Liikenneturvallisuuden parantaminen näkyy Lohjalla lähivuosina mm. uusissa tasoristeysjärjestelyissä. Virkkalassa sijaitseva Tynninharjuntien tasoristeys on poistumassa käytöstä lähivuosina. Tarkoituksena on, että nykyinen tasoristeys jää vain kevyen liikenteen ja erikoiskuljetusten käyttöön. Muutoksen jälkeen Virkkalaan pääsee nykyiseen tapaan Maksjoentien tasoristeyksen sekä uuden Kässäntien kautta. Kässäntie tulee kulkemaan Vallaantien ja nykyisen kevyen liikenteen alikulun kautta Asemakujalle. Lohjan kaupungin suunnitteluinsinööri Timo Mäkinen toteaa, että kun alikulku rakennettiin pari kymmentä vuotta sitten, ajatuksena oli jo tuolloin, että sen kautta voisi kulkea myöhemmin myös ajoneuvoliikennettä.

–Väylää lasketaan alaspäin, mutta silta pysyy ennallaan, Mäkinen avaa kevyen liikenteen väylän muuttamista ajoneuvoliikenteelle sopivaksi.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan muutostöiden pitäisi olla jo käynnissä, mutta tällä hetkellä asiaa hidastaa luontoselvityksen tekeminen. Mäkinen toteaa, että kun se valmistuu, katsotaan, miten hanketta päästään jatkamaan.

Tynninharjuntien tasoristeyksen on tarkoitus poistua ajoneuvoliikenteen käytöstä lähitulevaisuudessa.

Parannuksia tasoristeyksiin ympäri Lohjaa

Tynniharjuntien tasoristeyksen osalta aikataulu on siis avoinna, mutta ensi vuonna parannuksia on suunnitteilla moneen muuhun kohtaan. Golfkentälle vievän Kaivurinkadun tasoristeykseen on tarkoitus rakentaa puomit. Tammirinteen tasoristeys puolestaan saadaan poistettua käytöstä Muijalannummentietä jatkamalla. Myös Petter Forsströmin tien tasoristeys aiotaan poistaa ensi vuonna kokonaan. Turvallisuutta parantavia toimenpiteitä tehdään myös yksityisteillä.

Mäkinen kertoo, että osana Hanko–Hyvinkää-radan sähköistystä myös turvallisuutta halutaan nyt parantaa kokonaisvaltaisesti.

–Tasoristeyksiä halutaan poistaa mahdollisimman paljon ja monia on jo poistettukin. Aina poistaminen ei onnistu heti, joten mietitään kevyempiä ratkaisuja. Esimerkiksi Braskintien tasoristeystä parannettiin tänä vuonna nostamalla katua radan molemmilta puolilta, jotta näkyvyys saatiin paremmaksi.

–Ihanne olisi, että kaikki tasoristeykset poistettaisiin, mutta vie aikaa, että siihen tavoitteeseen päästään, koska osa tasoristeyksistä on haastavissa paikoissa. Pahimpia ovat ne tasoristeykset, joissa ei ole edes puomeja. Niissä onnettomuuksia tapahtuukin eniten. Lohjalla melkein kaikissa tasoristeyksissä on onneksi jo puomit, Mäkinen toteaa.

Tasoristeyksistä pyritään pääsemään eroon mm. siltojen, alikulkujen, uusien teiden ja erilaisten liikennejärjestelyjen avulla. Mäkinen toteaa, että joka paikkaan alikulkua ei kuitenkaan pysty rakentamaan maasto-olosuhteiden vuoksi. Tilaa uusille liikennejärjestelyille ei välttämättä ole ja sillat puolestaan ovat kalliita ratkaisuja. Lohjalla esimerkiksi Lieviön ja Nummenkylän tasoristeykset vaativat vielä pohdintaa, miten ne saataisiin toteutettua turvallisemmiksi.

–Kaupunki ja Väylävirasto miettivät yhdessä, millaisia ratkaisuja tehdään. Yleensä molemmat myös osallistuvat katuverkkoa koskeviin kustannuksiin, Mäkinen toteaa.

SMS