti mielenkiintoiseen rakennukseen, jonka on suunnitellut Eliel Saarinen. Näin ollen museovirasto voi puoltaa rakennuksen siirtoa, mutta sille on haettava erillinen lupa, jossa siirto on perusteltava.

Minne ja miten?

Museon alue valikoitui toteutuskohteeksi koska alueella on mahdollista sijoittaa eri aikakausien rakennuksia. Lisäksi museon alueella vierailee laajemmin ihmisiä ja tavoitettavuutta pidetään helpompana. Seurakunnalta tulee hakea erillinen lupa rakennuksen sijoittamiseksi alueelle.

Itse kokous

Teknisen lautakunnan kokouksessa esitettiin parikin uutta vaihtoehtoa huvimajalle. Kristian Sarvi esitti Juhani Järvisen kannattamana, että huvimajaa ei siirrettäisi kovan siirtohinnan vuoksi. Toisessa esityksessä Hannu-Pekka Poikonen esitti Päivi Kellokosken kannattamana, että huvimajan siirrolle myönnettäisiin 180 000 euron määräraha. Säästö saataisiin jättämällä alkuperäinen paanukattu ja terassi toteuttamatta.

Lautakunta pääsi siis äänestämään ja ensimmäisessä äänestyksessä olivat vastakkain alkuperäinen investointisuunnitelma ja huvimajan jättäminen paikoilleen – tämä äänestys päättyi tasan 6-6, kun Jukka Seger äänesti tyhjää, ja lopulta puheenjohtaja Mikko Koiviston ääni ratkaisi tästä parista voittajaksi alkuperäisen ehdotuksen. Tämän jälkeen toisessa äänestyksessä oli siis vastakkain 250 000 ja 180 000 euron investoinnit. Tällä kertaa äänestys oli selvä 10-2 ja Hannu-Pekka Poikosen ehdotus voitti ja kaupunginhallituksella ja -valtuustolle esitetään 180 000 euroan investointimäärärahaa huvimajan siirrolle.

Kommentoi kirjoitusta